Epoki literackie, analizy wierszy, poradniki, słownik, piosenki

Zobacz: Matura pisemna z języka polskiego przykład

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Zobacz, jak napisać: konspekt prezentacji-maturalnej
Zobacz, jak napisać: bibliografię prezentacji-maturalnej

1. CHRUSZCZEWSKA Anna, Urbaniak Sylwia: Język polski : nowa matura : prezentacje i rozmowa – przygotowanie krok po kroku. – Warszawa : Wydaw. “Kram”, cop. 2004. – 108 s. – (Poradnik Licealisty)
2. DUTKA Elżbieta: O celu i środkach w obliczu nowej matury // W: Interpretacje i nowa matura / pod red. Anny Opackiej. – Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. – S. 41-54
3. GALICKA-PŁACHTA Iza: Jak zacząć, czyli kłopoty ze wstępem do prezentacji : część I. Cogito 2006 nr 5 s.[103-104] 4. GALICKA-PŁACHTA Iza: Jak zacząć, czyli kłopoty ze wstępem do prezentacji : część II. Cogito 2006 nr 6 s.92-93 Przykłady: temat literacki, z zakresu korespondencji sztuk, językowy.
5. GALICKA-PŁACHTA Iza: Jak zakończyć prezentację? Cogito 2006 nr 7 s.92-93
6. GALICKA-PŁACHTA Iza: Jak wybrać materiały pomocnicze do prezentacji? Cogito 2006 nr 3 s. 107 Grafik, plansza, album, film i teksty, prezentacja multimedialna
7. GROCHOWSKA Beata, Jarmuł Katarzna: Wykorzystanie ekspozycji muzealnych w przygotowaniu uczniów do nowej matury // W: Interpretacje i nowa matura / pod red. Anny Opackiej. – Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. – S. 121-128
8. KANIEWSKI Jerzy: Maturalne (re)wizje. Polonistyka 2006 nr7s.42-49 Maturalne kryteria, egzamin ustny i pisemny
9. KOEHLER Krzysztof: Jak przygotować udaną wypowiedź? : argumentacja i układanie argumentów. Polonistyka 2004 nr 9 (dod. Matura nr 2 s. 4-7)
10. KOEHLER Krzysztof: Jak przygotować udaną wypowiedź? : wstęp, zakończenie : kilka uwag o stylu. Polonistyka 2005 nr 3 (dod. Matura – egzamin wewnętrzny nr 4 s. 20-24)
11. KWIATKOWSKA Agnieszka: W obronie słowa : refleksje o nowej maturze. Polonistyka 2005 nr 9 s. 4-6
12. KRZYŻYK Danuta: Językowo-stylistyczne kryteria oceny prac maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym – założenia, zagrożenia, postulaty // W: Interpretacje i nowa matura / pod red. Anny Opackiej. – Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. – S. 21-27
13. LIPKO Anita: Maturalny bank danych : egzamin ustny z języka polskiego : prezentacja : (cz. 1). Cogito 2004 nr 15 s. 109-110
14. LIPKO Anita: Maturalny bank danych : egzamin ustny z języka polskiego : rozmowa : (cz. 2). Cogito 2004 nr 16 s. 109-110
15. MALINOWSKI Mariusz: “Egzamin” dla Egzaminu – czyli meandry przygotowania uczniów do samodzielnej prezentacji. Dyrektor Szkoły 2004 nr 10 s. 22-25, bibliogr.
16. MATUSZEK Anna: Propozycja zmian w sposobie oceniania wypracowania maturalnego z języka polskiego. Polonistyka 2006 nr 7 s.34-38 Proponowane kryteria oceniania (poziom podstawowy) dot. pisania własnego tekstu w związku z tekstem literackim.
17. MIEZIAN Katarzyna, Jarosz Renata, Matuszek Anna: Projekt zmian ustnego egzaminu maturalnego. Polonistyka 2006 nr 7 s.38-41 Egzamin: opis, przygotowanie, forma, zasady oceniania.
18. O CO może zapytać komisja? Cogito 2006 nr 8 s.110-111 Wskazówki przed egzaminem ustnym z języka polskiego.

