My chcemy grać w zielone

Analiza i interpretacja wiersza Jerzego Bielunasa “My chcemy grać w zielone”.
Zobacz informacje na temat współczesności, w której tworzy poeta, a także jego biografię w Wikipedii.

tekst interpretacja
Wielki dorosły świecie
Proszą cię wszystkie dzieci:
Pomyśl przez chwilę o nas
My chcemy grać w zielone
I chcemy by za domem rosło drzewo!
Wiersz (piosenkę) zaczyna inwokacja: wszystkie dzieci proszą dorosłych, aby o nich przez chwilę pomyśleli. Dzieci chcą grać w zielone i aby za domem rosły drzewa. To manifest “Zielonych” – obrońców przyrody.

Dzieci pytają dorosłych, stosując hiperbolę “wszędzie muszę”, dlaczego świat jest czarny, szary i do malowania obrazów należy używać czarnego tuszu. Wolałyby malować zielonym kolorem. Niestety, twierdzą dalej, planeta jest chora, w niebie są dziury – aluzja do dziur ozonowych (wywołane przez zanieczyszczenia wywołują mocniejsze, niezdrowe promieniowanie słoneczne szkodliwe dla planety), a pod ziemią są rury – aluzja do urbanizacji, uprzemysłowienia i rozwoju. Niesie on ze sobą tak zwane zbrojenie terenu pod domy i fabryki.

Przed ich postawieniem należy najpierw wkopać w ziemię rury różnych instalacji. Ponadto rury służą do przepływu różnych substancji ciekłych i gazowych, eksploatacji złóż naturalnych i ścieków. Mogą być one symbolem zanieczyszczania środowiska.

Refren. Dzieci chcą grać w zielone, proszą, aby dorośli zostawili im przyrodę, drzewa, ptaki, zanim zepsują wszystko. Proszą, aby zostawili im choć po listku, truskawce, aby elementem krajobrazu były rzeczki, miejsca dobre na wycieczki. Chciałyby także móc patrzeć na kwiatki na łąkach i na biedronki. Chcą grać w zielone – nosić przy sobie zielone listki

Porównaj: “Gra w zielone” Antoniego Słonimskiego.

Zazwyczaj dorośli skarżą się na bałagan pozostawiany przez dzieci. Tym razem jednak to dzieci proszą, aby dorośli przestali wszędzie dymić – aluzja do rozwoju przemysłu, kominów fabryk, elektrowni i in. To powoduje, że przyroda i obraz świata szarzeje. Jest brudny i zamglony od smugu spalin.

Refren.

Piosenka kończy się prośbą dzieci do dorosłych, aby wreszcie przestali śmiecić, przez chwilę pomyśleli o przyszłości dzieci, które chcą grać w zielone.

Czemu różni panowie
Stawiają świat na głowie
I czemu wszędzie muszę
Malować czarnym tuszem?
Czemu ginę kolory
I świat jest bardziej chory
A w niebie wielkie dziury
A w ziemi same rury?
Ref.

My chcemy grać w zielone
I chcemy by za domem rosło drzewo
I żeby ptak śpiewał!
Nim zepsujecie wszystko
Zostawcie nam po listku
Małej trawce i po truskawce!
I jedną czystą rzeczkę zostawcie!
Krajobraz na wycieczkę zostawcie!
Z kwiatkiem łąkę i biedronkę zostawcie!
My chcemy grać w zielone – tak, tak, tak!
My chcemy grać w zielone…

Zwykle to dorośli
Bardzo się lubią złościć
Że dzieci bałaganią
Więc czemu teraz sami
Wszędzie dymią i brudzą
Strasznie się tym trudząc
I każdy tak się stara
By świat się zrobił szary?
Ref. My chcemy grać w zielone…
Przestańcie wreszcie śmiecić!
Proszą was wszystkie dzieci:
Pomyślcie chwilę o nas
My chcemy grać w zielone!

Budowa wiersza

Wiersz składa się z ośmiu strof, dwie stanowią powtarzający się refren.

A ja mam tylko jeden świat, słońce, góry, pola, wiatr…

Do przemyślenia

Gra w zielone to zabawa polegająca na tym, że kilka osób umawia się ze sobą i gra. Spotykając się każdy sprawdza każdego czy ktoś aby nie zapomniał nosić ze sobą w kieszeni listka z drzewa, krzewu czy kwiatka. Jeśli ktoś z graczy zapomniał o zielonym, ponosił karę. Musiał oddać jakiś przedmiot (fant) innym graczom. Często grali ze sobą ludzie zakochani, a brak “zielonego” mógł być postrzegany jako wygaśnięcie zainteresowania partnerem lub partnerką.

Myślą przewodnią piosenki jest prośba dzieci skierowana do dorosłych, aby uważali, co robią ze światem, gdyż dzieci chciałyby mieć wokół siebie przyrodę, grać w zielone, ale niedługo nie będzie na Ziemi zieleni. Eksploatacja dóbr naturalnych i rozwój przemysłowy jest tak duży, że zagraża środowisku naturalnemu, bez którego dzieci nie wyobrażają sobie życia. Nie będą więc mogły grać w zielone, bo zieleni w ogóle nie będzie.

Skomentujesz?