Pan Tadeusz opisy

Oprac.Księga 1Księga 2Księga 3Księga 4Księga 5Księga 6Księga 7Księga 8Księga 9Księga 10Księga 11Księga 12EpilogJacek SoplicaOpisyTekst

Indeks opisów – tematyczny

Uwaga! Numery wersów w kwadratowych nawiasach odpowiadają tekstowi pdf “Pana Tadeusza” – link powyżej “Tekst”- otwórz go w drugim oknie. Następnie szukaj określonych wierszy, czytaj i streszczaj swoimi słowami do zeszytu, aby przygotować się do zajęć.

Opisy PostaciPrzyrodaJacek=RobakTadeusz i TelimenaSpór o zamekAsesor vs. RejentObyczaje
Księga I
 • Opis dworu w Soplicowie [23],
 • Opis Zosi [110],
 • Opis zachodu słońca [186],
 • Opis wnętrza zamku [268, 290],
 • Obyczaje przy stole [300],
 • Przemówienie Sędziego o obyczajach i swoim doświadczeniu [341],
 • Podkomorzy o francuszczyźnie [416],
 • Opis wyglądu Telimeny i jej stroju [540],
 • Pierwsza kłótnia Asesora z Rejentem [580],
 • Jak Tadeusz pomylił Zosię z Telimeną [600],
 • Opis wyglądu Tadeusza [622],
 • Flirt Telimeny z Tadeuszem i pierwsza rozmowa [650],
 • Opis kłótni Asesora z Rejentem [682],
 • Opis Rejenta [690],
 • Opis Asesora [730],
 • Przemowa Wojskiego o polowaniach [789],
 • Opis pracy Sędziego [848],
 • Wieści Legionisty o Napoleonie dochodzące z Księstwa Warszawskiego [923],
 • Opis księdza Robaka, kwestarza, który miał maniery żołnierza [959].
Księga II
 • Wschód słońca nad Soplicowem [27],
 • Przygotowania dworskie do polowania, aby sprawdzić kto lepszy Kusy czy Sokół i rozstrzygnąć spór Asesora z Rejentem [49],
 • Przebieg polowania na zająca [79, 100],
 • Pojawienia się, wygląd Hrabiego i dżokejów niedaleko zamku Horeszków [101],
 • Opis zamku [113],
 • Opis wyglądu Gerwazego [154 – 185],
 • Rozmowa Gerwazego z Hrabią o zamiarze oddania zamku Soplicom [190 – 213],
 • Wspomnienia Gerwazego o wielkości rodu Horeszków i roli zamku [222 – 398],
 • Opis śmierci Stolnika Horeszki [320 – 340],
 • Opis sadu [405],
 • Opis Zosi w sadzie [434],
 • Opis śniadania w Soplicowie i parzenia kawy [480],
 • Nieudany pościg za zającem i nierozstrzygnięty spór Asesora z Rejentem [540],
 • Rozmowa Telimeny z Tadeuszem o rodzinnych koligacjach [554],
 • Wspomnienia Telimeny z Petersburga [604],
 • Opis much litewskich [704],
 • Robak rozdziela Asesora z Rejentem, którzy prawie się pobili [759],
 • Wojski o tradycji polowania [784],
 • Telimena zachęca do grzybobrania [842].
Księga III
 • Opis sadu i ogrodu, przy którym znów zatrzymał się Hrabia [1],
 • Opis zachowania Zosi w ogrodzie wśród dzieci i reakcja na pojawienie się Hrabiego [90],
 • Opis wyglądu Hrabiego [107],
 • Poetyckie zachwyty Hrabiego nad urodą Zosi [113, 188],
 • Opis grzybobrania i grzybów [263 – 289],
 • Telimena w świątyni dumania [300],
 • Rozmowa Sędziego z Telimeną o przyszłości Tadeusza i Zosi [383 – 500],
 • Opis lasu litewskiego [558],
 • Rozmowa o sztuce: Tadeusz, Hrabia i Telimena [590],
 • Przygotowania do polowania na niedźwiedzia [770].