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Zobacz, jak napisać opis bibliograficzny
Zobacz, jak napisać: bibliografię i konspekt prezentacji-maturalnej

19. POPŁAWSKA Joanna, Szwaczkowska Aleksandra: Propozycje tematów maturalnych na egzamin wewnętrzny. Jęz. Pol. Lic. 2005/2006 nr 3 s. 28-31 Literatura, związki literatury z innymi dziedzinami sztuk, język.
20. PREZENTACJE – konsultacje : notatki do bibliografii. Cogito 2005 nr 2 (dod. Nowa Matura s. 2-6)
21. PROŚCIAK Beata: Sposoby rozwijania samodzielności uczniów w przygotowaniu prezentacji maturalnej. Jęz. Pol. Lic. 2005/2006 nr 3 s. 99-104
22. SOBOCIŃSKA Marta: Język polski : poradnik maturalny : egzamin ustny i pisemny. – Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2005. – 247 s.
23. STOPKA Dorota: Matura pisemna : język polski : opracowanie tematów maturalnych – indeksy : autorów, tytułów, rzeczowy – literatura polska i obca. – Kraków : Wydaw. Greg, [1998]. – 357 s.
24. ŚLÓSARZ Anna: O zewnętrzne ustne prezentacje maturalne. Polonistyka 2006 nr 6 s. 59-61
25. WYSZYŃSKA Ewa: Internet jako punkt wyjścia w przygotowaniach do nowej matury z języka polskiego. Polonistyka 2005 nr 9 s. 7-9
26. ZAWADZKI Tomasz: Matura krok po kroku. Polonistyka 2005 nr 9 s. 10-14

