Epoki literackie, analizy wierszy, poradniki, słownik, piosenki

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Poniżej dalszy ciąg książek, które możesz wykorzystać w/do swojej prezentacji:

233. ADAM Mickiewicz, Dziady: Obraz młodzieży walczącej z zaborcą, zapisany w III części Dziadów Adama Mickiewicza : ukaż postawy, odwołując się do podanego fragmentu i całego utworu. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. IX-XI)
234. ADAM Mickiewicz, Pan Tadeusz: Obyczaje szlachty polskiej utrwalone w Panu Tadeuszu : zaprezentuj na podstawie przywołanego fragmentu i znajomości lektury. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XII-XIII)
235. ALBERT Camus, Dżuma: Odwołując się do przytoczonego fragmentu oraz całości utworu, skomentuj postawę moralna głównego bohatera Dżumy Alberta Camusa. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXIX)
236. BOLESŁAW Prus, Kamizelka: Omów rolę kamizelki w życiu bohaterów i w konstrukcji utworu. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XVIII-XIX)
237. BOLESŁAW Prus, Lalka: Odpowiedz, w jaki sposób Bolesław Prus kreśli obraz Warszawy drugiej połowy XIX wieku, na podstawie lektury podanego fragmentu i znajomości utworu. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XV-XVI)
238. CECHY charakterystyczne barokowej poezji ziemiańskiej – ukaż je na przykładzie Zbytków poezji Wacława Potockiego. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 5 z. 3 s. 29-33)
239. DLACZEGO bunt prometejski Konrada prowadzi go do klęski? : w odpowiedzi uwzględnij interpretację podanego fragmentu oraz wymowę całości III części Dziadów Adama Mickiewicza. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 6 z. 4 s. 33-37)
240. DOKONAJ analizy porównawczej wierszy : Cypriana Kamila Norwida Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie i Czesława Miłosza Campo di Fiori. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 6 z. 4 s. 23-27)
241. DOKONAJ interpretacji porównawczej dwóch wizji miłości zawartych w wierszach Jana Andrzeja Morsztyna i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Cogito 2005 nr 6 (dod. Egzamin maturalny z języka polskiego s. 9-11)
242. DOKONAJ interpretacji wiersza Tadeusza Różewicza pt. Bez: skomentuj, jak została tam ukazana relacja człowiek – Bóg. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 8 z. 6 s. 31-35)
243. ELIZA Orzeszkowa, Gloria victis: Omów sposób literackiego kreowania bohatera w poniższym fragmencie noweli Elizy Orzeszkowej. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XIX)
244. ELIZA Orzeszkowa, Nad Niemnem: Na podstawie lektury poniższego fragmentu i znajomości utworu odpowiedz na pytania Justyny : “Jan i Cecylia! Czy kochali się oni ? Czy świat ich rozłączył, a połączyła mogiła ? Jak żyli i dlaczego, gdy umarli, tak na długo, na wieki pozostali w sercach i pamięci ludzi?” Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XIV-XV)
245. EXEGI monumentum Horacego i Pieśń XXIV Jana Kochanowskiego, czyli mistrzowie pióra o poezji i poecie: porównaj zawarte w obu utworach koncepcje artystyczne : wskaż także, co łączy obu poetów w spojrzeniu na artystę i jego dzieło. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 3 z. 1 s. 38-42)
246. FIODOR Dostojewski, Zbrodnia i kara: Na podstawie znajomości powieści Fiodora Dostojewskiego i lektury fragmentu omów motywy, które popchnęły Rodiona Raskolnikowa do zbrodni. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXI-XXII)
247. GUSTAW Herling-Grudziński, Inny świat: Na podstawie podanego fragmentu omów znaczenie lektury dla mieszkańców “innego świata”. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXX)

Zobacz, jak napisać: konspekt prezentacji-maturalnej
Zobacz, jak napisać: bibliografię prezentacji-maturalnej

