Proces test

Oprac. R. 1-2R. 3-6R. 7R. 8-10Int./Charakt.Kafka i szczęście

Warto zapamiętać najważniejsze wiadomości o bohaterach i akcji powieści. Można to zrobić z użyciem kartek lub testów.

“Proces” F. Kafka – nauka z kartkami cz. 1: 1-35

[qdeck random=”false” card_back=”none” align=”center” style=”border-color: #85B475 !important; border-style: dashed !important; ” scroll=”true” hide_progress=”true” hide_forward_back=”false” hide_flip=”false” hide_gotit=”true” hide_shuffle=”true” flip_direction=”left_right”] [h] “Proces” kartki 1-35

[i] [start] [q] 1. Ile lat miał Józef K.?

[a] 30

[q] 2. Nazwisko właścicielki pensjonatu, gdzie mieszkał K. to

[a] Grubach

[q] 3. Kapitan Lanz był pensjonariuszem i kuzynem pani

[a] Grubach

[q] 4. Jak nazywał się sądowy malarz?

[a] Titorelli

[q] 5. Kim była Leni?

[a] pielęgniarką Hulda

[q] 6. Jaką funkcję pełnił ksiądz?

[a] kapelana więziennego

[q] 7. Najście strażników i aresztowanie K.

[a] uznał za żart z okazji urodzin

[q] 8. Z jakiego powodu aresztowano K.?

[a] nikt nie znal powodu

[q] 9. Kto przyszedł aresztować K.?

[a] dwóch strażników i nadzorca

[q] 10. Podczas aresztowania K. chciał zadzwonić do znajomego:

[a] prokuratora

[q] 11. Trzej obserwatorzy aresztowania K. to

[a] koledzy z banku

[q] 12. O kim nie miała dobrego zdania właścicielka pensjonatu?

[a] o pani Burnster

[q] 13. Za co K. postawnowił zwolnić podległego mu urzędnika bankowego, świadka aresztowania?

[a] za przekładanie zdjęć Burnster

[q] 14. K. został wezwany do sądu na niedzielę, ale nie określono

[a] godziny

[q] 15. Pukając do różnych pokoi sądu, K. udawał, że szuka stolarza Lanza. Lanz był

[a] kapitanem

[q] 16. Prowadzący zebranie sądowe pierwsze pytanie zadał K. o

[a] przyczynę godzinnego spóźnienia

[q] 17. Sędzia śledczy zapytał o zawód K., czy jest

[a] malarzem pokojowym

[q] 18. Wszyscy obecni na sali sądowej zwrócili uwagę na wejście młodej

[a] praczki

[q] 19. K. przekonywał zebranych w sądzie, że za jego aresztowaniem stoi jakaś

[a] wielka organizacja

[q] 20. K. oskarżył cały aparat śledczy o

[a] biurokrację

[q] 21. K. nie był cierpliwy, uciekł z sali sądowej a śledczy ostrzegł go, że traci szansę na

[a] przesłuchanie

[q] 22. K. poszedł do sądu jeszcze raz i rozmawiał z kobietą, która obiecała mu wstawić się u

[a] śledczego

[q] 23. Rozmowę K. z kobietą przerwał student

[a] unosząc ją na ramieniu

[q] 24. Kobieta, z którą rozmawiał K. w sądzie, była żoną

[a] woźnego

[q] 25. Od jednego z oskarżonych K. dowiedział się, iż należy złożyć podanie o przeprowadzenie

[a] dowodów niewinności

[q] 26. Druga wizyta w sądzie skończyła się dla K.

[a] omdleniem

[q] 27. K. dowiedział się, iż panna Burstner nie chciała się z nim spotkać od panny

[a] Montag

[q] 28. W bankowej rupieciarni K. zaskoczył chłostanych

[a] strażników

[q] 29. Od kogo wuj Karol dowiedział się o procesie K.?

