Który skrzywdziłeś

Analiza i interpretacja wiersza Czesława Miłosza “Który skrzywdziłeś”.
Zobacz informacje o epoce współczesności i biografię poety w Wikipedii.

tekst interpretacja
Który skrzywdziłeś człowieka prostego
śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,
Wiersz jest apostrofą skierowaną do kogoś, kto rządzi. Może być to jakiś tyran (despota), który pastwił się nad człowiekiem słabszym. Przyglądali się temu procederowi jego klakierzy (ludzie przekupni bijący brawo), stronnicy – podmiot nazywa ich błaznami. To oni prowokują tyrana do różnych działań, dobrych i złych lub też te pojęcia straciły swoje znaczenie. Być może tak przyzwyczaili się do swojej roli i płynących z tego korzyści, tak umiłowali swoją władzę, że nie odróżniają dobra od zła.
Choćby przed tobą wszyscy się skłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoją cześć kując,
Radzi, że jeszcze jeden dzień przeżyli,
Niezależnie od tego, ile osób kłania się przed tyranem, ile osób składa mu hołdy, ile medali bije się na jego cześć, ilu ludzi  cieszy się, że żyje (bo ich nie zabił ich) – tutaj mamy przerzutnię, przerzucenie treści do kolejnego wersu/strofy.
Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta
Możesz go zabić – narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.
Tyran nie może czuć się bezpieczny i uważać, że wszystkie jego czyny odejdą w niepamięć. Poeta bowiem zapamięta wszystko i zapisze całą prawdę. Poezja, literatura przekaże kolejnym pokoleniom prawdę o nim, o ludziach z nim współpracujących także.
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta
Lepiej byłoby dla niego (tyrana), gdyby sam powiesił się jakiegoś zimowego poranka.

Budowa wiersza

Wiersz ma budowę podobną do sonetu (w ostatniej strofie brakuje jednego wersu). To wiersz regularny, napisany 11- zgłoskowcem ze średniówką po 5 sylabie i rymami żeńskimi o układzie: abba abba abbba.

Darowane winy demoralizują i rozzuchwalają oprawców.

Do przemyślenia

Wiersz ma/może mieć na przykład takie przesłania:

WARIANT 1. Polityka: wiersz ostrzega przed rządami tyrana, człowieka despotycznego, który niszczy wszystkich swoich przeciwników, zabijając ich. Upokarza ich, mami, przekupuje pieniędzmi, karierą a ci ze strachu potrafią robić wszystko. Kłaniają się mu i uśmiechają, wybijają złote medale na jego cześć. W końcu jednak i oni kiedyś zginą, gdy tylko tyran znudzi się nimi. Krótki ale wymowny obraz tyrana dotyczy każdego dyktatora (Hitler, Stalin – ludobójcy, twórcy rządów totalitarnych).

WARIANT 2. Psychologia: są ludzie narcystyczni i neurotyczni, którym się wydaje, że świat powinien wykonywać ich polecenia “bez szemrania”. Dla uzyskania czy też do wywarcia wpływu na innych  stosują agresję i przemoc (w szkole widzisz to na każdym kroku). Uznają tylko swoje racje, inne odrzucają, uważają siebie za nieomylnych i kreują się na panów rządzących losami innych ludzi. To może być każdy z nas, ktoś bliski z rodziny, sąsiad czy nauczyciel, urzędnik czy przyjaciel. Wiersz mówi do niego: “Uważaj, ja nie jestem idiotą, zapamiętam wszystko zło, jakie mi wyrządziłeś i wyrządzasz!”. Dlaczego tyran, snob, egoista, psychopata i narcyz ma się obawiać pamięci “wątłego” poety, który nie potrafi “rąbnąć pięścią w stół”? Bo kara nie minie nikogo, taka jest odwieczna prawda.

Życiowe inspiracje

Kocham – Nie biję

Sprawdź, czy nie jesteś takim tyranem dla innych: rodziny, koleżeństwa? Możesz się jeszcze zmienić, bo on/oni cierpią i rozsiewasz zło. Jeśli  masz w swoim otoczeniu ludzi o takich cechach, poproś, aby przeczytali ten wiersz i moją interpretację + dodatek. Jeśli to ich nie zmieni, a tyrania stanie się nie do zniesienia, dzwoń na numer warszawskiej niebieskiej linii, tel. (0-22) 668-70-00. W razie potrzeby dzwoń na numer alarmowy 112. Żyjemy w wolnym kraju, w wolnym świecie i nikt nie ma prawa Cię krzywdzić. Każdemu rodzajowi tyranii mówmy przy okazji tego wiersza STOP. Bo poezja to nie jest martwa lutnia, na której grają znudzeni artyści, ale część życia każdego z nas, ta najbardziej delikatna. Chrońmy ją wszyscy.