PREZENTACJE

27. ARTYSTA jako bohater literacki : zaprezentuj na podstawie wybranych utworów. Cogito 2005 nr 19 s. 100-104
28. BARTOSIEWICZ Daniel: Disco polo na maturze? Polonistyka 2005 nr 3 (dod. Matura – egzamin wewnętrzny nr 4 s. 3-7)
29. BRZYDOTA w literaturze i innych dziedzinach sztuki – przekora, nowa estetyka czy moda? : wskaż i omów przykłady. Cogito Nowa Matura (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 44-47)
30. CHRZĄSTOWSKA Bożena: Polskość a europejskość. Polonistyka 2004 nr 9 (dod. Matura nr 2 s. 8-11, bibliogr.)
31. CZŁOWIEK walczący ze złem – ukaż problem, charakteryzując wybrane postacie literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 4-7)
32. CZY inne dziedziny sztuki (malarstwo, rzeźba, architektura) mogą mieć wpływ na literaturę? : odpowiedz, analizując wybrane utwory. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 70-74)
33. CZY stosowane w oświeceniowej publicystyce sposoby i środki wyrazu są kontynuowane współcześnie? : zanalizuj wybrane przykłady. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 25-28)
34. DĄBROWSKA Maria: Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia : rozważ na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 98-100)
35. DĄBROWSKA Maria: Dramaty Szekspira jako źródło inspiracji dla literatury i filmu : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 62-66)
36. DĄBROWSKA Maria: Literatura faktu : dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 101-103)
37. DĄBROWSKA Maria: Poeta syn tysiącleci, czy dziecię wieku? : przedstaw różne rozstrzygnięcia tego dylematu w poezji XIX i XX wieku. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 84-85)
38. DĄBROWSKA Maria: Porównaj obrazy Gdańska i jego okolic ukazane w literaturze współczesnej. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje 3 s. 94-97)
39. DĄBROWSKA Maria: Porównaj różne ujęcia motywu wesela w literaturze i ich funkcje, odwołując się do wybranych utworów. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 85-86)
40. DĄBROWSKA Maria: Rozmowy człowieka z Bogiem : omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 103-106)
41. DĄBROWSKA Maria: Rozważ problem obecności archetypów i toposów w komiksie i funkcje, jakie w tym gatunku pełnią wspomniane elementy : odwołaj się do odpowiednich przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 88-89)
42. DĄBROWSKA Maria: Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze : omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 108-112)
43. DĄBROWSKA Maria: Różne ujęcia literackie rewolucji oraz ich funkcje : omów zagadnienie, odwołując się do przykładów wybranych utworów. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 78-80)
44. DĄBROWSKA Maria: Stereotyp kobiecości w literaturze dwóch różnych, odległych czasowo epok : rozważ problem na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 87-88)
45. DĄBROWSKA Maria: Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka : omów na wybranych przykładach bohaterów literackich. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 75-80)
46. DĄBROWSKA Maria: Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 75-77)
47. DĄBROWSKA Maria: Utopie i antyutopie w literaturze – sposoby kreowania i ich funkcje : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 82-83)
48. DĄBROWSKA Maria: Wielkie karty naszej historii utrwalone w różnych formach zapisu literackiego : (np. kronika, epos, pieśń patriotyczna itp.) : zaprezentuj na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 72-74)
49. DĄBROWSKA Maria: Wpływ miasta na psychikę bohatera : rozważ problem na wybranych przykładach literackich. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 80-82)
50. DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Afryka i jej mieszkańcy jako temat literatury i innych sztuk : rozważ problem, odwołując się do wybranych dzieł. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 69-71)
51. DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Artysta jako bohater literacki. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 72-74)
52. DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Kamienica jako przestrzeń życia człowieka: rozważ na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 62-64)
53. DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Porównaj różne wcielenia diabła w literaturze i omów ich funkcje, odwołując się do wybranych tekstów literackich. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 65-66)
54. DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Rozważ, czy polski dramat współczesny stworzył swojego bohatera. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 70-71)
55. DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 60-61)
56. DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce : przedstaw na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 67-69)
57. DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Sposoby kreowania arkadii w literaturze – omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 67-68)
58. DIALOG twórców literatury z filozofami : przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej lub współczesnej. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 10-13)
59. DMOCHOWSKA Małgorzata: Poezja współczesna wobec tradycji sztuki barokowej : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 113-115)
60. DZIECKO – istota bezbronna czy mały buntownik? : przedstaw problem na wybranych przykładach tekstów kultury. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 29-33)
61. DZIECKO : matura ustna : pakiet do prezentacji. Cogito 2005 nr 17 s. 104-108 Temat: Obraz dzieciństwa w wybranych tekstach kultury.
62. FANTASTYKA naukowa – opowieść o przyszłości i teraźniejszości : analiza wybranych powieści. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 58-63)
63. FASCYNACJA obrzędami ludowymi w literaturze polskiej : omów to zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 80-84)
64. FILMOWE adaptacje dzieł literackich jako przykład interpretacji tekstu pierwowzoru : odwołaj się do wybranego przykładu i dokonaj jego oceny. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 110-111)

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Zobacz, jak napisać opis bibliograficzny
Zobacz, jak napisać: bibliografię i konspekt prezentacji-maturalnej

65. FILMY Andrzeja Wajdy jako interpretacje literatury polskiej : omów wybrane przykłady. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 118-123)
66. GALICKA-PŁACHTA Izabela: Koncepcja mężczyzny i męskości w kulturze : omów zagadnienie : wypowiedź uzasadnij przykładami z tekstów kultury różnych epok. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 29-34)
67. GALICKA-PŁACHTA Izabela: Omów impresjonizm jako nurt w malarstwie i przedstaw jego wpływ na literaturę polską. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 22-26)
68. GALICKA-PŁACHTA Izabela: Ruiny, groby, opustoszałe zamki : omów motyw przemijania w literaturze i sztuce XIX wieku. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 42-47)
69. GALICKA-PŁACHTA Izabela: Tematyka żydowska w kulturze : swoją wypowiedź zilustruj odpowiednimi przykładami tekstów kultury. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 32-37)
70. GATUNKI publicystyki prasowej : omów na przykładach ze współczesnych czasopism. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 128-133)
71. GÓRNY Ewa: Paraboliczny charakter baśni : omów zagadnienie, wypowiedź uargumentuj wybranymi przykładami tekstów kultury. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 27-31)
72. GROTESKA jako podstawowa kategoria estetyczna XX wieku : jak ukazywane są absurdalność i tragizm istnienia? : omów na przykładzie wybranych dzieł. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 92-96)
73. GROTESKA jako podstawowa kategoria estetyczna XX wieku : omów na przykładzie wybranych dzieł. Cogito 2005 nr 19 s. 105-110
74. INSPIRACJA zagadnieniami literackimi w sztuce – omów wybrane przykłady. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 8-12)
75. INSPIRACJE antyczne w kulturze : scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne : (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne). Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 13-20)