248. HANNA Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem: Godność jako jedna z kluczowych ludzkich wartości : dlaczego według Marka Edelmana należy nie dać się wepchnąć na beczkę? Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXXI)
249. HENRYK Sienkiewicz, Potop: Na podstawie zacytowanego fragmentu i znajomości lektury stwórz charakterystykę Kmicica : określ, jaki to typ bohatera. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XX-XXI)
250. JACEK Soplica i Andrzej Kmicic – porównaj obu bohaterów : szczególną uwagę zwróć na działalność patriotyczną, która stała się podstawą do ich rehabilitacji. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 5 z. 3 s. 24-28)
251. JAK ukazana została prawda w wierszu Stanisława Barańczaka pt. Spójrzmy prawdzie w oczy? : odpowiedz na podstawie przytoczonego tekstu. Cogito Nowa Matura 2005 nr 9 (dod. Kurs do Nowej Matury z. 7 s. 33-37)
252. JAKĄ rolę pełni forma w życiu człowieka i jak wpływa na nasze zachowanie? : odpowiedz, odwołując się do podanego fragmentu powieści Ferdydurke oraz kreacji głównego bohatera. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 4 z. 2 s. 39-43)
253. JAKĄ wizję śmierci przedstawia anonimowy autor średniowieczny – zinterpretuj wiersz pt. Skarga umierającego. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 3 z. 1 s. 28-32)
254. JAKIEGO zdarzenia dotyczy monolog osoby mówiącej w wierszu? Jakie emocje towarzyszą “ja” lirycznemu? Interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana. Cogito 2006 nr 7 s.100-102 Bolesław Leśmian Com uczynił…
255. JOHANN Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera: Na podstawie przytoczonego fragmentu utworu oraz swojej znajomości lektury odpowiedz na pytanie, czym jest życie, kim jest człowiek według Wertera? : odwołaj się do dwóch znanych Ci bohaterów lektur, którzy głosili podobne teorie. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. VIII-IX)
256. JOSEPH Conrad, Jądro ciemności: Omów znaczenie poniższej sceny, odwołując się do znajomości głównego bohatera “Jądra ciemności” – Kurtza. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXII-XXIII)
257. KUNSZT formy, uniwersalność tematu czy komizm charakterów? : co przemawia za tym, że XVII-wieczne komedie śmieszą i bawią nas współczesnych? : odpowiedz, odwołując się do Molierowskiego Świętoszka. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 5 z. 3 s. 40-45)
258. MARIA Konopnicka, Mendel Gdański : Określ różne postawy wobec Żydów na podstawie podanego fragmentu i znajomości całego utworu. Cogito 2005 nr 9 ( dod. Tematy maturalne s. XVII-XVIII)
259. MOLIER. Świętoszek: Jakie poglądy na temat miłości i małżeństwa oraz jakie uczucia wyrażają w podanej scenie Doryna i Marianna? : w jaki sposób ta scena odnosi się do wymowy całego utworu i jej tytułowego bohatera? Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. V-VII)
260. NA podstawie podanych fragmentów opowiadania Tadeusza Borowskiego pt. Pożegnanie z Marią, scharakteryzuj Tadka, bohatera i narratora tego dzieła. Cogito 2005 nr 20 s. 106-108
261. NA podstawie poniższego fragmentu dramatu prześledź emocje Makbeta : ukaż jego tragedię w kontekście całego utworu i losów dwóch lub trzech innych bohaterów literackich, opanowanych żądzą władzy. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 3 z. 1 s. 43-47)
262. NA podstawie przytoczonego fragmentu komedii Moliera odpowiedz, czego dowiadujemy się o bohaterze, o którym rozmawiają Orgon i Kleant – scharakteryzuj Świętoszka. Cogito 2005 nr 21 s. 114-115
263. OBRAZ barokowej miłości wyłaniający się z poezji Jana Andrzeja Morsztyna – ukaż cechy tej miłości na podstawie lektury sonetu Do trupa. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 5 z. 3 s. 34-39)
264. ODWOŁUJĄC się do podanych fragmentów i swojej znajomości utworu, omów znaczenie dwóch mogił dla bohaterów powieści Elizy Orzeszkowej. Cogito 2005 nr 17 (dod. Arkusz przeznaczony do ćwiczeń s. 4-6) Konspekt realizacji.

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Zobacz, jak napisać opis bibliograficzny
Zobacz, jak napisać: bibliografię i konspekt prezentacji-maturalnej

