Skąpiec

Epoka literacka

Barok

Biografia autora

Molier (właściwie Jean Baptiste Poquelin) żył w latach 1622- 1673. Tworzył przede wszystkim sztuki teatralne, komedie dla swojego Teatru Znakomitego. Sam założył tę grupę, pisał dla niej, reżyserował i występował. Najsławniejsze jego dzieła to między innymi „Świętoszek”, „Don Juan”, „Skąpiec”, „Mieszczanin szlachcicem”, „Chory z urojenia”.

Geneza dzieła

Komedia została wystawiona w 1668 roku.

Budowa utworu

Komedia składa się z pięciu aktów i jest napisana prozą. Akt I – 10 scen, II – 6 scen, III – 15 scen, IV – 7 scen, V – 6 scen, łącznie: 44 sceny.

Czas i miejsce akcji

Czas akcji nie przekracza 24 godzin a miejscem wydarzeń jest dom Harpagona w Paryżu.

Harpagon z Walerym o wydaniu Elizy za Anzelma – bez posagu, Louis de Funes w filmie Skąpiec 1980
Walery z Elizą – zakochana para w filmie Skąpiec 1980
Harpagon bije Jakuba za chęć kupienia mięsa, Louis de Funes w filmie Skąpiec 1980
Kleant i Marianna – para zakochanych w filmie Skąpiec 1980
Harpagon wzywa komisarza, oprawców, katów, zginęła jego szkatuła, Louis de Funes w filmie Skąpiec 1980

Bohaterowie

Szczęśliwe zakończenie w filmie Skąpiec 1980 – w tle po prawej portret Moliera

Harpagon: ojciec Kleanta i Elizy
Kleant: syn Harpagona, zaleca sie do Marianny
Eliza: córka Haropagona
Walery: syn Anzelma, zaleca sie do Elizy
Marianna: córka Anzelma
Anzelm: ojciec Walerego i Marianny
Frozyna: swatka
Simon: faktor
Jakub: kucharz i woźnica Harpagona
Strzałka: służący Kleanta
Pani Claude: gospodyni Harpagona
Żdziebełko, Szczygiełek: służący Harpagona
Komisarz policji i jego pisarz

Akt 1-2Akt 3-4Akt 5Plan/Mini

Skomentujesz?