Epoki literackie, analizy wierszy, poradniki, słownik, piosenki

pan tadeusz streszczenie

Księga 1Księga 2Księga 3Księga 4Księga 5Księga 6Księga 7Księga 8Księga 9Księga 10Księga 11Księga 12Epilog Opisy Oprac.Tekst

Index opisów – tematyczny

Uwaga! Numery wersów w kwadratowych nawiasach odpowiadają tekstowi pdf “Pana Tadeusza” – link powyżej “Tekst”- otwórz go w drugim oknie.

Opisy PostaciPrzyrodaJacek=RobakTadeusz i TelimenaSpór o zamekAsesor vs. RejentObyczaje

Księga I

 • Opis dworu w Soplicowie [23],
 • Opis Zosi [110],
 • Opis zachodu słońca [186],
 • Opis wnętrza zamku [268, 290],
 • Obyczaje przy stole [300],
 • Przemówienie Sędziego o obyczajach i swoim doświadczeniu [341],
 • Podkomorzy o francuszczyźnie [416],
 • Opis wyglądu Telimeny i jej stroju [540],
 • Pierwsza kłótnia Asesora z Rejentem [580],
 • Jak Tadeusz pomylił Zosię z Telimeną [600],
 • Opis wyglądu Tadeusza [622],
 • Flirt Telimeny z Tadeuszem i pierwsza rozmowa [650],
 • Opis kłótni Asesora z Rejentem [682],
 • Opis Rejenta [690],
 • Opis Asesora [730],
 • Przemowa Wojskiego o polowaniach [789],
 • Opis pracy Sędziego [848],
 • Wieści Legionisty o Napoleonie dochodzące z Księstwa Warszawskiego [923],
 • Opis księdza Robaka, kwestarza, który miał maniery żołnierza [959].

Księga II

 • Wschód słońca nad Soplicowem [27],
 • Przygotowania dworskie do polowania, aby sprawdzić kto lepszy Kusy czy Sokół i rozstrzygnąć spór Asesora z Rejentem [49],
 • Przebieg polowania na zająca [79, 100],
 • Pojawienia się, wygląd Hrabiego i dżokejów niedaleko zamku Horeszków [101],
 • Opis zamku [113],
 • Opis wyglądu Gerwazego [154 – 185],
 • Rozmowa Gerwazego z Hrabią o zamiarze oddania zamku Soplicom [190 – 213],
 • Wspomnienia Gerwazego o wielkości rodu Horeszków i roli zamku [222 – 398],
 • Opis śmierci Stolnika Horeszki [320 – 340],
 • Opis sadu [405],
 • Opis Zosi w sadzie [434],
 • Opis śniadania w Soplicowie i parzenia kawy [480],
 • Nieudany pościg za zającem i nierozstrzygnięty spór Asesora z Rejentem [540],
 • Rozmowa Telimeny z Tadeuszem o rodzinnych koligacjach [554],
 • Wspomnienia Telimeny z Petersburga [604],
 • Opis much litewskich [704],
 • Robak rozdziela Asesora z Rejentem, którzy prawie się pobili [759],
 • Wojski o tradycji polowania [784],
 • Telimena zachęca do grzybobrania [842].

Księga III

 • Opis sadu i ogrodu, przy którym znów zatrzymał się Hrabia [1],
 • Opis zachowania Zosi w ogrodzie wśród dzieci i reakcja na pojawienie się Hrabiego [90],
 • Opis wyglądu Hrabiego [107],
 • Poetyckie zachwyty Hrabiego nad urodą Zosi [113, 188],
 • Opis grzybobrania i grzybów [263 – 289],
 • Telimena w świątyni dumania [300],
 • Rozmowa Sędziego z Telimeną o przyszłości Tadeusza i Zosi [383 – 500],
 • Opis lasu litewskiego [558],
 • Rozmowa o sztuce: Tadeusz, Hrabia i Telimena [590],
 • Przygotowania do polowania na niedźwiedzia [770].

Księga IV

 • Tradycje polowań na Litwie [19],
 • Opis litewskich lasów i wspomnień poety [42],
 • Opis karczmy Sopliców [173],
 • Opis wyglądu i cech Jankiela [225 – 274],
 • Opis tabakiery Robaka i agitacja szlachty w karczmie [301, 361, 370, 389, 416, 436, 450],
 • Opis puszczy i matecznika [482, 520],
 • Opis polowania na niedźwiedzia [590, 614, 630, 640, 650],
 • Opis koncertu Wojskiego [664 – 711],
 • Kłótnia Asesora z Rejentem: kto trafił niedźwiedzia? [726],
 • Gerwazy wyjawia prawdę, kto zabił niedźwiedzia [779],
 • Opis grzania bigosu i uczty po polowaniu [814],
 • Historia Domejki i Dowejki [879, 1009],
 • Sokół i Kusy w nieudanej pogoni za zającem [930 – 964].