265. ODWOŁUJĄC się do poniższego fragmentu dzieła i całej epopei narodowej, ukaż, w jaki sposób zostało sportretowane środowisko szlacheckie w Panu Tadeuszu. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 7 z. 5 s. 24-28)
266. ODWOŁUJĄC się do przytoczonego fragmentu oraz całości utworu, skomentuj postawę moralną głównego bohatera Dżumy Alberta Camusa. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 6 z. 4 s. 28-32)
267. OPIS zbrodni : jak zostało ukazane morderstwo i emocje bohatera? : czego dowiadujemy się o bohaterze powieści? : odpowiedz na podstawie poniższego fragmentu. Cogito 2006 nr 8 s. 102-104 Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara
268. OPISZ, jak została ukazana śmierć w wierszu Wisławy Szymborskiej [Wywiad z Antropos]. Cogito 2006 nr 5 s.[105-107] 269. PIEŚŃ IX Jana Kochanowskiego to poetycki manifest myśli renesansowej : wskaż i omów zawarte w tym tekście idee tworzące ów manifest. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 3 z. 1 s. 33-38)
270. PO uważnej lekturze zaprezentowanego niżej tekstu wykaż, że Mickiewiczowska oda jest wierszem łączącym idee dwóch różnych epok : odwołaj się do wiedzy o ideologii oświecenia i romantyzmu. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 7 z. 5 s. 29-34)
271. POEZJA jak otwarta rana – przedstaw doświadczenie wojny zawarte w poezji Tadeusza Różewicza na przykładzie wiersza pt. Ocalony i innego wybranego utworu tego poety. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 7 z. 5 s. 34-41)
272. POREMBSKA Katarzyna: Interpretacja porównawcza O żywocie ludzkim Jana Kochanowskiego i Daru Czesława Miłosza. Cogito 2004 nr 21 s. 106-108.
273. PORÓWNAJ dwa sposoby ukazania toposu arkadii na podstawie lektury fragmentu Pieśni świętojańskiej o sobótce Jana Kochanowskiego i wiersza Na wsi Jana Twardowskiego. Cogito Nowa Matura 2005 nr 9 (dod. Kurs do Nowej Matury z. 7 s. 38-42)
274. PORÓWNAJ nastrój i emocje dominujące w obu zaprezentowanych wierszach : Adama Mickiewicza i Władysława Broniewskiego. Cogito 2005 nr 7 (dod. Egzamin maturalny z języka polskiego s. 9-11)
275. PORÓWNAJ, jak piszą o miłości poeci różnych epok – analiza porównawcza Bierzmowania Jana Andrzeja Morsztyna i Gwiazd spadających Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 4 z. 2 s. 29-34)
276. PORÓWNAJ postawy podmiotów lirycznych w przedstawionych fragmentach dzieł Jana Kasprowicza : zwróć uwagę na ich stosunek do Boga, postawę buntowniczą oraz na ich ocenę miejsca człowieka na świecie. Cogito 2006 nr 6 s.100-102 Utwory; Dies irae, Przestałem się wadzić z Bogiem.
277. PRZECZYTAJ uważnie przytoczone fragmenty powieści Lalka : scharakteryzuj sposób, w jaki Bolesław Prus kreśli obraz Warszawy drugiej połowy XIX wieku. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 8 z. 6 s. 41-45)
278. PRZECZYTAJ uważnie przytoczony fragment powieści Johanna Wolfganga Goethego : skomentuj postawę Wertera i wyrażane przez niego opinie na temat natury ludzkiej i mechanizmów rządzących światem. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 4 z. 2 s. 34-38)
279. SCHARAKTERYZUJ nastrój wiersza Józefa Czechowicza pt. W pejzażu. Cogito 2005 nr 6 (dod. Egzamin maturalny z języka polskiego s. 6-8)
280. SCHARAKTERYZUJ uczucia, którymi jest targany Stanisław Wokulski, bohater Lalki Bolesława Prusa : w swojej charakterystyce uwzględnij czytane przez niego lektury. Cogito 2005 nr 8 (dod. Nowa Matura s. 18-21)
281. SŁAWOMIR Mrożek, Tango: Bunt czy antybunt? : omów postawę Artura: jaką motywacją kieruje się Artur, namawiając kuzynkę na ślub? Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXXI-XXXII)

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Zobacz, jak napisać opis bibliograficzny
Zobacz, jak napisać: bibliografię i konspekt prezentacji-maturalnej

