Epoki literackie, analizy wierszy, poradniki, słownik, piosenki

Poradnik maturalnyWypracowanie, przykładKonspekt prezentacji-maturalnejBibliografię prezentacji-maturalnej

Dane zgodne z PN-ISO 690 z lipca 2002 roku (dla książek i czasopism) oraz PN-ISO-2 :1999 (dla dokumentów elektronicznych).

Opis bibliograficzny to wzór, według którego powinno opisywać się książki, publikacje, fragmenty dzieł, filmy, ryciny i inne elementy prezentacji maturalnej.

Autor w opisie bibliograficznym
– Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby. Jeśli autorów jest więcej niż trzech, podajemy pierwszego z dopiskiem i in.
– Gdy autorów jest dwóch – trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami.
– Jeżeli opracowujemy pracę zbiorową pod redakcją opis rozpoczynamy od tytułu.
– Nie wpisujemy stopni naukowych, funkcji itp.
Tytuł
– Można skracać bardzo długie tytuły. Pominięte wyrazy zaznaczamy wielokropkiem: (…)
– W cudzysłowie zapisujemy opis bibliograficzny czasopisma.
Wydawnictwo
– Można skracać nazwę wydawcy Np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania
– Poszukujemy go w książce, w stopce. Można go znaleźć także w katalogu bibliotecznym lub podać przybliżoną datę: [ok. 2003].
Numer ISBN
– ISBN – ang. International Standard Book Number – to Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki. Dziesięciocyfrowy symbol zawiera informacje o książce. O kraju: 83 – Polska, o wydawcy: 02 – WSiP i o książce. Numery ISBN znajdują się w książkach wydanych po roku 1978.

Wzór ogólny opisu książki

Autor: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca rok wydania. ISBN

Przykłady opisu bibliograficznego:

1. Opis bibliograficzny książki:
Kapuściński R.: Heban. Warszawa: Czytelnik 2003. ISBN 83-07-02948-1

2. Opis bibliograficzny pracy zbiorowej:
Kompendium wiedzy o ekologii. Red. J. Strzałko i T. Mossor-Pietraszewska. Warszawa: PWN 2001. ISBN 83-01-13589-1

3. Opis bibliograficzny fragmentu: rozdziału, opowiadania, wiersza lub książki:
Hutnikiewicz A.: Ekspresjonizm. W:  Od czystej formy do literatury faktu. Warszawa: Wiedza Powszechna 1988. ISBN 83-7052-804-X, s.70-92
Lipska Ewa: A jednak miłość. W:  Ja, Kraków. Warszawa: Wydawnictwo Literackie 2004, ISBN 83-7889-57-67, s. 41

4. Opis bibliograficzny fragmentu rozdziału książki z pracy zbiorowej:
Hutnikiewicz A.: Badania nad literaturą Młodej Polski. W: Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku. Oprac. J. Maciejewski. Warszawa: Czytelnik 1986. ISBN 83-4567-37-87, s. 192-224

5. Opis bibliograficzny wstępu do książki:
Drawicz A.: Wstęp. W: M. Bułhakow: Mistrz i Małgorzata. Warszawa: Muza 1990. ISBN 83-73199-00-4, s. V-LXXXIV

6. Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma:
Jaworski M.: Różewicz – ostatni modernista. W:  „Polonistyka” 2005, nr 5, s. 18-24

7. Opis bibliograficzny książki w Internecie:
Hłasko M.: Ósmy dzień tygodnia [online] [dostęp 12 lipca 2010], dostępny w Internecie http://www.literatura.za pis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm

8. Opis bibliograficzny strony www:
Skórka S.: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.ap. krakow.pl/whk/

9. Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie internetowym:
Karpiel A.: Motyw szatana w literaturze romantycznej. „Konspekt” [online] 2005 nr 2 [dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm

10. Opis bibliograficzny reprodukcji obrazu, rzeźby, dzieła architektury:
Velasquez D.: Infantka Małgorzata [il.]. W: M. Rzepińska. Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wrocław: Ossolineum 1986. ISBN 83-5768-35-X, nr il. XLVI

11. Opis bibliograficzny filmu:
Cudzoziemka [Film]. Reż. R. Ber [kas. VHS]. Warszawa: AGF 1986

Poradnik maturalnyWypracowanie, przykładKonspekt prezentacji-maturalnejBibliografię prezentacji-maturalnej


Do wakacji zostało
dni
2
7
godz.
1
8
min.
4
3
sek.
3
8
Wizyt od dnia 01.02.2010 r.

Kontynuując czytanie, zgadzasz się z politykę cookies na tej stronie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close