Król Edyp

StreszczeniePlan/Mini

EPOKA

Antyk

BIOGRAFIA

Sofokles to jeden z trzech wielkich tragików greckich. Żył w latach 496-406 p.n.e., pisał tragedie. Pochodził z zamożnej rodziny i był bardzo dobrze wykształcony. Grał na cytrze i brał udział w przedstawieniach jako przewodnik chóru. W swoich sztukach wprowadził na scenę trzeciego aktora. Mówi się, iż napisał około 120 sztuk, ale do współczesnych czasów zachowało się tylko siedem. Sofoklesa znamy przede wszystkim z lektur: „Elektra”, „Antygona” i „Król Edyp”.

GENEZA DZIEŁA

Dzieło powstało na potrzeby teatru antycznego około 430 roku p.n.e., dla którego pracował Sofokles.

BUDOWA UTWORU

„Król Edyp” ma budowę klasyczną i składa się z 4 epeisodionów, prologu, stasimonów i exodusu. Zachowana jest zasada trzech jedności, miejsca, czasu i akcji.

CZAS I MIEJSCE AKCJI

Starożytna Grecja: Teby
Starożytna Grecja: Teby

Akcja rozgrywa się na placu królewskim w Tebach.

BOHATEROWIE

Edyp – król Teb, Jokasta – żona Edypa (zarazem matka), Kreon – szwagier Edypa, Chór Teban, Tyrezjasz – wróżbita; Kapłan, Posłaniec z Koryntu, Sługa Lajosa, Posłaniec domowy.

STRONY Z OPRACOWANIEM

StreszczeniePlan/Mini

Zobacz teatr


“Król Edyp” teatr TVP

 

Skomentujesz?