Księga IV
 • Tradycje polowań na Litwie [19],
 • Opis litewskich lasów i wspomnień poety [42],
 • Opis karczmy Sopliców [173],
 • Opis wyglądu i cech Jankiela [225 – 274],
 • Opis tabakiery Robaka i agitacja szlachty w karczmie [301, 361, 370, 389, 416, 436, 450],
 • Opis puszczy i matecznika [482, 520],
 • Opis polowania na niedźwiedzia [590, 614, 630, 640, 650],
 • Opis koncertu Wojskiego [664 – 711],
 • Kłótnia Asesora z Rejentem: kto trafił niedźwiedzia? [726],
 • Gerwazy wyjawia prawdę, kto zabił niedźwiedzia [779],
 • Opis grzania bigosu i uczty po polowaniu [814],
 • Historia Domejki i Dowejki [879, 1009],
 • Sokół i Kusy w nieudanej pogoni za zającem [930 – 964].
Księga V
 • Opis sposobu myślenia Telimeny o kandydatach do jej ręki Tadeuszu i Hrabim [1 – 54],
 • Opis Zosi [55],
 • Rozmowa Telimeny z Zosią o przyszłości dziewczyny [103],
 • Przygotowywanie Zosi do debiutu na salonie [145],
 • Przedstawienie Zosi towarzystwu po polowaniu [200],
 • Tadeusz w rozterce po poznaniu Zosi [220],
 • Tadeusz przyznaje się do pomyłki [262],
 • Tadeusz ratuje Telimenę przed mrówkami [274],
 • Opis wieczerzy w zamku [305, 355, …],
 • Wady urody Telimeny odkryte przez Tadeusza [370 – 402],
 • Opis Podkomorzego [422],
 • Przemowa Wojskiego o obyczajach [451],
 • Sędzia i Podkomorzy o przeznaczeniu mięsa niedźwiedzia i skóry [521 – 555],
 • Hrabia wspomina wielkość rodu, patrząc na portrety przodków w zamku [556 – 573],
 • Opis kłótni i bitwy w zamku po wieczerzy [613 – 800],
 • Hrabia z Gerwazym rozmawiają o prawach od zamku i ziemi, przygotowują zajazd na Sopliców [830 – 890].
Księga VI
 • Opis codziennej pracy chłopów, żniwiarzy [25],
 • Robak przekonuje Sędziego do zgody z Hrabią [119],
 • Robak o przybyciu Napoleona i powstaniu na Litwie [190 – 290],
 • Opis zaścianka Dobrzyńskich [385],
 • Opis Maćka nad Maćkami i jego codziennych zajęć [505].
Księga VII
 • Przedstawienie osoby Bartka Prusaka i jego wspomnień [1],
 • Narada szlachty u Macieja w Dobrzynie, co począć z wiadomościami, że nadciąga francuska armia [81],
 • Gerwazy przekonuje szlachtę do zajazdu na Soplicowo [277],
 • Przybycie Hrabiego do Zaścianka [538].
Księga VIII
 • Opis przyrody przed burzą [1],
 • Opis dwóch stawów [51],
 • Opis nieba [68],
 • Opis komety [109],
 • Opowieść Wojskiego o Rejtanie i księciu Denassów [210],
 • Ksiądz Robak wyznaje Sędziemu, że jest Jackiem Soplicą, jego bratem [288],
 • Tadeusz podejmuje decyzję o wyjeździe do Księstwa z racji pojedynku z Hrabią, mówi o swojej miłości do Zosi [321, 375],
 • Rozmowa wyjaśniająca Tadeusza z Telimeną [440, 484, 500],
 • Opis dwóch stawów [590],
 • Pojmanie Tadeusza przez Hrabiego i początek zajazdu [634],
 • Opis zachowania szlachty podczas zajazdu [710].
Księga IX
 • Opis snu szlachty i ataku na śpiących przez Moskali [1],
 • Aresztowanie Hrabiego [61],
 • Przybycie odsieczy dla Sopliców [69],
 • Pertraktacje z Płutem i Rykowem [119],
 • Przybycie księdza Robaka z wozami do Soplicowa i rozpoczęcie uczty dla oficerów [193],
 • Rozpoczęcie bitwy z Rosjanami [309, 350, 370, 400, 480, 510, 579, 611, 700, 760],
Księga X
 • Opis burzy [54].
 • Pertraktacja z Rykowem [108 – 215],
 • Podkomorzy zachęca uczestników bitwy, aby emigrowali jak najszybciej do Księstwa [216],
 • Sędzia rozmawia z Tadeuszem i Robakiem na temat zaręczyn z Zosią i wyjazdu Tadeusza [262],
 • Hrabia podejmuje decyzję o wyjeździe [400],
 • Pożegnanie Tadeusza z Robakiem [398],
 • Spowiedź Jacka Soplicy w obecności Sędziego i Gerwazego [470 – 933].
