Inny świat

Oprac.Część 1Część 2Interp./Char.

Epoka literacka

Literatura po 1939 r.

Biografia autora

Gustaw Herling-Grudziński

Gustaw Herling-Grudziński żył w latach 1919-2000. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas wojny złapany przez Rosjan i skazany na 10 lat katorgi. Przebywał w łagrze w Jercewie, a wspomnienia z tego okresu zapisał w „Innym świecie” wydanym w 1951 roku na Zachodzie. Po wojnie przebywał na emigracji, pracował w paryskiej „Kulturze”, Radiu Wolna Europa, mieszkał w Neapolu. Debiutował w 1945 roku opowiadaniami „Żywi i umarli”, na pisał także zbiór opowiadań „Wieża i inne opowiadania” (1988), „Dziennik pisany nocą” (1972-2000) i inne dzieła. Zobacz więcej informacji w Wikipedii.

Geneza dzieła

Utwór powstał po doświadczeniach Herlinga-Grudzińskiego z pobytu na katordze w Jercewie na Syberii w Związku Radzieckim. Powstał w latach 1949-1950.

Jercewo na google map.

Budowa utworu

Utwór jest rodzajem pamiętnika z wydarzeń, których narrator doświadczył lub był świadkiem. Jest to proza dokumentująca pracę systemu totalitarnego w Związku Radzieckim za rządów Stalina, ludobójcy posługującego się rozbudowanym aparatem terroru. Utwór składa się z dwóch części podzielonych na tematyczne rozdziały. Część pierwsza i druga mają po 7 rozdziałów oraz epilog.

Części i rozdziały

Część pierwsza Część druga
Witebsk-Leningrad-Wołogda
Nocne łowy
Praca
– Dzieh po dniu
– Ochłap
– Zabójca Stalina
Drei Kameraden
Ręka w ogniu
Dom Swidanij
Zmartwychwstanie
Wychodnoj dień
Głód
Krzyki nocne
Zapiski z martwego domu
Na tylach otieczestwiennoj wojny
– Partia szachów
– Sianokosy
Męka za wiarę
Trupiarnia
– Opowiadanie B
Ural 1942
Epilog: upadek Paryża

Czas i miejsce akcji

Akcja dzieła to lata 1940-1942. Miejscem akcji jest przejściowo Witebsk, Leningrad, Wołogda, którędy bohater-narrator jest wieziony do Jercewa, miejsca katorgi, gdzie rozgrywa się 90% akcji. Także droga powrotna to między innymi Swierdłowsk i Czeliabińsk, miejscem zakończenia akcji w epilogu jest Rzym.

Bohaterowie

Gustaw Herling-Grudziński – młody mężczyzna w wieku 20-22 lat, Dimka, Sadowski, Kostylew, Samsonow, Zyskind, Kowal, Pamfiłow, Stiepanowicz W., Machapetiana, Struminy, Levenstein, Zabielski i inni.

Gustaw Herling-Grudziński na spotkaniu autorskim. (foto: WACLAW KLAG/REPORTER eska.pl)

Streszczenie

Oprac.Część 1Część 2Interp./Char.

Skomentuj...