Odprawa posłów greckich plan

Oprac. Streszczenie/Int./Char.

Analiza i interpretacja trzech pieśni z “Odprawy…”:

Plan tragedii

1. Ulisses (Odyseusz, król Itaki) i Menelaos (mąż Heleny, król Sparty) to posłowie greccy. Przybywają do Troi, aby odebrać porwaną przez Parysa Helenę.
2. Antenor rozpoczyna swój monolog na placu przed Troją. Boi się, aby Grecy nie wypowiedzieli Troi wojny z powodu postępku Aleksandra.
3. Aleksandrowi nie udaje się przekonać Antenora do swoich racji, sugeruje, że mędrzec jest stronnikiem Greków. Próbuje wzbudzić w Antenorze poczucie winy spowodowane brakiem miłości do ojczyzny.
4. Chór śpiewa pieśń „By rozum był przy młodości” dotyczącą braku szacunku do prawa i braku moralności młodzieży trojańskiej.
5. Helena rozmawia z Panią Starszą o swoim losie. Żałuje, że dała porwać się Aleksandrowi. Jest daleko od ojczyzny, straciła przyjaciół, męża i co gorsza, postępowanie Aleksandra może doprowadzić do wojny.
6. Pieśń „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie” dotyczy rządzących. Kochanowski zwraca im uwagę, że powinni dbać o dobro państwa i są za to odpowiedzialnu przed Bogiem.
7. Posłem przedstawia obrady rady trojańskiej. Jako pierwszy na radzie zabrał głos król Troi Priam. Powiedział, iż w podjęciu decyzji będzie kierować się dobrem państwa, bo ono jest dla niego najważniejsze. Antenor przemówił za oddaniem Heleny, aby nie wywoływać wojny. Może ona pociągnąć za sobą śmierć wielu ludzi. Stronnicy Antenora to między innymi Eneasz, Pantus, Tymetes, Lampon i Ukalegon. Continue reading “Odprawa posłów greckich plan”