Przypowieść o skarbie i perle

t e k s t streszczenie – wymowa

Przypowieść o skarbie i perle Mat. 13, 41-46

44 Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

45 Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł.

46 Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

Perła
Perła

Jezus porównuje królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Potrafi on wyprzedać cały swój majątek, aby kupić perłę.

Wymowa

Wiara jest w życiu ważniejsza niż dobra materialne. Perła jest tutaj symbolem wiary i religii, majątek zaś to rzeczy niepotrzebne człowiekowi.

Perły są bardzo drogie, stanowią skarb – podobnie wiara w Boga jest skarbem.

1 thought on “Przypowieść o skarbie i perle

  1. Królestwo Niebieskie podobne jest do kupca, nie do perły, więc perłą być nie może. Perła jest tutaj symbolem człowieka, który jest niezwykle cenny w oczach Boga. Cenniejszy niż jego chwała i boskość. Ów kupiec “istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi” właśnie ze względu na tą niezwykle cenną perłe, jaką dla Niego jest człowiek.

Skomentujesz?