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Zobacz, jak napisać opis bibliograficzny
Zobacz, jak napisać: bibliografię i konspekt prezentacji-maturalnej

76. IRONIA w poezji – przedstaw efekty uzyskiwane przez poetów za pomocą ironii. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 54-58)
77. JAK literatura przedstawia człowieka dążącego do osiągnięcia kariery? : przedstaw na wybranych przykładach. Cogito 2005 nr 16 s. 108-110
78. KANIEWSKA Bogumiła: Polska literatura współczesna w poszukiwaniu mitu. Polonistyka 2005 nr 1 (dod. Matura – egzamin wewnętrzny nr 3 s. 3-6, bibliogr.)
79. KANIEWSKI Jerzy: Literackie reinterpretacje mitów antycznych : scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska : ( na wybranych przykładach). Polonistyka 2005 nr 1 (dod. Matura – egzamin wewnętrzny nr 3 s. 7-10, bibliogr.)
80. KARPIŁOWSKI Wojciech: Motywy biblijne jako tematy literatury i sztuki : omów metody wykorzystania topiki biblijnej na podstawie wybranych dzieł z różnych epok i dziedzin sztuki. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 90-97)
81. KEMPIŃSKA Ewa: Literackie pary kochanków : przedstaw na przykładach wybranych dzieł. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 9-12)
82. KEMPIŃSKA Ewa: Motyw Fausta w literaturze, muzyce i malarstwie : odwołaj się do wybranych tekstów kultury. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 48-52)
83. KEMPIŃSKA Ewa: Motyw matki cierpiącej – omów temat analizując wybrane dzieła. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 18-21)
84. KEMPIŃSKA Ewa: Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający osobowość bohaterów literackich. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 40-43)
85. KEMPIŃSKA Ewa: Samotność – przedstaw motyw, ilustrując wypowiedź przykładami tekstów kultury z różnych epok. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 44-47)
86. KEMPIŃSKA Ewa: Wielkie przyjaźnie w literaturze i filmie : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 48-51)
87. KEMPIŃSKA Ewa: Zjawy, duchy, sny w literaturze : zbadaj ich funkcje w wybranych utworach różnych epok. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 38-41)
88. KOC Krzysztof: Nogi, nogi uciekły do boku!!! : o języku sprawozdawców sportowych. Polonistyka 2005 nr 1 (dod. Matura-egzamin wewnętrzny nr 3 s. 20-24, bibliogr.)
89. KOC Krzysztof: Poszukiwanie prawdy o Europejczyku w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego. Polonistyka 2005 nr 5 s. 57-61. Temat: Europejskość widziana oczami reportera. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów Ryszarda Kapuścińskiego.
90. KOMIZM słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz .2 s. 8-72)
91. KONSZACHTY z nieczystymi siłami : przedstaw najciekawsze realizacje tego tematu w wybranych tekstach kultury. Cogito Nowa Matura 2005 ( dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 48-52)
92. KRYTERIA piękna : omów wybrane koncepcje estetyczne : wypowiedź zilustruj przykładami tekstów kultury. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 6 z. 4 s. 65-70)
93. KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna: RE : Mit orficki. Polonistyka 2005 nr 1 (dod. Matura-egzamin wewnętrzny nr 3 s. 11-14, bibliogr.)
94. LITERACKA fascynacja wsią i życiem jej mieszkańców : określ i omów sposoby przedstawienia wsi, odwołując się do wybranych tekstów. Cogito 2005 nr 20 s. 97-99
95. LITERACKIE portrety kobiet : omów ich typy i funkcje na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 90-97)
96. MATKA : matura ustna : pakiet prezentacji. Cogito 2005 nr 17 s. 115-119 Temat: Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce
97. MAŻUL Ewa: Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 5 (dod. Prezentacje nr 4 s. 106-108)
98. MAŻUL Ewa: Między literaturą a sztukami plastycznymi : przedstaw twórczość literacką i plastyczną wybranych artystów. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 98-101)
99. MAŻUL Ewa: Poezja jako narzędzie walki z systemem : omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literatury powojennej. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 14-18)
100. MAŻUL Ewa: Różne kanony kobiecej urody w literaturze i sztuce : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 4-8)
101. METAMORFOZA bohatera i jej sens w literaturze : omów na przykładach wybranych utworów. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 46-49)
102. MIŁOŚĆ jako przyczyna cierpienia bohaterów literackich : zaprezentuj na wybranych przykładach. COGITO 2005 NR 21 S. 103-105