Księga V

 • Opis sposobu myślenia Telimeny o kandydatach do jej ręki Tadeuszu i Hrabim [1 – 54],
 • Opis Zosi [55],
 • Rozmowa Telimeny z Zosią o przyszłości dziewczyny [103],
 • Przygotowywanie Zosi do debiutu na salonie [145],
 • Przedstawienie Zosi towarzystwu po polowaniu [200],
 • Tadeusz w rozterce po poznaniu Zosi [220],
 • Tadeusz przyznaje się do pomyłki [262],
 • Tadeusz ratuje Telimenę przed mrówkami [274],
 • Opis wieczerzy w zamku [305, 355, …],
 • Wady urody Telimeny odkryte przez Tadeusza [370 – 402],
 • Opis Podkomorzego [422],
 • Przemowa Wojskiego o obyczajach [451],
 • Sędzia i Podkomorzy o przeznaczeniu mięsa niedźwiedzia i skóry [521 – 555],
 • Hrabia wspomina wielkość rodu, patrząc na portrety przodków w zamku [556 – 573],
 • Opis kłótni i bitwy w zamku po wieczerzy [613 – 800],
 • Hrabia z Gerwazym rozmawiają o prawach od zamku i ziemi, przygotowują zajazd na Sopliców [830 – 890].

Księga VI

 • Opis codziennej pracy chłopów, żniwiarzy [25],
 • Robak przekonuje Sędziego do zgody z Hrabią [119],
 • Robak o przybyciu Napoleona i powstaniu na Litwie [190 – 290],
 • Opis zaścianka Dobrzyńskich [385],
 • Opis Maćka nad Maćkami i jego codziennych zajęć [505].

Księga VII

 • Przedstawienie osoby Bartka Prusaka i jego wspomnień [1],
 • Narada szlachty u Macieja w Dobrzynie, co począć z wiadomościami, że nadciąga francuska armia [81],
 • Gerwazy przekonuje szlachtę do zajazdu na Soplicowo [277],
 • Przybycie Hrabiego do Zaścianka [538].

Księga VIII

 • Opis przyrody przed burzą [1],
 • Opis dwóch stawów [51],
 • Opis nieba [68],
 • Opis komety [109],
 • Opowieść Wojskiego o Rejtanie i księciu Denassów [210],
 • Ksiądz Robak wyznaje Sędziemu, że jest Jackiem Soplicą, jego bratem [288],
 • Tadeusz podejmuje decyzję o wyjeździe do Księstwa z racji pojedynku z Hrabią, mówi o swojej miłości do Zosi [321, 375],
 • Rozmowa wyjaśniająca Tadeusza z Telimeną [440, 484, 500],
 • Opis dwóch stawów [590],
 • Pojmanie Tadeusza przez Hrabiego i początek zajazdu [634],
 • Opis zachowania szlachty podczas zajazdu [710].

Księga IX

 • Opis snu szlachty i ataku na śpiących przez Moskali [1],
 • Aresztowanie Hrabiego [61],
 • Przybycie odsieczy dla Sopliców [69],
 • Pertraktacje z Płutem i Rykowem [119],
 • Przybycie księdza Robaka z wozami do Soplicowa i rozpoczęcie uczty dla oficerów [193],
 • Rozpoczęcie bitwy z Rosjanami [309, 350, 370, 400, 480, 510, 579, 611, 700, 760],

Księga X

 • Opis burzy [54].
 • Pertraktacja z Rykowem [108 – 215],
 • Podkomorzy zachęca uczestników bitwy, aby emigrowali jak najszybciej do Księstwa [216],
 • Sędzia rozmawia z Tadeuszem i Robakiem na temat zaręczyn z Zosią i wyjazdu Tadeusza [262],
 • Hrabia podejmuje decyzję o wyjeździe [400],
 • Pożegnanie Tadeusza z Robakiem [398],
 • Spowiedź Jacka Soplicy w obecności Sędziego i Gerwazego [470 – 933].