[a] od Erny

[q] 30. Wuj Karol uzmysłowił K., że sąd musiał zbierać dowody przeciwko niemu

[a] dużo wcześniej

[q] 31. Wuj Karol sugeruje K., aby wyjechał

[a] na jakiś czas

[q] 32. Wuj Karol zachęcał K. do zajęcia się procesem, bo przegrana to plama na honorze

[a] całej rodziny

[q] 33. K. uważa, że wyjazd za miasto podczas procesu sąd może odczytać jako

[a] ucieczkę

[q] 34. Huld był adwokatem i znajomym ze studiów

[a] wuja Karola

[q] 35. Piękną Leni K. poznał u mecenasa Hulda, była jego

[a] pielęgniarką

[x] [restart] [/qdeck]

“Proces” F. Kafka – nauka z kartkami cz. 2: 36-70

[qdeck random=”false” card_back=”none” align=”center” style=”border-color: #85B475 !important; border-style: dashed !important; ” scroll=”true” hide_progress=”true” hide_forward_back=”false” hide_flip=”false” hide_gotit=”true” hide_shuffle=”true” flip_direction=”left_right”] [h] “Proces” – kartki 36-70

[i] [start] [q] 36. Z rozmowy K. z mecenasem Huldem wynikało, iż prawnik

[a] zna jego sprawę

[q] 37. Mecenas Huld przedstawił Karolowi i K.

[a] urzędnika kancelarii sądowej

[q] 38. Dlaczego K. nie porozmawiał z urzędnikiem sądowym podczas wizyty u Hulda?

[a] flirtował z Leni

[q] 39. Czyją fotografię K. pokazał Leni jako swojej kochanki?

[a] Elzy

[q] 40. Zdaniem Leni K. koniecznie powinien złożyć w sądzie swoje

[a] zeznania

[q] 41. Wuj Karol był zły na K. po wyjściu od Hulda, gdyż

[a] K. wolał flirtować

[q] 42. Adwokaci zajmowali w sądzie mały pokoik, w którym na środku była

[a] dziura w podłodze

[q] 43. Wyeliminowanie w sądzie K. ma uświadomić samotność oskarżonego, może on liczyć jedynie na

[a] siebie

[q] 44. Czy adwokaci słuchują przesłuchania swoich klientów?

[a] nie

[q] 45. Jedynym plusem spotkań K. z Huldem była

[a] herbata Leni

[q] 46. K. nie podobała się współpraca z Huldem, dlatego

[a] zwolnił go

[q] 47. K. przez cały czas procesu uważał siebie za niewinnego i związku z tym

[a] nie bał się o przyszłość

[q] 48. Kto wskazał K. Titorellego jako możliwość pomocy w procesie?

[a] fabrykant

[q] 49. Gdzie K. poznał fabrykanta?

[a] w banku

[q] 50. Pozytywną cechą Titorellego w mniemaniu K. było to, iż wzbudzał sympatię

[a] dzieci

[q] 51. Od Titorellego K. dowiedział się o legendzie, iż kiedyś ktoś

[a] został uwolniony

[q] 52. Na czym polegały wpływy sądowe Titorellego?

[a] malował portrety sędziów

[q] 53. Pisemne poręczenie Titorellego niewinności K. może pomóc

[a] odroczyć proces

[q] 54. Przewleczenie procesu wg Titorellego polega na utrzymaniu go na najniższym

[a] szczeblu urzędników

[q] 55. Do przewleczenia procesu zdaniem K. konieczne jest

[a] posiadanie protektora

[q] 56. Za drzwiami mieszkanie Titorellego były drzwi do

[a] kancelarii sądu

[q] 57. Co z obrazami kupionymi od Titorellego zrobił K.?

[a] schował w szufladzie w biurze

[q] 58. Kim był Block?

[a] kupcem

[q] 59. Gdzie K. poznał Blocka?

[a] u adwokata

[q] 60. Ilu adwokatów oprócz Hulda miał Block?

[a] pięciu

[q] 61. K. od Blocka dowiedział się, iż niedługo K.

[a] zostanie osądzony

[q] 62. Huld źle traktował Blocka, kazał mu padać na czworaka

[a] i udawać psa

[q] 63. K. znalazł się w kościele, ponieważ miał opiekować się

[a] Włochem

[q] 64. K. Rozmawiał z księdzem o prostym człowieku i pomyłce

[a] prawa

[q] 65. W opowieści księdza strażnik bramy nie był świadomy swojej

[a] roli

[q] 66. O godzinie 21.00 przyszli po K. siepacze a było to równo rok po

[a] 30 urodzinach

[q] 67. K. zginął za miastem w

[a] kamieniołomach

[q] 68. Od jakiej broni zginął K.?

[a] od noża

[q] 69. W którym roku opublikowano „Proces”?

[a] 1925

[q] 70. Z ilu rozdziałów składa się powieść „Proces”?

