Jak dobrze

Analiza i interpretacja wiersza Tadeusz Różewicz “Jak dobrze”.
Zobacz informacje o epoce współczesność i biografię poety w Wikipedii.

tekst interpretacja
Jak dobrze
Mogę zbierać
jagody w lesie
myślałem
nie ma lasu i jagód.
Jak dobrze
Mogę leżeć
w cieniu drzewa
myślałem drzewa
już nie dają cienia.Jak dobrze
Jestem z tobą
tak mi serce bije
myślałem człowiek
nie ma serca.
Podmiot liryczny rozpoczyna każdą strofę od stwierdzenia: “Jak dobrze” (anafora) – taki też jest tytuł dzieła. W pierwszej strofie zachwyca się faktem, że może zbierać jagody, a myślał, iż nie ma już lasu i nie ma jagód.W strofie drugiej zachwyca się możliwością leżenia w cieniu drzew, a wydawało mu się, iż drzewa nie mają już cienia. Później cieszy się z faktu możliwości bycia z ukochaną. W tych chwilach serce bije mu mocniej, a myślał, że człowiek nie ma serca.

 

Budowa wiersza

Jest to wiersz współczesny, składa się z 3 strof po 5 wersów.

Wielkie kataklizmy odbierają człowiekowi wiarę w siebie i cały świat

Do przemyślenia

Coś ważnego musiało się stać w życiu podmiotu lirycznego, skoro dziwią go rzeczy, których istnienie jest jasne i logiczne. Dla niego jednak lasy pełne jagód, drzewa dające cień to zjawiska nowe. Jest zdziwiony ich funkcjonowaniem. Szczególnie bolesne jest stwierdzenie, jakoby człowiek nie posiadał serca –  symbol życia, miłości, szacunku między ludźmi. Podczas trwania wojny ludzie nie byli dla siebie mili, walczyli i mordowali się wzajemnie. To jest przyczyna zdziwienia poety pamiętającego te czasy (II wojnę).

Stwierdzenie “Jak dobrze” wyraża zadowolenie, ale nie jest to pełnia szczęścia. Najwyraźniej poeta przeżył wojenną tragedię i teraz nie potrafi się cieszyć w pełni warunkami życia w pokoju. Wojna była okrutna, a człowiek bardzo się zmienił, patrząc na jej oblicze (bestialstwo okupantów, ludobójstwo) i teraz trudno mu powrócić do świata cywilizowanego, pełnego kultury i prawa. Przeżył szok i ten stan jeszcze w nim trwa, nie dowierza, iż koszmar się skończył.

Doceniasz fakt, że żyjesz w czasach pokoju?

Skomentujesz?