Księga XI

 • Opis wiosennych urodzajów i piękna [1],
 • Wkroczenie na Litwę i przemarsz przez Soplicowo wojsk Napoleona [80],
 • Opis książki kucharskiej i pracy w kuchni, a także potraw [119 – 153],
 • Opis wschodu słońca i kaplicy przygotowanej do mszy [164],
 • Rehabilitacja Jacka Soplicy – księdza Robaka [240 – 289],
 • Protazy opowiada przepowiednię dotyczącą losów Zosi sprzed roku [360],
 • Tadeusz oświadcza się Zosi [427],
 • Kusy i Sokół ruszają znów do polowania na zająca [510 – 580],
 • Opis Zosi w stroju litewskim [620].

Księga XII

 • Opis uczty [1] i serwisu [35, 190, 210],
 • Opis potraw [136],
 • Przybycie Maćka i pochwała waleczności i siły Litwinów [250],
 • Przedstawienie Gerwazego Dąbrowskiemu [283, 340],
 • Opis wojsk Dąbrowskiego przez Maćka [390],
 • Opis francuskiego stroju Rejenta [409],
 • Rozmowa Tadeusza z Zosią o uwłaszczeniu chłopów [500],
 • Opis koncertu Jankiela [653 – 770],
 • Rozpoczęcie poloneza [777],
 • Opis zachodu słońca [859].

Księga I

 • Opis Zosi [110],
 • Opis wyglądu Telimeny i jej stroju [540],
 • Opis wyglądu Tadeusza [622],
 • Opis Rejenta [690],
 • Opis Asesora [730],
 • Opis księdza Robaka, kwestarza, który miał maniery żołnierza [959].

Księga II

 • Pojawienia się, wygląd Hrabiego i dżokejów niedaleko zamku Horeszków [101],
 • Opis wyglądu Gerwazego [154 – 185],
 • Opis Zosi w sadzie [434].

Księga III

 • Opis sadu i ogrodu, przy którym znów zatrzymał się Hrabia [1],
 • Opis zachowania Zosi w ogrodzie wśród dzieci i reakcja na pojawienie się Hrabiego [90],
 • Opis wyglądu Hrabiego [107],
 • Telimena w świątyni dumania [300],
 • Rozmowa Sędziego z Telimeną o przyszłości Tadeusza i Zosi [383 – 500],
 • Rozmowa o sztuce: Tadeusz, Hrabia i Telimena [590].

Księga IV

 • Opis wyglądu i cech Jankiela [225 – 274],
 • Opis koncertu Wojskiego [664 – 711].

Księga V

 • Opis sposobu myślenia Telimeny o kandydatach do jej ręki Tadeuszu i Hrabim [1 – 54],
 • Opis Zosi [55],
 • Rozmowa Telimeny z Zosią o przyszłości dziewczyny [103],
 • Przygotowywanie Zosi do debiutu na salonie [145],
 • Przedstawienie Zosi towarzystwu po polowaniu [200],
 • Tadeusz w rozterce po poznaniu Zosi [220],
 • Wady urody Telimeny odkryte przez Tadeusza [370 – 402],
 • Opis Podkomorzego [422].

Księga VI

 • Opis Maćka nad Maćkami i jego codziennych zajęć [505].

Księga VII

 • Przedstawienie osoby Bartka Prusaka i jego wspomnień [1].

Księga VIII

 • Ksiądz Robak wyznaje Sędziemu, że jest Jackiem Soplicą, jego bratem [288],
 • Tadeusz podejmuje decyzję o wyjeździe do Księstwa z racji pojedynku z Hrabią, mówi o swojej miłości do Zosi [321, 375],
 • Rozmowa wyjaśniająca Tadeusza z Telimeną [440, 484, 500].

Księga IX

 • Przybycie księdza Robaka z wozami do Soplicowa i rozpoczęcie uczty dla oficerów [193],
 • Rozpoczęcie bitwy z Rosjanami [309, 350, 370, 400, 480, 510, 579, 611, 700, 760].

Księga X

 • Hrabia podejmuje decyzję o wyjeździe [400],
 • Pożegnanie Tadeusza z Robakiem [398],
 • Spowiedź Jacka Soplicy w obecności Sędziego i Gerwazego [470 – 933].

Księga XI

 • Wkroczenie na Litwę i przemarsz przez Soplicowo wojsk Napoleona [80],
 • Rehabilitacja Jacka Soplicy – księdza Robaka [240 – 289],
 • Tadeusz oświadcza się Zosi [427],
 • Opis Zosi w stroju litewskim [620].