282. SOFOKLES, Król Edyp: Na podstawie przytoczonego fragmentu tragedii oraz znajomości całego dzieła wyjaśnij, na czym polega ironia tragiczna w przypadku Edypa i jaką antyczną wiarę potwierdza dzieło? Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. II-III)
283. STANISŁAW Wyspiański, Wesele: Omów rolę rekwizytów występujących w bronowickiej chacie. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXIII-XXIV)
284. STEFAN Żeromski, Ludzie bezdomni: Na podstawie przedstawionego fragmentu oraz znajomości powieści ukaż dramatyzm decyzji Tomasza Judyma oraz motywy jego wyboru. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXVI)
285. STEFAN Żeromski, Przedwiośnie: Wizja szklanych domów i jej zderzenie z rzeczywistością : omów ten problem na podstawie podanego fragmentu i znajomości lektury. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXVI-XXVII)
286. TOPOS dumy i sławy poetyckiej – exegi monumentum : porównaj, jak został on zrealizowany w przedstawionych utworach Horacego i Adama Mickiewicza. Cogito 2005 nr 8 (dod. Nowa Matura s. 22-24)
287. WILLIAM Szekspir, Makbet: Prześledź uczucia i refleksje Makbeta na podstawie aktu V, sceny 5 : odwołując się do znajomości losów Makbeta, scharakteryzuj przemiany postaw bohatera. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. III-V)
288. WITOLD Gombrowicz, Ferdydurke: Jaką rolę pełni Forma w życiu człowieka i jak wpływa na nasze zachowanie? : odpowiedz, odwołując się do podanego fragmentu powieści Ferdydurke oraz kreacji głównego bohatera. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXVIII-XXIX)
289. WITOLD Gombrowicz, Ferdydurke: Lekcja polskiego według Witolda Gombrowicza – omów i zanalizuj podany fragment. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXVII-XXVIII)
290. WŁADYSŁAW Reymont, Chłopi: Omów znaczenie sceny śmierci Boryny : nawiąż do innych znaczących scen śmierci w literaturze. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXIV-XXV)
291. WŁADYSŁAW Stanisław Reymont, Chłopi: Na podstawie przeczytanego fragmentu i znajomości bohaterów omów motywy postępowania wiejskiej społeczności w stosunku do Jagny. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXV)
292. WOKULSKI – romantyk czy pozytywista? : wykaż złożoność kreacji bohatera, odwołując się do podanego fragmentu Lalki. Cogito Nowa Matura 2005 nr 9 (dod. Kurs do Nowej Matury z. 7 s. 28-32)
293. ZAKOCHANA dziewczyna… : porównaj, jak przeżywają miłość bohaterki dwóch powieści : Przedwiośnia Stefana Żeromskiego i Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Cogito 2006 nr 4 s. 106-107 Konspekt realizacji.
294. ZASŁONA Iza: Analiza porównawcza Piosenki o porcelanie Czesława Miłosza i Jeżeli porcelana, to wyłącznie taka Stanisława Barańczaka. Cogito 2004 nr 19 s. 103-105
295. ZASŁONA Iza: Czego symbolem jest deszcz w obu przedstawionych wierszach i jak tworzy on nastrój w tych utworach?: dokonaj interpretacji porównawczej Deszczu jesiennego Leopolda Staffa i Deszczy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Cogito 2005 nr 5 (dod. Nowa Matura s. 16-18)
296. ZASŁONA Iza: Czym dla bohaterów Lalki Bolesława Prusa są miłość i małżeństwo? : zanalizuj podane fragmenty utworu, odwołując się do swojej wiedzy o wskazanych w nich postaciach. Cogito 2005 nr 1 s. 89-91
297. ZASŁONA Iza: Interpretacja Fatum Cypriana Kamila Norwida. Cogito 2004 nr 16 s. 100-102
298. ZASŁONA Iza: Interpretacja fragmentu poematu Do potomnego. Cogito 2004 nr 18 s. 100-102
299. ZASŁONA Iza: Interpretacja porównawcza Do młodych Adama Asnyka i Ody do młodości Adama Mickiewicza. Cogito 2004 nr 16 s. 103-105
300. ZASŁONA Iza: Interpretacja porównawcza fragmentów Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej i Rozbierania Justyny Czesława Miłosza. Cogito 2004 nr 18 s. 103-105
301. ZASŁONA Iza: Interpretacja porównawcza końcowej sceny Hamleta Williama Szekspira i Trenu Fortynbrasa Zbigniewa Herberta. Cogito 2004 nr 21 s. 103-105

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Zobacz, jak napisać opis bibliograficzny
Zobacz, jak napisać: bibliografię i konspekt prezentacji-maturalnej

