Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych

t e k s t streszczenie – wymowa

Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych Mat. 25, 1-13

1 Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego.

2 Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych.

3 Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy.

4 Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach.

5 Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.

6 Lecz o północy rozległo się wołanie: “Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!”

7 Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.

8 A nierozsądne rzekły do roztropnych: “Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”.

9 Odpowiedziały roztropne: “Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!”

10 Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto.

11 W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: “Panie, panie, otwórz nam!”

12 Lecz on odpowiedział: “Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”.

13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

Lampa oliwna
Lampa oliwna

 

Jest tu porównanie Królestwa niebieskiego do dziesięciu panien. Miały one wziąć lampy i wyjść na spotkanie pana młodego. Pięć roztropnych wzięło lampy i zapasową oliwę, nierozsądne wzięły tylko lampy bez zapasu. Czekając na pana młodego, zasnęły.

O północy wszystkie panny wstały, aby wyjść na spotkanie. Zaczęły przygotowywać lampy, ale nierozsądnym zabrakło oleju. Prosiły o pożyczenie go panny roztropne. Te jednak nie chciały ryzykować, aby i im nie zabrakło oleju do lamp.

Nierozsądne wróciły do sprzedawców, aby kupić olej. W tym czasie nadszedł pan młody i zabrał na ucztę panny roztropne. Panny nierozsądne przyszły spóźnione i zastały zamknięte drzwi, nie dostały się na ucztę.

Wymowa

“Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny” – przypowieść kończy się przestrogą.

Panem młodym jest Bóg, który zaprasza ludzi do siebie na ucztę, aby mogli żyć w raju. Wielu przygotowuje się na spotkanie z nim, żyje w zgodzie z prawem i jest gotowa na Jego przyjście – na śmierć.

Nie wiadomo, kiedy Pan powoła człowieka do siebie, dlatego warto pamiętać o tym, aby wypełniąć Jego przykazania i być zawsze gotowym.

“Strzeżonego Pan Bóg strzeże…”