Łatwopalni

kochamjp.pl: chwyty gitarowe
Chwyty gitarowe
1. Znam ludzi z kamienia a e
Co będą wiecznie trwać F G a
Znam ludzi z papieru a e
Co rzucają się na wiatr F G aRef.

A my tak łatwopalni F G a
Biegniemy w ogień F
By mocniej żyć F G a

2. Wiem, że można inaczej żyć,
oszukać, okpić czas
Wiem, jak zimno potrafi być,
gdy wszystko jest ze szkła.

Ref.

A my tak łatwopalni F G a
Biegniemy w ogień F
By mocniej żyć F G a

3. Świat między wierszami
największy ukrył skarb.
Wiesz, w to miejsce czasami
odchodzi któryś z nas…
Odchodzi któryś z nas…

Skomentujesz?