302. ZASŁONA Iza: Interpretacja porównawcza Ojczyzny chochołów Kazimierza Wierzyńskiego i fragmentu Wesela Stanisława Reymonta. Cogito 2004 nr 15 s. 103-105
303. ZASŁONA Iza: Interpretacja porównawcza Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią i Wywiadu Mirona Białoszewskiego. Cogito 2004 nr 17 s. 103-105
304. ZASŁONA Iza: Interpretacja wiersza Andrzeja Bursy pt. Modlitwa dziękczynna z wymówką. Cogito 2004 nr 19 s. 100-102
305. ZASŁONA Iza: Interpretacja wiersza Ostatni z mego pokolenia… Leopolda Staffa. Cogito 2004 nr 15 s. 100-102
306. ZASŁONA Iza: Interpretacja wiersza pt. Toast. Cogito 2004 nr 17 s. 100-102
307. ZASŁONA Iza: Interpretacja wiersza Stanisława Barańczaka Widokówka z tego świata. Cogito 2004 nr 21 s. 100-102
308. ZASŁONA Iza: Jak określa poeta rolę rozpaczy w życiu człowieka?: w czym według niego tkwi istota człowieczeństwa? : odpowiedz po lekturze wiersza. Cogito 2005 nr 4 (dod. Nowa Matura s. 13-15)
309. ZASŁONA Iza: Jak ukazana jest relacja: dzieci – Bóg w wierszu ks. Jana Twardowskiego? : jaka powinna być prawdziwa wiara? – interpretacja wiersza O maluchach. Cogito 2006 nr 3 s. 105-106 Konspekt realizacji.
310. ZASŁONA Iza: Jak ukazany został poeta w wierszu Rafała Wojaczka? : zinterpretuj wiersz pt. List do nieznanego poety. Cogito 2005 nr 3 (dod. Nowa Matura s. 13-15)
311. ZASŁONA Iza: Marność nad marnościami – zinterpretuj wiersz Tymoteusza Karpowicza, odwołując się do swoich wiadomości dotyczących Starego Testamentu. Cogito 2005 nr 5 (dod. Nowa Matura s. 13-15)
312. ZASŁONA Iza: Porównaj, na jakie emocje żony biblijnego patriarchy Lota położyły nacisk Beata Obertyńska i Wisława Szymborska, autorki wierszy o tym samym tytule. Cogito 2005 nr 3 (dod. Nowa Matura s. 16-18)
313. ZASŁONA Iza: Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle : co i w jaki sposób krytykuje Ignacy Krasicki w Palinodii? : obraz Polaków wyłaniający się z podanych fragmentów utworu skonfrontuj z ich wizerunkiem zawartym w innych znanych Ci satyrach tego poety. Cogito 2005 nr 1 s. 86-88.
314. ZASŁONA Iza: Topos Ikara i Dedala – jak został zrealizowany w wierszu Zbigniewa Herberta? : odpowiedz po lekturze wiersza : scharakteryzuj także bohaterów utworu. Cogito 2005 nr 2 (dod. Nowa Matura s. 13-15)

Zobacz, jak napisać: konspekt prezentacji-maturalnej
Zobacz, jak napisać: bibliografię prezentacji-maturalnej

315. ZASŁONA Iza: W obliczu śmierci – porównaj dwie wizje umierania, ukazane przez poetę średniowiecznego i dwudziestowiecznego. Cogito 2005 nr 2 (dod. Nowa Matura s. 16-18)
316. ZASŁONA Iza: Życie jako dar i jako wartość – porównaj, jak zostały one ukazane w wierszach dwóch współczesnych poetów. Cogito 2005 nr 4 (dod. Nowa Matura s. 16-18)
317. ZINTERPRETUJ fragment opisu tańca, zwracając szczególną uwagę na emocje i uczucia bohaterów, które on wyraża. Cogito 2005 nr 7 (dod. Egzamin maturalny z języka polskiego s. 6-8) Dotyczy Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.
318. ZINTERPRETUJ wiersz Cypriana Kamila Norwida jako refleksję poety nad własną twórczością (Klaskaniem mając obrzękłe prawice…). Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 8 z.6 s. 36-40)
319. ZINTERPRETUJ wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. Spojrzenie. Cogito 2005 nr 18 (dod. Arkusz przeznaczony do ćwiczeń s. 4-6) Konspekt realizacji.
320. ZYGMUNT Krasiński, Nie-Boska komedia: Obraz rewolucji w Nie-Boskiej komedii : zinterpretuj scenę finałową. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XI-XII)

Skomentujesz?

Ostatni dzwonek maturzystów.
dni
0
2
godz.
1
1
min.
0
9
sek.
4
8
Wizyt od dnia 01.02.2010 r.

Kontynuując czytanie, zgadzasz się z politykę cookies na tej stronie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close