Księga XI
 • Opis wiosennych urodzajów i piękna [1],
 • Wkroczenie na Litwę i przemarsz przez Soplicowo wojsk Napoleona [80],
 • Opis książki kucharskiej i pracy w kuchni, a także potraw [119 – 153],
 • Opis wschodu słońca i kaplicy przygotowanej do mszy [164],
 • Rehabilitacja Jacka Soplicy – księdza Robaka [240 – 289],
 • Protazy opowiada przepowiednię dotyczącą losów Zosi sprzed roku [360],
 • Tadeusz oświadcza się Zosi [427],
 • Kusy i Sokół ruszają znów do polowania na zająca [510 – 580],
 • Opis Zosi w stroju litewskim [620].
Księga XII
 • Opis uczty [1] i serwisu [35, 190, 210],
 • Opis potraw [136],
 • Przybycie Maćka i pochwała waleczności i siły Litwinów [250],
 • Przedstawienie Gerwazego Dąbrowskiemu [283, 340],
 • Opis wojsk Dąbrowskiego przez Maćka [390],
 • Opis francuskiego stroju Rejenta [409],
 • Rozmowa Tadeusza z Zosią o uwłaszczeniu chłopów [500],
 • Opis koncertu Jankiela [653 – 770],
 • Rozpoczęcie poloneza [777],
 • Opis zachodu słońca [859].
Księga I
 • Opis Zosi [110],
 • Opis wyglądu Telimeny i jej stroju [540],
 • Opis wyglądu Tadeusza [622],
 • Opis Rejenta [690],
 • Opis Asesora [730],
 • Opis księdza Robaka, kwestarza, który miał maniery żołnierza [959].
Księga II
 • Pojawienia się, wygląd Hrabiego i dżokejów niedaleko zamku Horeszków [101],
 • Opis wyglądu Gerwazego [154 – 185],
 • Opis Zosi w sadzie [434].
Księga III
 • Opis sadu i ogrodu, przy którym znów zatrzymał się Hrabia [1],
 • Opis zachowania Zosi w ogrodzie wśród dzieci i reakcja na pojawienie się Hrabiego [90],
 • Opis wyglądu Hrabiego [107],
 • Telimena w świątyni dumania [300],
 • Rozmowa Sędziego z Telimeną o przyszłości Tadeusza i Zosi [383 – 500],
 • Rozmowa o sztuce: Tadeusz, Hrabia i Telimena [590].
Księga IV
 • Opis wyglądu i cech Jankiela [225 – 274],
 • Opis koncertu Wojskiego [664 – 711].
Księga V
 • Opis sposobu myślenia Telimeny o kandydatach do jej ręki Tadeuszu i Hrabim [1 – 54],
 • Opis Zosi [55],
 • Rozmowa Telimeny z Zosią o przyszłości dziewczyny [103],
 • Przygotowywanie Zosi do debiutu na salonie [145],
 • Przedstawienie Zosi towarzystwu po polowaniu [200],
 • Tadeusz w rozterce po poznaniu Zosi [220],
 • Wady urody Telimeny odkryte przez Tadeusza [370 – 402],
 • Opis Podkomorzego [422].
Księga VI
 • Opis Maćka nad Maćkami i jego codziennych zajęć [505].
Księga VII
 • Przedstawienie osoby Bartka Prusaka i jego wspomnień [1].
Księga VIII
 • Ksiądz Robak wyznaje Sędziemu, że jest Jackiem Soplicą, jego bratem [288],
 • Tadeusz podejmuje decyzję o wyjeździe do Księstwa z racji pojedynku z Hrabią, mówi o swojej miłości do Zosi [321, 375],
 • Rozmowa wyjaśniająca Tadeusza z Telimeną [440, 484, 500].
Księga IX
 • Przybycie księdza Robaka z wozami do Soplicowa i rozpoczęcie uczty dla oficerów [193],
 • Rozpoczęcie bitwy z Rosjanami [309, 350, 370, 400, 480, 510, 579, 611, 700, 760].
Księga X
 • Hrabia podejmuje decyzję o wyjeździe [400],
 • Pożegnanie Tadeusza z Robakiem [398],
 • Spowiedź Jacka Soplicy w obecności Sędziego i Gerwazego [470 – 933].
Księga XI
 • Wkroczenie na Litwę i przemarsz przez Soplicowo wojsk Napoleona [80],
 • Rehabilitacja Jacka Soplicy – księdza Robaka [240 – 289],
 • Tadeusz oświadcza się Zosi [427],
 • Opis Zosi w stroju litewskim [620].