[a] 10

[x] [restart] [/qdeck]

“Proces” F. Kafka – Test cz. 1: 1-35

[qwiz random=”true” repeat_incorrect=”false” align=”center” style=”border-color: #85B475 !important;”] [h] “Proces” – test 1-35

[q multiple_choice=”true”] Ile lat miał Józef K.?
[c] 20
[f] Źle.
[c*] 30
[f] Mega!
[c] 40
[f] Źle.
[q multiple_choice=”true”] Nazwisko właścicielki pensjonatu, gdzie mieszkał K.
[c] Montag
[f] Źle.
[c] Burster
[f] Źle.
[c*] Grubach
[f] Świetnie!
[q multiple_choice=”true”] Kapitan Lanz był pensjonariuszem i kuzynem pani
[c*]Grubach
[f] Super!
[c] Montag
[f] Źle
[c] Burster
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Jak nazywał się sądowy malarz?
[c] Grubach
[f] Źle
[c] Burster
[f] Źle
[c*] Titorelli
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] Kim była Leni?
[c*]pielęgniarką Hulda
[f] Super!
[c] Żoną Hulda
[f] Źle
[c] Kuzynką K.
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Jaką funkcję pełnił ksiądz?
[c] sędziego
[f] Źle
[c*]kapelana więziennego
[f] Super!
[c] śledczego
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Najście strażników i aresztowanie K. uznał za
[c] żart zazdrosnej Grubach
[f] Źle
[c] żart Montag
[f] Źle
[c*] żart z okazji urodzin
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] Z jakiego powodu aresztowano K.?
[c] kradzieży w banku
[f] Źle
[c] bez powodu
[f] Źle
[c*]nikt nie znał powodu
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] Kto przyszedł aresztować K.?
[c*]dwóch strażników i nadzorca
[f] Super!
[c] koledzy K.
[f] Źle
[c] dyrektor banku
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Podczas aresztowania K. chciał zadzownić do znajomego:
[c*]prokuratora
[f] Super!
[c] prokurenta
[f] Źle
[c] policjanta
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Trzej obserwatorzy aresztowania K. to
[c] koledzy z pensjonatu
[f] Źle
[c*]koledzy z banku
[f] Super!
[c] koledzy z sanatorium
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] O kim nie miała dobrego zdania właścicielka pensjonatu?
[c] o pani Grubach
[f] Źle
[c] o pani Montag
[f] Źle
[c*]o pani Burnster
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] Za co K. postawnowił zwolnić podległego mu urządnika bankowego, świadka aresztowania?
[c] za podglądanie Burnster
[f] Źle
[c*]za przekładanie zdjęć Burnster
[f] Super!
[c] za kradzież pamiątek Grubach
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] K. został wezwany do sądu na niedzielę, ale
[c] nie wiedział którą?
[f] Źle
[c] nie znał drogi
[f] Źle
[c*]nie określono godziny
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] Pukając do różnych pokoi sądu, K. udawał, że szuka stolarza Lanza, lecz tak naprawdę Lanz był
[c] mężem Montag
[f] Źle
[c*]kapitanem
[f] Super!
[c] kolejarzem
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Prowadzący zebranie sądowe pierwsze pytanie zadał K. o
[c*]przyczynę godzinnego spóźnienia
[f] Super!
[c] pracę
[f] Źle
[c] obyt w sanatorium
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Sędzia śledczy zapytał o zawód K., czy jest
[c*]malarzem pokojowym
[f] Super!
[c] bankowcem
[f] Źle
[c] prokurentem