Księga XII

 • Przedstawienie Gerwazego Dąbrowskiemu [283, 340],
 • Opis wojsk Dąbrowskiego przez Maćka [390],
 • Opis francuskiego stroju Rejenta [409],
 • Rozmowa Tadeusza z Zosią o uwłaszczeniu chłopów [500],
 • Opis koncertu Jankiela [653 – 770],
 • Rozpoczęcie poloneza [777].

Księga I

 • Opis dworu w Soplicowie [23],
 • Opis zachodu słońca [186].

Księga II

 • Wschód słońca nad Soplicowem [27],
 • Opis sadu [405],
 • Opis Zosi w sadzie [434],
 • Opis much litewskich [704].

Księga III

 • Opis sadu i ogrodu, przy którym znów zatrzymał się Hrabia [1],
 • Opis zachowania Zosi w ogrodzie wśród dzieci i reakcja na pojawienie się Hrabiego [90],
 • Opis grzybobrania i grzybów [263 – 289],
 • Telimena w świątyni dumania [300],
 • Opis lasu litewskiego [558].

Księga IV

 • Tradycje polowań na Litwie [19],
 • Opis litewskich lasów i wspomnień poety [42],
 • Opis karczmy Sopliców [173],
 • Opis puszczy i matecznika [482, 520],
 • Opis polowania na niedźwiedzia [590, 614, 630, 640, 650].

Księga V

 • Tadeusz ratuje Telimenę przed mrówkami [274].

Księga VI

 • Opis codziennej pracy chłopów, żniwiarzy [25],
 • Opis zaścianka Dobrzyńskich [385],
 • Opis Maćka nad Maćkami i jego codziennych zajęć [505].

Księga VIII

 • Opis przyrody przed burzą [1],
 • Opis dwóch stawów [51],
 • Opis nieba [68],
 • Opis komety [109],
 • Opis dwóch stawów [590].

Księga X

 • Opis burzy [54].

Księga XI

 • Opis wiosennych urodzajów i piękna [1],
 • Opis wschodu słońca i kaplicy przygotowanej do mszy [164].

Księga XII

 • Opis zachodu słońca [859].

Księga I

 • Opis księdza Robaka, kwestarza, który miał maniery żołnierza [959].

Księga II

 • Rozmowa Gerwazego z Hrabią o zamiarze oddania zamku Soplicom [190 – 213],
 • Wspomnienia Gerwazego o wielkości rodu Horeszków i roli zamku [222 – 398],
 • Opis śmierci Stolnika Horeszki [320 – 340],
 • Robak rozdziela Asesora z Rejentem, którzy prawie się pobili [759].

Księga IV

 • Opis tabakiery Robaka i agitacja szlachty w karczmie [301, 361, 370, 389, 416, 436, 450],
 • Opis polowania na niedźwiedzia [590, 614, 630, 640, 650],
 • Kłótnia Asesora z Rejentem: kto trafił niedźwiedzia? [726],
 • Gerwazy wyjawia prawdę, kto zabił niedźwiedzia [779].

Księga VI

 • Robak przekonuje Sędziego do zgody z Hrabią [119],
 • Robak o przybyciu Napoleona i powstaniu na Litwie [190 – 290].

Księga VIII

 • Ksiądz Robak wyznaje Sędziemu, że jest Jackiem Soplicą, jego bratem [288].

Księga IX

 • Przybycie księdza Robaka z wozami do Soplicowa i rozpoczęcie uczty dla oficerów [193],
 • Rozpoczęcie bitwy z Rosjanami [309, 350, 370, 400, 480, 510, 579, 611, 700, 760].

Księga X

 • Sędzia rozmawia z Tadeuszem i Robakiem na temat zaręczyn z Zosią i wyjazdu Tadeusza [262],
 • Pożegnanie Tadeusza z Robakiem [398],
 • Spowiedź Jacka Soplicy w obecności Sędziego i Gerwazego [470 – 933].

Księga XI

 • Rehabilitacja Jacka Soplicy – księdza Robaka [240 – 289].

Księga I

 • Opis wyglądu Telimeny i jej stroju [540],
 • Jak Tadeusz pomylił Zosię z Telimeną [600],
 • Opis wyglądu Tadeusza [622],
 • Flirt Telimeny z Tadeuszem i pierwsza rozmowa [650].

Księga II

 • Rozmowa Telimeny z Tadeuszem o rodzinnych koligacjach [554],
 • Wspomnienia Telimeny z Petersburga [604],
 • Telimena zachęca do grzybobrania [842].

Księga III

 • Rozmowa Sędziego z Telimeną o przyszłości Tadeusza i Zosi [383 – 500],
 • Rozmowa o sztuce: Tadeusz, Hrabia i Telimena [590].