Księga XII
 • Przedstawienie Gerwazego Dąbrowskiemu [283, 340],
 • Opis wojsk Dąbrowskiego przez Maćka [390],
 • Opis francuskiego stroju Rejenta [409],
 • Rozmowa Tadeusza z Zosią o uwłaszczeniu chłopów [500],
 • Opis koncertu Jankiela [653 – 770],
 • Rozpoczęcie poloneza [777].
Księga I
 • Opis dworu w Soplicowie [23],
 • Opis zachodu słońca [186].
Księga II
 • Wschód słońca nad Soplicowem [27],
 • Opis sadu [405],
 • Opis Zosi w sadzie [434],
 • Opis much litewskich [704].
Księga III
 • Opis sadu i ogrodu, przy którym znów zatrzymał się Hrabia [1],
 • Opis zachowania Zosi w ogrodzie wśród dzieci i reakcja na pojawienie się Hrabiego [90],
 • Opis grzybobrania i grzybów [263 – 289],
 • Telimena w świątyni dumania [300],
 • Opis lasu litewskiego [558].
Księga IV
 • Tradycje polowań na Litwie [19],
 • Opis litewskich lasów i wspomnień poety [42],
 • Opis karczmy Sopliców [173],
 • Opis puszczy i matecznika [482, 520],
 • Opis polowania na niedźwiedzia [590, 614, 630, 640, 650].
Księga V
 • Tadeusz ratuje Telimenę przed mrówkami [274].
Księga VI
 • Opis codziennej pracy chłopów, żniwiarzy [25],
 • Opis zaścianka Dobrzyńskich [385],
 • Opis Maćka nad Maćkami i jego codziennych zajęć [505].
Księga VIII
 • Opis przyrody przed burzą [1],
 • Opis dwóch stawów [51],
 • Opis nieba [68],
 • Opis komety [109],
 • Opis dwóch stawów [590].
Księga X
 • Opis burzy [54].
Księga XI
 • Opis wiosennych urodzajów i piękna [1],
 • Opis wschodu słońca i kaplicy przygotowanej do mszy [164].
Księga XII
 • Opis zachodu słońca [859].
Księga I
 • Opis księdza Robaka, kwestarza, który miał maniery żołnierza [959].
Księga II
 • Rozmowa Gerwazego z Hrabią o zamiarze oddania zamku Soplicom [190 – 213],
 • Wspomnienia Gerwazego o wielkości rodu Horeszków i roli zamku [222 – 398],
 • Opis śmierci Stolnika Horeszki [320 – 340],
 • Robak rozdziela Asesora z Rejentem, którzy prawie się pobili [759].
Księga IV
 • Opis tabakiery Robaka i agitacja szlachty w karczmie [301, 361, 370, 389, 416, 436, 450],
 • Opis polowania na niedźwiedzia [590, 614, 630, 640, 650],
 • Kłótnia Asesora z Rejentem: kto trafił niedźwiedzia? [726],
 • Gerwazy wyjawia prawdę, kto zabił niedźwiedzia [779].
Księga VI
 • Robak przekonuje Sędziego do zgody z Hrabią [119],
 • Robak o przybyciu Napoleona i powstaniu na Litwie [190 – 290].
Księga VIII
 • Ksiądz Robak wyznaje Sędziemu, że jest Jackiem Soplicą, jego bratem [288].
Księga IX
 • Przybycie księdza Robaka z wozami do Soplicowa i rozpoczęcie uczty dla oficerów [193],
 • Rozpoczęcie bitwy z Rosjanami [309, 350, 370, 400, 480, 510, 579, 611, 700, 760].
Księga X
 • Sędzia rozmawia z Tadeuszem i Robakiem na temat zaręczyn z Zosią i wyjazdu Tadeusza [262],
 • Pożegnanie Tadeusza z Robakiem [398],
 • Spowiedź Jacka Soplicy w obecności Sędziego i Gerwazego [470 – 933].
Księga XI
 • Rehabilitacja Jacka Soplicy – księdza Robaka [240 – 289].
Księga I
 • Opis wyglądu Telimeny i jej stroju [540],
 • Jak Tadeusz pomylił Zosię z Telimeną [600],
 • Opis wyglądu Tadeusza [622],
 • Flirt Telimeny z Tadeuszem i pierwsza rozmowa [650].
Księga II
 • Rozmowa Telimeny z Tadeuszem o rodzinnych koligacjach [554],
 • Wspomnienia Telimeny z Petersburga [604],
 • Telimena zachęca do grzybobrania [842].
