Cierpienia młodego Wertera

Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Int./Char. Plan/Mini

Epoka literacka

Romantyzm

Biografia autora

Cierpienia młodego Wertera

Johan Wolfgang Goethe to najwybitniejszy niemiecki poeta okresu preromantycznego (1767-1785) i romantyczny, prekursor romantyzmu europejskiego (1749-1832). Urodził się we Frankfurcie nad Menem w rodzinie mieszczańskiej. Studiował prawo, potem krótko prowadził praktykę adwokacką, by później poświęcić się literaturze. Jest autorem dramatu „Faust” (1768-1832 dzieło powstawało niemal całe życie autora) oraz powieści epistolarnej „Cierpień młodego Wertera” (1774).

Geneza dzieła

Werter

Dzieło powstało w 1772 roku a ukazało się drukiem w 1774 roku. Temat został zaczerpnięty z doświadczeń osobistych Goethego. W roku 1772 był on świeżo upieczonym prawnikiem, którego ojciec dla praktyki wysłał na praktykę aplikancką do Wetzlaru, niewielkiego miasteczka , gdzie pracowała komisja najwyższego trybunału cesarskiego. Tam poznał uroczą wioskę Garbenheim, w której gospodzie spotykali się młodzi prawnicy i dyplomaci. Spotkał także Wilhelma Jerusalem i Hansa Kestnera, który miał narzeczoną Karolinę Buff. W niej to zakochał się Goethe. Pewnego razu pod nieobecność Kestnera pocałował pannę Karolinę i później potajemnie opuścił praktykę. Miał też myśli samobójcze. Jego przyjaciel Wilhelm popełnił samobójstwo z powodu nieszczęśliwej miłości, strzelił sobie w głowę pistoletem pożyczonym od Kestnera.

Budowa utworu

Utwór składa się z trzech części, pierwsza (39 listów) i druga (44 listy) są pisane w formie listów Wertera do przyjaciela Wilhelma. Część trzecia zatytułowana „Wydawca do czytelników” (ma charakter epilogu) jest pisana w trzeciej osobie przez narratora znającego fakty życia bohatera, zna on i przytacza niektóre później napisane ręką Wertera listy do Wilhelma i Loty, a także do innych osób (3 listy i ok. 4 listów przedśmiertnych do Loty, Wilhelma, Alberta, komisarza). Listy posiadają daty konkretnych dni w latach 1771 i 1772 roku, w których rozgrywa się akcja utworu.

Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Int./Char. Plan/Mini

Skomentujesz?