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Wszyscy obecni na sali zwrócili uwagę na wejście młodej
[c] śpiewaczki
[f] Źle
[c*]praczki
[f] Super!
[c] prawniczki
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] K. przekonywał zebranych, że za jego aresztowaniem stoi jakaś
[c] tajemnicza kobieta
[f] Źle
[c] dyrektor banku
[f] Źle
[c*]wielka organizacja
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] K. oskarżył cały aparat śledczy o
[c] hipokrycję
[f] Źle
[c] marnotrawstwo czasu
[f] Źle
[c*]biurokrację
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] K. nie był cierpliwy, uciekł z sali sądowej a śledczy ostrzegł go, że traci szansę na
[c] zwolnienie
[f] Źle
[c*]przesłuchanie
[f] Super!
[c] powrót do pracy
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] K. poszedł do sądu jeszcze raz i rozmawiał z kobietą, która obiecała mu wstawić się u
[c] męża
[f] Źle
[c] śledczego
[f] Źle
[c*]śledczego
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] Rozmowę K. z kobietą przerwał student
[c*]porywając ją na ramieniu
[f] Super!
[c] całując ją w rękę
[f] Źle
[c] ciągnąc za sobą
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Kobieta, z którą rozmawiał K. w sądzie była żoną
[c] śledczego
[f] Źle
[c] sędziego
[f] Źle
[c*]woźnego
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] Od jednego z oskarżonych K. dowiedział się, iż należy złożyć podanie o przeprowadzenie
[c*]dowodów niewinności
[f] Super!
[c] śledztwa
[f] Źle
[c] obdukcji
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Druga wizyta w sądzie skończyła się dla K.
[c] zwolnieniem
[f] Źle
[c*]omdleniem
[f] Super!
[c] więzieniem
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] K. doweidział się, iż panna Burstner nie chciała się z nim spotkać od panny
[c] Grubach
[f] Źle
[c] Leni
[f] Źle
[c*]Montag
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] W bankowej rupieciarni K. zaskoczył chłostanych
[c] kasjerów
[f] Źle
[c] sprzątaczy
[f] Źle
[c*]strażników
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] Od kogo wuj Karol dowiedział się o procesie K.?
[c] Montag
[f] Źle
[c] Leni
[f] Źle
[c*]Od: Erny
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] Wuj Karol powiedził K., że sąd musiał zbierać dowody przeciwko niemu
[c] w ostatnich dniach
[f] Źle
[c*]dużo wcześniej
[f] Super!
[c] przez rok
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Wuj Karol sugeruje K., aby wyjechał
[c] na miesiąc
[f] Źle
[c] na rok
[f] Źle
[c*]na jakiś czas
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] Wuj Karol zachęcał K. do poważnego zajęcia się procesem, bo przegrana to plama na honorze
[c] banku
[f] Źle
[c*]całej rodziny
[f] Super!
[c] meżczyzny
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] K. uważa, że wyjazd za miasto podczas procesu sąd może odczytać jako
[c] lekceważenie
[f] Źle
[c] bezmyslność
[f] Źle
[c*]ucieczkę
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] Huld był znajomym ze studiów
[c] K.
[f] Źle
[c] sędziego
[f] Źle
[c*]wuja Karola
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] Piękną Leni K. poznał u mecenasa Hulda, była jego
[c*]pielęgniarką
[f] Super!
[c] żoną
[f] Źle
[c] kochanką
[f] Źle