103. MITY i legendy jako tworzywo literatury fantasy : omów zagadnienia, odwołując się do wybranych przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 116-119)
104. MITY jako ważne tworzywo literatury : ukaż i scharakteryzuj to zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 59-64)
105. MITY polskiego romantyzmu : ich kontynuacje – akceptacje i polemiki z nimi – w dziełach spadkobierców : przedstaw problem na wybranych przykładach utworów Orzeszkowej, Prusa, Sienkiewicza, Żeromskiego, Wyspiańskiego. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 18-24)
106. MŁODZI przeciwko starym – odwołując się do wybranych przykładów, ukaż konflikt pokoleń literackich jako zjawisko charakterystyczne dla różnego rodzaju przełomów w sztuce. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 124-127)
107. MOTYW rewolucji jako temat literatury i sztuki – analiza wybranych dzieł. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 34-38)
108. MOTYW tańca śmierci (danse macabre) w literaturze i w malarstwie : przedstaw jego najważniejsze realizacje. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 134-138)
109. MOTYW wędrówki w literaturze : przedstaw jego najciekawsze realizacje : wypowiedź zilustruj odpowiednimi przykładami. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 50-53)
110. MOTYWY katastroficzne w kulturze XIX i XX wieku – omów problem, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 130-137)
111. MOTYWY oniryczne w literaturze polskiej : jak twórcy wykorzystywali motyw snu w swoich dziełach? Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 72-75)
112. NA wybranych przykładach tekstów XX wieku rozważ, jak młodość determinuje życie bohatera literackiego. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 82-86)
113. NA wybranych przykładach z literatury i malarstwa przedstaw kulturowe wizje dziecka. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 8 z. 6 s. 65-70)
114. NASTRÓJ prezentowany w dziełach literackich i przedstawieniach teatralnych : dokonaj analizy odpowiednich dzieł. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 97-101)
115. NAWIĄZANIA literackie we współczesnej kulturze : omów problem, posługując się przykładami : literackimi, filmowymi, malarskimi, reklamowymi. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 102-107)
116. NOSOWSKA Dorota: Drzewo – świadek, uczestnik życia postaci literackich : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 86-93)
117. NOWAK Paweł: Językowa europejskość Polaków, czyli o zapożyczeniach. Polonistyka 2004 nr 9 (dod. Matura nr 2 s. 12-15, bibliogr.)
118. OJCIEC : matura ustna : pakiet do prezentacji. Cogito 2005 nr 17 s. 100-103 Temat: Motyw ojca w literaturze
119. OMÓW obecność kiczu w literaturze i sztuce. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz.2 s. 64-67)
120. OMÓW ważne Twoim zdaniem inscenizacje Hamleta na polskich scenach. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 7 z. 5 s. 64-70)
121. OPALA Agnieszka: Plan prezentacji maturalnej : temat : Motyw maski – jej rola i znaczenie w życiu człowieka : omów na wybranych przykładach literackich (np. J. Słowacki Kordian, W. Szekspir Makbet, A. Mickiewicz Konrad Wallenrod, W. Gombrowicz Ferdydurke). Zielona Góra 2004 (materiał udostępniany w Wydziale Informacyjno – Bibliograficznym PBW)
122. PEPLIŃSKA Elżbieta: Natura w zwierciadle sztuki. Polonistyka 2004 nr 10 s. 41-44. Temat: Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie: analiza wybranych dzieł.
123. PILIS Żaneta Elżbieta: Analiza i interpretacja wiersza Juliusza Słowackiego Testament mój : model interpretacyjny. Głos Nauczycielski 2004 nr 49 s. 9.
124. POLACY w krzywym zwierciadle, czyli społeczeństwo w ujęciu satyrycznym : jakimi sposobami pisarze kreują obrazy o charakterze satyrycznym? : omów wybrane przykłady. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz.1 s. 124-129)
125. POLACY w satyrze i karykaturze literackiej : przedstaw funkcje i sposoby kreowania portretów Polaków. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 14-17)
126. POSTĘP techniczny kontra tradycja : przedstaw ten problem na przykładzie wybranych utworów literackich. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 120-123)
127. POWSTANIA narodowe jako temat literatury i sztuki – porównaj wybrane dzieła malarskie i literackie. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 21-24)
128. PRZEDSTAW i porównaj różne ujęcia motywu młodości w literaturze polskiej. Cogito 2005 nr 16 s. 100-104.