Księga V

 • Opis sposobu myślenia Telimeny o kandydatach do jej ręki Tadeuszu i Hrabim [1 – 54],
 • Rozmowa Telimeny z Zosią o przyszłości dziewczyny [103],
 • Przygotowywanie Zosi do debiutu na salonie [145],
 • Przedstawienie Zosi towarzystwu po polowaniu [200],
 • Tadeusz w rozterce po poznaniu Zosi [220],
 • Tadeusz przyznaje się do pomyłki [262],
 • Tadeusz ratuje Telimenę przed mrówkami [274],
 • Wady urody Telimeny odkryte przez Tadeusza [370 – 402].

Księga VIII

 • Tadeusz podejmuje decyzję o wyjeździe do Księstwa z racji pojedynku z Hrabią, mówi o swojej miłości do Zosi [321, 375],
 • Rozmowa wyjaśniająca Tadeusza z Telimeną [440, 484, 500].

Księga X

 • Sędzia rozmawia z Tadeuszem i Robakiem na temat zaręczyn z Zosią i wyjazdu Tadeusza [262].

Księga XI

 • Tadeusz oświadcza się Zosi [427].

Księga I

 • Opis wnętrza zamku [268, 290].

Księga II

 • Opis zamku [113],
 • Rozmowa Gerwazego z Hrabią o zamiarze oddania zamku Soplicom [190 – 213],
 • Wspomnienia Gerwazego o wielkości rodu Horeszków i roli zamku [222 – 398],
 • Opis śmierci Stolnika Horeszki [320 – 340].

Księga V

 • Hrabia wspomina wielkość rodu, patrząc na portrety przodków w zamku [556 – 573],
 • Opis kłótni i bitwy w zamku po wieczerzy [613 – 800],
 • Hrabia z Gerwazym rozmawiają o prawach od zamku i ziemi, przygotowują zajazd na Sopliców [830 – 890].

Księga VI

 • Robak przekonuje Sędziego do zgody z Hrabią [119].

Księga VII

 • Narada szlachty u Macieja w Dobrzynie, co począć z wiadomościami, że nadciąga francuska armia [81],
 • Gerwazy przekonuje szlachtę do zajazdu na Soplicowo [277],
 • Przybycie Hrabiego do Zaścianka [538].

Księga VIII

 • Pojmanie Tadeusza przez Hrabiego i początek zajazdu [634],
 • Opis zachowania szlachty podczas zajazdu [710].

Księga IX

 • Opis snu szlachty i ataku na śpiących przez Moskali [1],
 • Aresztowanie Hrabiego [61],
 • Przybycie odsieczy dla Sopliców [69],
 • Pertraktacje z Płutem i Rykowem [119],
 • Przybycie księdza Robaka z wozami do Soplicowa i rozpoczęcie uczty dla oficerów [193],
 • Rozpoczęcie bitwy z Rosjanami [309, 350, 370, 400, 480, 510, 579, 611, 700, 760].

Księga X

 • Pertraktacja z Rykowem [108 – 215],
 • Podkomorzy zachęca uczestników bitwy, aby emigrowali jak najszybciej do Księstwa [216],
 • Hrabia podejmuje decyzję o wyjeździe [400],
 • Pożegnanie Tadeusza z Robakiem [398],
 • Spowiedź Jacka Soplicy w obecności Sędziego i Gerwazego [470 – 933].

Księga XI

 • Rehabilitacja Jacka Soplicy – księdza Robaka [240 – 289],
 • Tadeusz oświadcza się Zosi [427].

Księga XII

 • Rozmowa Tadeusza z Zosią o uwłaszczeniu chłopów [500].

Księga I

 • Pierwsza kłótnia Asesora z Rejentem [580],
 • Opis kłótni Asesora z Rejentem [682],
 • Opis Rejenta [690],
 • Opis Asesora [730].

Księga II

 • Przygotowania dworskie do polowania, aby sprawdzić kto lepszy Kusy czy Sokół i rozstrzygnąć spór Asesora z Rejentem [49],
 • Przebieg polowania na zająca [79, 100],
 • Nieudany pościg za zającem i nierozstrzygnięty spór Asesora z Rejentem [540],
 • Robak rozdziela Asesora z Rejentem, którzy prawie się pobili [759].

Księga IV

 • Kłótnia Asesora z Rejentem: kto trafił niedźwiedzia? [726],
 • Gerwazy wyjawia prawdę, kto zabił niedźwiedzia [779],
 • Sokół i Kusy w nieudanej pogoni za zającem [930 – 964].