Księga III
 • Rozmowa Sędziego z Telimeną o przyszłości Tadeusza i Zosi [383 – 500],
 • Rozmowa o sztuce: Tadeusz, Hrabia i Telimena [590].
Księga V
 • Opis sposobu myślenia Telimeny o kandydatach do jej ręki Tadeuszu i Hrabim [1 – 54],
 • Rozmowa Telimeny z Zosią o przyszłości dziewczyny [103],
 • Przygotowywanie Zosi do debiutu na salonie [145],
 • Przedstawienie Zosi towarzystwu po polowaniu [200],
 • Tadeusz w rozterce po poznaniu Zosi [220],
 • Tadeusz przyznaje się do pomyłki [262],
 • Tadeusz ratuje Telimenę przed mrówkami [274],
 • Wady urody Telimeny odkryte przez Tadeusza [370 – 402].
Księga VIII
 • Tadeusz podejmuje decyzję o wyjeździe do Księstwa z racji pojedynku z Hrabią, mówi o swojej miłości do Zosi [321, 375],
 • Rozmowa wyjaśniająca Tadeusza z Telimeną [440, 484, 500].
Księga X
 • Sędzia rozmawia z Tadeuszem i Robakiem na temat zaręczyn z Zosią i wyjazdu Tadeusza [262].
Księga XI
 • Tadeusz oświadcza się Zosi [427].
Księga I
 • Opis wnętrza zamku [268, 290].
Księga II
 • Opis zamku [113],
 • Rozmowa Gerwazego z Hrabią o zamiarze oddania zamku Soplicom [190 – 213],
 • Wspomnienia Gerwazego o wielkości rodu Horeszków i roli zamku [222 – 398],
 • Opis śmierci Stolnika Horeszki [320 – 340].
Księga V
 • Hrabia wspomina wielkość rodu, patrząc na portrety przodków w zamku [556 – 573],
 • Opis kłótni i bitwy w zamku po wieczerzy [613 – 800],
 • Hrabia z Gerwazym rozmawiają o prawach od zamku i ziemi, przygotowują zajazd na Sopliców [830 – 890].
Księga VI
 • Robak przekonuje Sędziego do zgody z Hrabią [119].
Księga VII
 • Narada szlachty u Macieja w Dobrzynie, co począć z wiadomościami, że nadciąga francuska armia [81],
 • Gerwazy przekonuje szlachtę do zajazdu na Soplicowo [277],
 • Przybycie Hrabiego do Zaścianka [538].
Księga VIII
 • Pojmanie Tadeusza przez Hrabiego i początek zajazdu [634],
 • Opis zachowania szlachty podczas zajazdu [710].
Księga IX
 • Opis snu szlachty i ataku na śpiących przez Moskali [1],
 • Aresztowanie Hrabiego [61],
 • Przybycie odsieczy dla Sopliców [69],
 • Pertraktacje z Płutem i Rykowem [119],
 • Przybycie księdza Robaka z wozami do Soplicowa i rozpoczęcie uczty dla oficerów [193],
 • Rozpoczęcie bitwy z Rosjanami [309, 350, 370, 400, 480, 510, 579, 611, 700, 760].
Księga X
 • Pertraktacja z Rykowem [108 – 215],
 • Podkomorzy zachęca uczestników bitwy, aby emigrowali jak najszybciej do Księstwa [216],
 • Hrabia podejmuje decyzję o wyjeździe [400],
 • Pożegnanie Tadeusza z Robakiem [398],
 • Spowiedź Jacka Soplicy w obecności Sędziego i Gerwazego [470 – 933].
Księga XI
 • Rehabilitacja Jacka Soplicy – księdza Robaka [240 – 289],
 • Tadeusz oświadcza się Zosi [427].
Księga XII
 • Rozmowa Tadeusza z Zosią o uwłaszczeniu chłopów [500].
Księga I
 • Pierwsza kłótnia Asesora z Rejentem [580],
 • Opis kłótni Asesora z Rejentem [682],
 • Opis Rejenta [690],
 • Opis Asesora [730].
Księga II
 • Przygotowania dworskie do polowania, aby sprawdzić kto lepszy Kusy czy Sokół i rozstrzygnąć spór Asesora z Rejentem [49],
 • Przebieg polowania na zająca [79, 100],
 • Nieudany pościg za zającem i nierozstrzygnięty spór Asesora z Rejentem [540],
 • Robak rozdziela Asesora z Rejentem, którzy prawie się pobili [759].