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Zobacz, jak napisać opis bibliograficzny
Zobacz, jak napisać: bibliografię i konspekt prezentacji-maturalnej

129. PRZEDSTAW motyw kobiety demonicznej w wybranych tekstach kultury różnych epok. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 53-58)
130. PRZEDSTAW motyw zbrodni doskonałej na podstawie tekstów kultury różnych epok. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 75-80)
131. PRZEDSTAW najciekawsze realizacje pojedynku w literaturze i sztuce. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 40-49)
132. PRZEDSTAW różne ujęcia problematyki Holocaustu w literaturze polskiej, odwołując się do wybranych utworów. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 76-81)
133. RODZINA : matura ustna : pakiet do prezentacji. Cogito 2005 nr 17 s. 109-114 Temat: Różne obrazy domu w tekstach kultury
134. ROJSZCZAK Dorota: Pytać o Judasza, pytać o wartości. Polonistyka 2005 nr 3 ( dod. Matura – egzamin wewnętrzny nr 4 s. 11-14, bibliogr.) Tematy: Postać biblijna w literaturze i sztuce; Ortodoksja i obrazoburstwo: wątki biblijne w kulturze
135. ROLA lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich : przedstaw na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 25-29)
136. ROZWAŻ problem powinności rządzących wobec narodu na podstawie twórczości Jana Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego, Juliana Ursyna Niemcewicza i Czesława Miłosza. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 30-33)
137. RÓŻNE obrazy przyrody w literaturze – omów sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 34-39)
138. RÓŻNE ujęcia pejzażu w dziełach poetyckich i plastycznych : przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z dziedziny poezji i malarstwa. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 87-91)

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Zobacz, jak napisać opis bibliograficzny
Zobacz, jak napisać: bibliografię i konspekt prezentacji-maturalnej