Księga XI

 • Kusy i Sokół ruszają znów do polowania na zająca [510 – 580].

Księga I

 • Opis dworu w Soplicowie [23],
 • Opis wnętrza zamku [268, 290],
 • Obyczaje przy stole [300],
 • Przemówienie Sędziego o obyczajach i swoim doświadczeniu [341],
 • Podkomorzy o francuszczyźnie [416],
 • Opis wyglądu Telimeny i jej stroju [540],
 • Przemowa Wojskiego o polowaniach [789],
 • Opis pracy Sędziego [848].

Księga II

 • Przygotowania dworskie do polowania, aby sprawdzić kto lepszy Kusy czy Sokół i rozstrzygnąć spór Asesora z Rejentem [49],
 • Przebieg polowania na zająca [79, 100],
 • Opis zamku [113],
 • Opis wyglądu Gerwazego [154 – 185],
 • Opis Zosi w sadzie [434],
 • Opis śniadania w Soplicowie i parzenia kawy [480],
 • Rozmowa Telimeny z Tadeuszem o rodzinnych koligacjach [554],
 • Wojski o tradycji polowania [784],
 • Telimena zachęca do grzybobrania [842].

Księga III

 • Opis wyglądu Hrabiego [107],
 • Opis grzybobrania i grzybów [263 – 289],
 • Telimena w świątyni dumania [300],
 • Rozmowa Sędziego z Telimeną o przyszłości Tadeusza i Zosi [383 – 500],
 • Rozmowa o sztuce: Tadeusz, Hrabia i Telimena [590],
 • Przygotowania do polowania na niedźwiedzia [770].

Księga IV

 • Tradycje polowań na Litwie [19],
 • Opis karczmy Sopliców [173],
 • Opis polowania na niedźwiedzia [590, 614, 630, 640, 650],
 • Opis koncertu Wojskiego [664 – 711],
 • Opis grzania bigosu i uczty po polowaniu [814].

Księga V

 • Przygotowywanie Zosi do debiutu na salonie [145],
 • Przedstawienie Zosi towarzystwu po polowaniu [200],
 • Opis wieczerzy w zamku [305, 355, …],
 • Przemowa Wojskiego o obyczajach [451],
 • Hrabia z Gerwazym rozmawiają o prawach od zamku i ziemi, przygotowują zajazd na Sopliców [830 – 890].

Księga VI

 • Opis zaścianka Dobrzyńskich [385],
 • Opis Maćka nad Maćkami i jego codziennych zajęć [505].

Księga VII

 • Przedstawienie osoby Bartka Prusaka i jego wspomnień [1],
 • Narada szlachty u Macieja w Dobrzynie, co począć z wiadomościami, że nadciąga francuska armia [81],
 • Gerwazy przekonuje szlachtę do zajazdu na Soplicowo [277],
 • Przybycie Hrabiego do Zaścianka [538].

Księga VIII

 • Pojmanie Tadeusza przez Hrabiego i początek zajazdu [634],
 • Opis zachowania szlachty podczas zajazdu [710].

Księga IX

 • Przybycie księdza Robaka z wozami do Soplicowa i rozpoczęcie uczty dla oficerów [193],
 • Rozpoczęcie bitwy z Rosjanami [309, 350, 370, 400, 480, 510, 579, 611, 700, 760].

Księga XI

 • Opis książki kucharskiej i pracy w kuchni, a także potraw [119 – 153],
 • Opis wschodu słońca i kaplicy przygotowanej do mszy [164],
 • Opis Zosi w stroju litewskim [620].

Księga XII

 • Opis uczty [1] i serwisu [35, 190, 210],
 • Opis potraw [136],
 • Opis francuskiego stroju Rejenta [409],
 • Rozmowa Tadeusza z Zosią o uwłaszczeniu chłopów [500],
 • Opis koncertu Jankiela [653 – 770],
 • Rozpoczęcie poloneza [777].
Księga 1Księga 2Księga 3Księga 4Księga 5Księga 6Księga 7Księga 8Księga 9Księga 10Księga 11Księga 12Epilog Opisy Oprac.Tekst
Księga 1Księga 2Księga 3Księga 4Księga 5Księga 6Księga 7Księga 8Księga 9Księga 10Księga 11Księga 12EpilogOpisyTekst

Epoka

Romantyzm

BIOGRAFIA AUTORA

Adam Mickiewicz to poeta romantyczny, żył i tworzył w latach 1798-1855. Urodził się w Zaosiu koło Nowogródka na Litwie. Był studentem Uniwersytetu w Wilnie, studiował na wydziale humanistycznym. W 1817 roku założył Towarzystwo Filomatów- miłośników wiedzy. Było to tajne, patriotyczne koło samopomocy koleżeńskiej. W 1819 roku ukończył studia i przeniósł się do Kowna, podjął pracę nauczyciela szkoły średniej. W 1822 roku ukazał się w Wilnie pierwszy tom poezji Mickiewicza „Ballady i romanse”, a rok później „Poezje” z II i IV cz. „Dziadów” oraz z powieścią poetycką „Grażyną”.

