Ptasie plotki

Analiza i interpretacja wiersza Julian Tuwim “Ptasie plotki”.
Zobacz informacje o epoce międzywojnia i biografię poety w Wikipedii.

tekst interpretacja
Przyszła gąska do kaczuszki,
Obgadały kurze nóżki.
Do indyczki przyszła kurka,
Obgadały kacze piórka.Przyszła kaczka do perliczki,
Obgadały dziób indyczki.Kaczka kaczce wykwakała,
Co gęś o niej nagęgała.

Na to rzekła gęś, że kaczka
Jest złodziejka i pijaczka.

O indyczce zaś pantarka
Powiedziała, że plotkarka.

Teraz bójka wśród podwórka,
Że aż lecą barwne piórka.

Wiersz w formie bajki przedstawia zwyczaj plotkowania. Gąska przyszła do kaczuszki, aby poplotkować na temat nóg kury. Z kolei kura przyszła do indyczki, aby poplotkować na temat piór kaczki. Kaczka plotkowała z perliczką na temat dziobu indyczki. I tak plotki trwałyby spokojnie, gdyby nie jedno zdarzenie.

W strofie czwartej jedna kaczka powiedziała innej o tym, co gęś naplotkowała o niej. Gęś nie wytrzymała i wyzwała kaczkę od złodziejek i pijaczek. Pantarka (perliczka) nazwała indyczkę plotkarką i tak zaczęła się bójka na podwórku, aż lecą piórka.

Budowa wiersza

Utwór został napisany w 7 strofach 8-zgłoskowcem o rymach żeńskich sąsiednich.

Plotki rodzą kłótnie, kłótnie kończą się bijatyką, bijatyka niszczy wszelkie więzi

Życiowe inspiracje

Ptasie/ludzkie plotki

Dzieło porusza problem złej cechy człowieka, jaką jest plotkowanie. Plotka to według słowników niesprawdzona lub kłamliwa pogłoska, powodująca utratę dobrego wizerunku osoby. Płeć nie odgrywa w przypadku tego zjawiska żadnej roli, bo zarówno dziewczęta, kobiety lubią plotkować, jak i chłopcy czy mężczyźni. Zatem plotkowanie dotyczy wszystkich ludzi. Czasami bywa pasją lub nawykiem bardzo szkodliwym, którego nie sposób wykorzenić.

Julian Tuwim pod postaciami ptactwa ukrył charaktery ludzkie. Wiersz jest więc przestrogą i ostrzeżeniem, do czego może doprowadzić proceder plotkowania. W szkole mamy z tym do czynienia nagminnie, ale też w każdej pracy znajdą się ludzie rozpowiadający niestworzone plotki, które szkodzą innym.

Skomentujesz?