139. RÓŻNE ujęcia Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce : odwołaj się do wybranych przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 113-117)
140. SŁOWNIK prezentacji : tematy od A do Z. Cogito 2005 nr 12 ( dod. specjalny) Prezentacje maturalne 2006 ; opracowanie każdego hasła zawiera bibliografię podmiotu i przedmiotu, podpowiedź dotyczącą materiałów pomocniczych, pomysły na uatrakcyjnienie wystąpienia.
141. SYMBOL w sztuce i literaturze XIX i XX wieku – omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 138-142)
142. SYMBOLIKA stroju : omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne : (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne). Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 39-44)
143. TEMATYKA historyczna jako tworzywo literatury polskiej w XIX i XX wieku : omów wybrane przykłady. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz .2 s. 108-112)
144. TOPOS miasta w literaturze i innych tekstach kultury : analiza wybranych dzieł. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 85-89)
145. TRUDNE pojęcie tolerancji: omów zagadnienie na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 9 (dod. Kurs do Nowej Matury z. 7 s. 65-70)
146. TRUDNY problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze epok późniejszych – omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 98-103)
147. TRUSZKIEWICZ Ewa: Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 60-61)
148. TRUSZKIEWICZ Ewa: Modele świętości w kulturze europejskiej : przedstaw konkretne przykłady tekstów kultury. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 35-39)
149. TRUSZKIEWICZ Ewa: Perswazyjna funkcja języka na przykładach tekstów propagandowych : analiza przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 81-85)
150. TRUSZKIEWICZ Ewa: Świat prowincji w opowiadaniach Brunona Schulza i obrazach Marca Chagalla : (porównaj wybrane dzieła). Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 102-103)
151. TUMIDAJEWICZ Anna: Słowa, słowa, słowa… czyli kilka edukacyjnych działań wokół matury z języka polskiego. Jęz. Pol. Lic. 2005/2006 nr 3 s. 32-42 Temat: Słowa przedmiotem literackiej refleksji. Przykładowy konspekt prezentacji maturalnej
152. TWÓRCZE poszukiwania nowych dróg oddziaływania – przedstaw najważniejsze założenia teatru awangardowego i innych ważnych zjawisk w teatrze XX wieku. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 104-109)
153. UPRZEDMIOTOWIENIE człowieka jako problem w literaturze i sztuce (np. Kantor, Wróblewski, Różewicz) : omów i zinterpretuj na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 139-142)
154. W CO wierzyli bohaterowie literatury? : zaprezentuj utwory, w których nadzieja okazała się motywem działania i sensem życia postaci. Cogito 2005 nr 16 s. 111-114.
155. W JAKI sposób kreowany jest świat w epice? – narracja trzecioosobowa, pierwszoosobowa, inne… : omów wybrane przykłady. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 65-70)
156. WALORY literatury autobiograficznej : zaprezentuj na materiale wybranej epoki. Cogito 2005 nr 19 s. 96-99
157. WIZJA Warszawy i jej mieszkańców : przedstaw na podstawie tekstów różnych epok. Cogito 2005 nr 20 s. 94-96
158. WOJTASIK Anna: Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce : omów zagadnienia na podstawie o wybrane epoki. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 4-8)
159. WOJTASIK Anna: Ujęcie motywu końca świata w literaturze i malarstwie : przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 19-22)
160. WÓJTOWICZ Agata: Symbol daje do myślenia : (w kontekście nowej matury i matury międzynarodowej). Polonistyka 2004 nr 9 (dod. Matura nr 2 s. 16-20) Temat: Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie – omów jego najciekawsze Twoim zdaniem wykorzystania. Scharakteryzuj kryteria oceny, którymi się posłużyłeś przy wyborze.
161. WYSŁOWSKA Joanna: Powołał go Pan na słup – posiłkując się średniowieczną literaturą hagiograficzną, omów różne drogi do świętości. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 52-59)
162. ZAJKOWSKA Joanna: Horacjański motyw exegi monumentum w poezji późniejszych epok : omów jego funkcjonowanie, odwołując się do wybranych przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s . 9-13)
163. ZAJKOWSKA Joanna: Jak, gdzie i co jadają bohaterowie literaccy? : przedstaw motyw sztuki kulinarnej w tekstach literackich różnych epok. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 13-17)
164. ZAPREZENTUJ wybrane pokolenia literackie i ich ideologie : czy zawsze manifestacji poglądów towarzyszy spór? Cogito 2005 nr 16 s. 106-107.
165. ZASŁONA Iza: Bazując na wybranych przykładach reklam, oceń, na czym polegają fenomeny języka reklamy. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 23-28)
166. ZASŁONA Iza: Różne ujęcia anioła w literaturze i sztuce : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 53-59)
167. ZBRODNIARZE i ofiary zbrodni : omów wybrane przykłady. Cogito 2005 nr 21 s. 100-102

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Zobacz, jak napisać: konspekt prezentacji-maturalnej
Zobacz, jak napisać: bibliografię prezentacji-maturalnej

Skomentujesz?

Facebook Pagelike Widget
Do wakacji zostało
dni
5
4
godz.
1
6
min.
4
1
sek.
3
1
Wizyt od dnia 01.02.2010 r.

Kontynuując czytanie, zgadzasz się z politykę cookies na tej stronie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close