Wraz z kolegami z dawnego Towarzystwa Filomatów w roku 1823 był prześladowany a w roku 1824 zesłano go w głąb Rosji. W 1826 roku powstał tam „Sonety krymskie” a w 1828 „Konrad Wallenrod”. W 1829 roku dzięki pomocy przyjaciół w zdobyciu paszportu i ostrzeżeniu go o grożącym aresztowaniu ucieka za granicę, do Niemiec, a potem do Włoch. Po klęsce powstania listopadowego w 1830 roku, którą przeżywał w Wielkopolsce, przeniósł się wraz z Wielką Emigracją do Paryża. W Dreźnie powstała III cz. „Dziadów” w 1832 roku. W 1834 roku ukończył i wydał „Pana Tadeusza”. Zajmował się publicystyką, pisał wiersze, wykładał jako profesor literatur słowiańskich w College de France. Współtworzył pismo paryskie „Trybuna Ludów”. Zmarł w Konstantynopolu, prawdopodobnie na cholerę.

GENEZA DZIEŁA

Mickiewicz zamierzał napisać poemat podobny na wzór „Herman i Dorota” Goethego. W trakcie pisania utwór rozrastał się. Pisanie go sprawiało mu ogromną przyjemność. Z precyzją i plastycznością ukazał krajobraz Litwy, jaki pamiętał jego wrażliwy umysł. Wersje inne genezy to bajki.

BUDOWA UTWORU

„Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem” – tak brzmi tytuł wraz z podtytułem dzieła Adama Mickiewicza. Zatem dzieło jest podzielone na księgi, 12 ksiąg z epilogiem, każda z ksiąg ma swój tytuł i niejako sporządzony przez poetę spis zawartości księgi umieszczany pod tytułem: „Treść:”- i tutaj następuje wymienianie chronologii wydarzeń każdej księgi. Jest to epopeja, epos pisany na wzór „Iliady” Homera, ukazujący ważne dla szlachty i Polaków wydarzenia z okresu walk napoleońskich, które miały być przełomowe.

Zajazd (film "Pan Tadeusz" 1999 r.)

Ostatni zajazd na Litwie (film TVP, 1999)

CZAS I MIEJSCE AKCJI

Akcja „Pana Tadeusza” rozgrywa się latem 1811 r. w porze żniw, trwa pięć dni- dotyczy 10 ksiąg. Akcja dwóch ostatnich ksiąg rozgrywa się w dwóch dniach wiosennych z 1812 r. Przez cały czas miejsce akcji to Soplicowo, posiadłość Sędziego, Jacka Soplicy, Tadeusza i Zosi, którzy tam mieszkają, a także w zamku Horeszków i zaścianku Dobrzyńskich.

BOHATEROWIE

Sędzia – brat Jacka Soplicy, Jacek Soplica – to ksiądz Robak, Tadeusz – syn Jacka, Zosia Horeszkówna- wnuczka Stolnika Horeszki, Stolnik Horeszko– magnat, Hrabia Horeszko – potomek po kądzieli Horeszków, Klucznik Gerwazy Rębajło- stary sługa Horeszków , Telimena – przyjaciółka Sędziego,

Podkomorzy – przybył rozsądzić spór o zamek, Asesor – naczelnik policji powiatu, Rejent – pracownik sądu, Wojski, Maciek nad Maćkami, Protazy, Bartek Prusak, Jankiel.

