Dżuma

część 1część 2część 3część 4część 5Interpret.PlanMini

EPOKA

Współczesność

BIOGRAFIA AUTORA

Albert Camus

Albert Camus to filozof- egzystencjalista, reżyser, aktor, ale przede wszystkim pisarz i publicysta francuski. Żył w latach 1913-1960. Urodził się w Algierii, skąd został wyproszony za głoszone poglądy i udał się do Francji w 1940 r. W roku 1957 otrzymał Nagrodę Nobla. Najważniejsze dzieła pisarza to powieści „Obcy” (1942), „Dżuma” (1947), „Upadek” (1956). Camus był jednym z twórców filozofii egzystencjalnej. Głosiła ona między innymi, iż człowiek rodzi się wolny i jest skazany na ciągłe podejmowanie decyzji, z których i tak nie jest zadowolony. W dodatku życie człowieka jest w każdej chwili poddane siłom zewnętrznego świata, które mogą je zniszczyć, stąd strach przed życiem i postępowaniem, a nawet poczucie absurdu. Jest one potęgowane brakiem celowości życia, nie ma powodu, aby pojawił się na świecie. Religia nie ma sensu bytu, bo Bóg nie istnieje, po śmierci człowiek odchodzi w nicość.

GENEZA DZIEŁA

Utwór powstał w 1947 jako druga część tryptyku („Obcy”, „Upadek”).

BUDOWA UTWORU

Powieść-dziennik została podzielona na pięć części oznaczone cyframi rzymskimi, które nie posiadają tytułów. Są one ukazaniem kolejnych etapów rozprzestrzeniania się choroby. Dominuje tutaj narrator wszechwiedzący, ale wplatane są relacje z dziennika jednego z bohaterów, mianowicie Tarrou. Można odnieść wrażenie, iż narrator wszechwiedzący wspiera się w swoim opisie sytuacji na tymże dzienniku.

CZAS I MIEJSCE AKCJI

Oran – Algieria – Afryka

Akcja dzieła rozpoczyna się i trwa około roku (początek akcji to 16. kwiecień, koniec to 8. luty) w roku 194.- oznacza zatem aluzję do lat 40-tych, okresu II wojny światowej i okupacji. Miejscem akcji jest Oran, miasto w Algierii, północna Afryka, dawna kolonia francuska.


BOHATEROWIE

Bernard Rieux – lekarz;

Jean Tarrou– młody silny mężczyzna; autor dzienników;

Raymond Rambert – młody dziennikarz z Paryża;

Joseph Grand – 50-letni, urzędnik merostwa Oranu;

ojciec Paneloux – ksiądz jezuita, teolog;

Cottard– przedstawiciel firmy handlującej winami;

sędzia Othon;

Castel – lekarz, kolega Rieux; mieszkańcy Oranu.

część 1część 2część 3część 4część 5Interpret.PlanMini

Skomentujesz?