Wino i woda

Analiza i interpretacja wiersza Ignacego Krasickiego “Wino i woda”.
Zobacz informacje o epoce oświecenia i biografię poety w Wikipedii.

tekst interpretacja
Przymawiało jednego razu wino wodzie:
“Ja panom, a ty chłopom jesteś ku wygodzie”.
“Nie piłoby cię państwo – rzecze woda skromnie –
Gdyby nie chłop dał na cię, co chodzi pić do mnie”.
Wino i woda zostało spersonifikowane. Przysłuchujemy się rozmowie/dialogowi tych dwóch rodzajów napoju.
Wino chwali się, że służy panom, a woda chłopom. Woda odpowiada, że to chłop zarabia na wino, które pije pan, więc to ona może być z tego dumna, jest ważniejsza od wina.

Czy wino może powstać bez wody?

Budowa wiersza

Bajka ma 4 wersy i została napisana 13-zgłoskowcem z rymami żeńskimi sąsiednimi. Jej przesłaniem jest zwrócenie uwagi na pychę i zarozumialstwo ludzkie, różnice klasowe. Wino uważa się za lepsze, potem woda, ale prawda jest taka, że oba trunki, tak jak obie grupy społeczne bez siebie nie mogą istnieć.

Zawiść i zazdrość to siostry bliźniaczki – należy ich unikać.

Życiowe inspiracje

Dzieci/młodzież często przechwala/ją się: kto jest lepszy, silniejszy, mądrzejszy, ładniejszy, bogatszy, kto ma lepsze zabawki i komputer. Każdy chce zazwyczaj uchodzić za lepszego niż jest. Prawdziwa wartość człowieka nie zależy od tego, co sam o sobie mówi, ale od tego, co i jak robi, co potrafi. Dlatego zamiast przechwałek lepiej zajmij się pracą, stawiaj sobie choćby minimalne cele i je osiągaj. Staraj się robić swoje jak najlepiej potrafisz, a wtedy dostrzegą to inni i nie będziesz musiał/a nikomu nic udowadniać. Problem w tym, że młodość to wieczne wahanie: co wybrać, aby nie tracić czasu. Każdy chłopak chce być zbudowany jak Pudzianowski, ale tylko nielicznym chce się naprawdę trenować…

Skomentujesz?