INTERPRETACJA

“Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem” – tak brzmi tytuł wraz z podtytułem dzieła Adama Mickiewicza. W istocie jego głównym wątkiem jest życie Jacka Soplicy, z którego później wynika tytułowy zajazd dokonany na Soplicowo przez Hrabiego (z Horeszków po kądzieli). Powodem tego zajazdu były stare waśnie pomiędzy rodami Sopliców i Horeszków. Rzecz dotyczyła przede wszystkim śmierci Stolnika Horeszki z ręki Jacka Soplicy. Główny inicjator zajazdu Gerwazy to były sługa Stolnika, świadek zabójstwa, który poprzysiągł zemstę na całym rodzie Sopliców. W Dobrzynie zebrał szlachtę, podburzył ją i na czele z Hrabią ruszył na Soplicowo. Mickiewicz w objaśnieniach do dzieła podaje czytelnikom fakty o zajazdach na Litwie. Były one rodzajem egzekucji prawnej i często kończyły się przelewem krwi. Ich tradycja ma związek z prawnymi rozwiązaniami, kiedy to szlachta wygrawszy w procesach sądowych, musiała wynajmować innych, aby egzekwować prawo, gdyż sami nie posiadali wojska ani policji. Zajazd opisany w utworze nie ma jednak związku z prawem, ale jest czynem chuligańskim świadczącym o zepsuciu obyczajów wśród szlachty. Z zajazdem wiąże się spór o zamek Horeszków, który wynikał z zabójstwa Stolnika dokonanego przez Jacka Soplicę. Moskale dali go za targowicy Jackowi w dowód uznania za zabicie Stolnika. Zatem wątek życia Jacka jest wątkiem głównym.
Pozostałe wątki dzieła to historia miłość Zosi i Tadeusza, flirty Telimeny, spór Asesora z Rejentem, tradycje szlacheckie związane z różnymi obyczajami dnia codziennego. Adam Mickiewicz ukazał piękno ziemi litewskiej i świat szlacheckich obyczajów, który odszedł już do historii.

CHARAKTERYSTYKA POSTACI

Jacek Soplica – to ksiądz Robak, szlachcic, który za młodu był paliwodą i awanturnikiem, potem doświadczony przez los zmienia się w mnicha, emisariusza i patriotę, odważny, waleczny i honorowy, świetny strzelec.
Sędzia – brat Jacka Soplicy, szlachcic, piastował urząd sędziego, patriota, dobry gospodarz, odważny, skromny, wierny polskim tradycjom, czasem przeistacza się w choleryka, zawadiakę i awanturnika, kiedy nie chce zgody z Hrabią i nie da się przekonać Robakowi, także podczas bijatyki w zamku jest kłótliwy i dumny.
Tadeusz – syn Jacka, młodzieniec wyćwiczony w walce, odważny, patriota, romantycznie zakochany w Zosi, niedoświadczony pozwalał sobą manipulować Telimenie, naiwny.
Stolnik Horeszko – magnat, nieczuły ojciec, wyrachowany, oschły, wykorzystał naiwność Jacka, patriota.
Zosia Horeszkówna – wnuczka Stolnika Horeszki, delikatna, 14-15-letnia panienka wychowywana pod kloszem,czuła na piękno przyrody, rozkochana w sadzie i ogrodzie.
Telimena – szlachcianka, prawdopodobnie już była zamężna w Petersburgu, kokietka, opiekunka Zosi, pragnie szybko wyjść za mąż, ładna, Sędzia zwraca się do niej per siostro, a ona zaprzecza jakoby wiązały ich nici rodzinne, wreszcie odnajduje swojego kandydata w osobie Rejenta, choć wcześniej uwodzi Tadeusza i Hrabiego.
Hrabia Horeszko – młody magnat, panicz, kawaler o duszy poetyckiej i artystycznej, często rysuje lub przygląda się różnym krajobrazom, romantyk i patriota.
Podkomorzy – szlachcic na urzędzie, przyjechał rozsądzić spór o zamek, przyjaciel Sędziego, mądry i roztropny, patriota.
Klucznik Gerwazy Rębajło – stary sługa Horeszków, odważny, silny, pamiętliwy, wierny Horeszkom, szlachecki zawadiaka, raptus zaślepiony żądzą zemsty na Soplicach.
Asesor – naczelnik policji powiatowej, znajomy Sędziego i jego gość, zawzięty i uparty, honorowy, zapalony myśliwy i znawca chartów.
Rejent – pracownik sądu, znajomy Sędziego, zawzięty, raptowny, uparty, zapalony myśliwy i znawca chartów.

Księga 1Księga 2Księga 3Księga 4Księga 5Księga 6Księga 7Księga 8Księga 9Księga 10Księga 11Księga 12EpilogOpisyTekst

Do wakacji zostało
dni
3
0
godz.
2
1
min.
1
0
sek.
5
3
Wizyt od dnia 01.02.2010 r.

Kontynuując czytanie, zgadzasz się z politykę cookies na tej stronie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close