Epoki literackie, analizy wierszy, poradniki, słownik, piosenki

ćwiczenia, plansze interaktywne o czasowniku i częściach mowy>>>

Imiesłów

1. To część mowy.
2. To nieosobowa forma czasownika.
3. Wyróżnia się dwie grupy imiesłowów:
a) Przymiotnikowe – posiadają formę przymiotnika i odmieniają się jak przymiotnik. Dzieli się je na:
– imiesłowy czynne – zakończone na -ący, -ąca, -ące i określające przedmioty, osoby wykonujące jakąś czynność, np. śpiewający – osoba, która śpiewa, śpiewająca, śpiewające.
– imiesłowy bierne – zakończone na -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, -ony, -ona, -one i określające przedmioty podlegające czynnościom, np. śpiewana – piosenka jest wykonywana przez wokalistę; umyte – dziecko umyło zęby; odrobione – zadanie zostało wykonane przez ucznia.
b) Przysłówkowe – pochodzą od przysłówków i nie odmieniają się. Dzielą się na:
współczesne – zakończone na -ąc, np. śpiewając – w zdaniu typu: “Szedł śpiewając”, czyli wykonywał dwie czynności jednocześnie.
uprzednie – zakończone na –łszy, –wszy, upadłszy – w zdaniu typu: “Upadłszy kilkakrotnie, piłka potoczyła się do bramki”, a także np. spojrzawszy – w zdaniu typu: “Spojrzawszy spod oka, przeszedł na drugą stronę”.

Podziel się ze znajomymi
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK

Skomentujesz?

Kontynuując czytanie, zgadzasz się z politykę cookies na tej stronie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close