Wino i woda

Analiza i interpretacja wiersza Ignacego Krasickiego “Wino i woda”. Zobacz informacje o epoce oświecenia i biografię poety w Wikipedii.

t e k s t i n t e r p r e t a c j a
Przymawiało jednego razu wino wodzie:
“Ja panom, a ty chłopom jesteś ku wygodzie”.
“Nie piłoby cię państwo – rzecze woda skromnie –
Gdyby nie chłop dał na cię, co chodzi pić do mnie”.
Wino i woda zostało spersonifikowane. Przysłuchujemy się rozmowie/dialogowi tych dwóch rodzajów napoju.
Wino chwali się, że służy panom, a woda chłopom. Woda odpowiada, że to chłop zarabia na wino, które pije pan, więc to ona może być z tego dumna, jest ważniejsza od wina.

Czy wino może powstać bez wody?

Do przemyślenia

Woda i wino

Bajka ma 4 wersy i została napisana 13-zgłoskowcem z rymami żeńskimi sąsiednimi. Jej przesłaniem jest zwrócenie uwagi na pychę i zarozumialstwo ludzkie, różnice klasowe. Wino uważa się za lepsze, potem woda, ale prawda jest taka, że oba trunki, tak jak obie grupy społeczne bez siebie nie mogą istnieć.

Życiowe inspiracje

Dzieci/młodzież często przechwala/ją się: kto jest lepszy, silniejszy, mądrzejszy, ładniejszy, bogatszy, kto ma lepsze zabawki i komputer. Każdy chce zazwyczaj uchodzić za lepszego niż jest. Prawdziwa wartość człowieka nie zależy od tego, co sam o sobie mówi, ale od tego, co i jak robi, co potrafi. Dlatego zamiast przechwałek lepiej zajmij się pracą, stawiaj sobie choćby minimalne cele i je osiągaj. Staraj się robić swoje jak najlepiej potrafisz, a wtedy dostrzegą to inni i nie będziesz musiał/a nikomu nic udowadniać. Problem w tym, że młodość to wieczne wahanie: co wybrać, aby nie tracić czasu. Każdy chłopak chce być zbudowany jak Pudzianowski, ale tylko nielicznym chce się naprawdę trenować…

Zawiść i zazdrość to siostry bliźniaczki – należy ich unikać

Skomentujesz?