[x] [restart] [/qwiz]

“Proces” F. Kafka – Test cz. 2: 36-70

[qwiz random=”true” repeat_incorrect=”false” align=”center” style=”border-color: #85B475 !important;”] [h] “Proces” – test 36-70

[q multiple_choice=”true”] Z rozmowy K. z mecenasem Huldem wynikało, iż prawnik
[c*]zna jego sparwę
[f] Super!
[c] zna sędziego
[f] Źle
[c] zna Karola
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Mecenas Huld przedstawił Karolowi i K.
[c] Leni
[f] Źle
[c] Montag
[f] Źle
[c*]urzędnika kancelarii sądowej
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] Dlaczego K. nie porozmawiał z urzędnikiem sądowym podczas wizyty u Hulda?
[c*] flirtował z Leni
[f] Super!
[c] filirtował z Montag
[f] Źle
[c] zasnął
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Czyją fotografię K. pokazał Leni jako swojej kochanki?
[c*]Elzy
[f] Super!
[c] Montag
[f] Źle
[c] Burnster
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Zdaniem Leni K. koniecznie powinien złożyć w sądzie swoje
[c] dokumenty
[f] Źle
[c*] zeznania
[f] Super!
[c] zaświadczenie
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Wuj Karol był zły na K. po wyjściu od Hulda, gyż
[c] spać
[f] Źle
[c] jeść
[f] Źle
[c*] K. wolał flirtować
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] Adwokaci zajmowali w sądzie mały pokoik, w którym na środku była
[c] dziura w suficie
[f] Źle
[c*] dziura w podłodze
[f] Super!
[c] kuchenka
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Wyeliminowanie w sądzie K. ma uświadomić samotność oskarżonego, może on liczyć jedynie na
[c*] siebie
[f] Super!
[c] adwokata
[f] Źle
[c] swiadków
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Czy adwokaci słuchują przesłuchania swoich klientów?
[c] tak
[f] Źle
[c*] nie
[f] Super!
[c] sporadycznie
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Jedynym plusem spotkań K. z Huldem była
[c*] herbata Leni
[f] Super!
[c] graw karty
[f] Źle
[c] kawa Leni
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] K. nie podobała się współpraca z Huldem, dlatego
[c] dał mu podwyżkę
[f] Źle
[c*] zwolnił go
[f] Super!
[c] zawiesił współpacę
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] K. przez cały czas procesu uważał siebie za niewinnego i związku z tym
[c*] nie bał się o przyszłość
[f] Super!
[c] bał się o zdrowie
[f] Źle
[c] był opryskliwy
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Kto wskazał K. Titorellego jako możliwość pomocy w procesie?
[c] wuj Karol
[f] Źle
[c] śledczy
[f] Źle
[c*] fabrykant
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] Gdzie K. poznał fabrykanta?
[c*] w banku
[f] Super!
[c] w kościele
[f] Źle
[c] w sądzie
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Pozytywną cechą Titorellego w mniemaniu K. było to, iż wzbudzał sympatię
[c] kobiet
[f] Źle
[c*] dzieci
[f] Super!
[c] adwokata
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Od Titorellego K. dowiedział się o legendzie, iż kiedyś ktoś
[c] został zapomniany
[f] Źle
[c] wygrał proces
[f] Źle
[c*] został uwolniony
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] Na czym polegały wpływy sądowe Titorellego?
[c*] malował portrety sędziów
[f] Super!
[c] malował portrety rodzin sędziów
[f] Źle
[c] malował mieszkania prawników
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Pisemne poręczenie Titorellego niewinności K. może pomóc
[c*] odroczyć proces
[f] Super!
[c] zamknąć proces
[f] Źle
[c] unieważnić proces
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Przewleczenie procesu wg Titorellego polega na utrzymaniu go na najniższym
[c] piętrze sądu
[f] Źle
[c*] szczeblu urzędników
[f] Super!
[c] poziomie zainteresowania prasy
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Do przewleczenia procesu zdaniem K. koniecze jest
[c] posiadanie pieniędzy
[f] Źle
[c] posiadanie znajomości
[f] Źle
[c*] posiadanie protektora
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] Za drzwiami mieszkanie Titorellego były drzwi do
[c] kuchni sąsiadów
[f] Źle
[c*] kancelarii sądu
[f] Super!
[c] korytarza sądu
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Co z obrazami kupionymi od Titorellego zrobił K.?
[c*] schował w szufladzie w biurze
[f] Super!
[c] wyrzucił
[f] Źle
[c] sprezentował Grubach
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Kim był Block?
[c] sportowcem
[f] Źle
[c] prawnikiem
[f] Źle
[c*] kupcem
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] Gdzie K. poznał Blocka?
[c] w sądzie
[f] Źle
[c*]u adwokata
[f] Super!
[c] w kościele
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Ilu adwokatów oprócz Hulda miał Block?
[c*] pięciu
[f] Super!
[c] trzech
[f] Źle
[c] dwóch
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] K. od Blocka dowiedział się, iż niedługo K.
[c] wyjedzie z Leni
[f] Źle
[c] straci pracę
[f] Źle
[c*] zostanie osądzony
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] Huld źle traktował Blocka, kazał mu padać na czworaka i udawać
[c] węża
[f] Źle
[c*] psa
[f] Super!
[c] kozę
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] K. znalazł się w kościele, ponieważ miał opiekować się
[c*] Włochem
[f] Super!
[c] księdzem
[f] Źle
[c] dyrektorem banku
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] K. Rozmawiał z księdzem o prostym człowieku i pomyłce
[c*] prawa
[f] Super!
[c] sądu
[f] Źle
[c] strażnika
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] W opowieści księdza strażnik bramy nie był świadomy swojej
[c] mocy
[f] Źle
[c] władzy
[f] Źle
[c*] roli
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] O godzinie 21.00 przyszli po K. siepacze a było to równo rok po
[c] 31. urodzinach
[f] Źle
[c*] 30. urodzinach
[f] Super!
[c] 32. urodzinach
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] K. zginął za miastem w
[c*] kamieniołomach
[f] Super!
[c] stawie
[f] Źle
[c] rzece
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Od jakiej broni zginął K.?
[c] od pistoletu
[f] Źle
[c] od szabli
[f] Źle
[c*] od noża
[f] Super!
[q multiple_choice=”true”] W którym roku opublikowano „Proces”?
[c] 1928
[f] Źle
[c*] 1925
[f] Super!
[c] 1934
[f] Źle
[q multiple_choice=”true”] Z ilu rozdziałów składa się powieść „Proces”?
[c] 6
[f] Źle
[c] 12
[f] Źle
[c*]10
[f] Super!
[x] [restart] [/qwiz]

Oprac. R. 1-2R. 3-6R. 7R. 8-10Int./Charakt.Kafka i szczęście