Przypowieść o zasiewie

t e k s t streszczenie – wymowa

Przypowieść o zasiewie Marek 4, 26-29

 

26 Mówił dalej: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię.

27 Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak.

28 Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie.

29 A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo».

raj
raj

Wymowa

To porównanie słowa Bożego dającego wiarę do zboża. Słowo wiary wpada często na podatny grunt i rozwija się jak ziarno w ziemi. Ziemia wydaje plon sama z siebie – tak ludzie pragnący wiary słuchają wiary.

Plonem ziemi jest zboże, plonem słowa Boga jest wiara i życie wieczne.