Księga IV
 • Kłótnia Asesora z Rejentem: kto trafił niedźwiedzia? [726],
 • Gerwazy wyjawia prawdę, kto zabił niedźwiedzia [779],
 • Sokół i Kusy w nieudanej pogoni za zającem [930 – 964].
Księga XI
 • Kusy i Sokół ruszają znów do polowania na zająca [510 – 580].
Księga I
 • Opis dworu w Soplicowie [23],
 • Opis wnętrza zamku [268, 290],
 • Obyczaje przy stole [300],
 • Przemówienie Sędziego o obyczajach i swoim doświadczeniu [341],
 • Podkomorzy o francuszczyźnie [416],
 • Opis wyglądu Telimeny i jej stroju [540],
 • Przemowa Wojskiego o polowaniach [789],
 • Opis pracy Sędziego [848].
Księga II
 • Przygotowania dworskie do polowania, aby sprawdzić kto lepszy Kusy czy Sokół i rozstrzygnąć spór Asesora z Rejentem [49],
 • Przebieg polowania na zająca [79, 100],
 • Opis zamku [113],
 • Opis wyglądu Gerwazego [154 – 185],
 • Opis Zosi w sadzie [434],
 • Opis śniadania w Soplicowie i parzenia kawy [480],
 • Rozmowa Telimeny z Tadeuszem o rodzinnych koligacjach [554],
 • Wojski o tradycji polowania [784],
 • Telimena zachęca do grzybobrania [842].
Księga III
 • Opis wyglądu Hrabiego [107],
 • Opis grzybobrania i grzybów [263 – 289],
 • Telimena w świątyni dumania [300],
 • Rozmowa Sędziego z Telimeną o przyszłości Tadeusza i Zosi [383 – 500],
 • Rozmowa o sztuce: Tadeusz, Hrabia i Telimena [590],
 • Przygotowania do polowania na niedźwiedzia [770].
Księga IV
 • Tradycje polowań na Litwie [19],
 • Opis karczmy Sopliców [173],
 • Opis polowania na niedźwiedzia [590, 614, 630, 640, 650],
 • Opis koncertu Wojskiego [664 – 711],
 • Opis grzania bigosu i uczty po polowaniu [814].
Księga V
 • Przygotowywanie Zosi do debiutu na salonie [145],
 • Przedstawienie Zosi towarzystwu po polowaniu [200],
 • Opis wieczerzy w zamku [305, 355, …],
 • Przemowa Wojskiego o obyczajach [451],
 • Hrabia z Gerwazym rozmawiają o prawach od zamku i ziemi, przygotowują zajazd na Sopliców [830 – 890].
Księga VI
 • Opis zaścianka Dobrzyńskich [385],
 • Opis Maćka nad Maćkami i jego codziennych zajęć [505].
Księga VII
 • Przedstawienie osoby Bartka Prusaka i jego wspomnień [1],
 • Narada szlachty u Macieja w Dobrzynie, co począć z wiadomościami, że nadciąga francuska armia [81],
 • Gerwazy przekonuje szlachtę do zajazdu na Soplicowo [277],
 • Przybycie Hrabiego do Zaścianka [538].
Księga VIII
 • Pojmanie Tadeusza przez Hrabiego i początek zajazdu [634],
 • Opis zachowania szlachty podczas zajazdu [710].
Księga IX
 • Przybycie księdza Robaka z wozami do Soplicowa i rozpoczęcie uczty dla oficerów [193],
 • Rozpoczęcie bitwy z Rosjanami [309, 350, 370, 400, 480, 510, 579, 611, 700, 760].
Księga XI
 • Opis książki kucharskiej i pracy w kuchni, a także potraw [119 – 153],
 • Opis wschodu słońca i kaplicy przygotowanej do mszy [164],
 • Opis Zosi w stroju litewskim [620].
Księga XII
 • Opis uczty [1] i serwisu [35, 190, 210],
 • Opis potraw [136],
 • Opis francuskiego stroju Rejenta [409],
 • Rozmowa Tadeusza z Zosią o uwłaszczeniu chłopów [500],
 • Opis koncertu Jankiela [653 – 770],
 • Rozpoczęcie poloneza [777].

Streszczenie

Oprac.Księga 1Księga 2Księga 3Księga 4Księga 5Księga 6Księga 7Księga 8Księga 9Księga 10Księga 11Księga 12EpilogJacek SoplicaOpisyTekst

2 komentarze

Skomentuj...