Zbrodnia i kara

 Cz. 1-2 Cz. 3-5 Cz. 6 Int./Char. Plan

EPOKA

Pozytywizm

BIOGRAFIA AUTORA

Fiodor Dostojewski w Wikipedii

GENEZA DZIEŁA

Dostojewski pisał powieść kilka lat. Przyczynkiem były losy prawdziwego człowieka, niejakiego Czistowa. Był to spokojny mężczyzna w wieku 27 lat. W roku 1865 zabił dwie starsze kobiety, kucharkę i praczkę, zabijając je siekierą. Czistow był rakolnikiem, z rosyjskiego innowiercą, odszczepieńcem, który protestował przeciwko religii prawosławnej reformowanej przez patriarchę Nikona. Dzieło zostało wydane w czasopiśmie w 1866 roku i w postaci książkowej w 1867 r.

BUDOWA UTWORU

Powieść składa się z sześciu części. W skład części wchodzą rozdziały o numerach rzymskich. Narrator jest trzecioosobowy, często używający określeń typu “prawdopodobnie” lub “wydaje się”, co oznacza, iż nie jest to narrator wszechwiedzący.

CZAS I MIEJSCE AKCJI

Akcja powieści rozgrywa się przez 2 tygodnie w lipcu 1865 roku w Petersburgu, a także w Epilogu na Syberii, gdzie zostaje zesłany główny bohater po procesie sądowym.

Zbrodnia i kara w teatrze w Tarnowie

BOHATEROWIE

Rodion Raskolnikow, Pulcheria Aleksandrowana Raskolnikowa – matka Rodiona, Sonia (Zofia) Marmieładow, Dunia (Awdotia) Romanowna Raskolnikowa – siostra Rodiona, Dymitr Prokoficz Razumichin, Arkadiusz Swidrygajłow, Piotr Pietrowicz Łużyn, Alona Iwanowna, Lizawieta Iwanowna, Siemon Zachary Marmieładow, Katarzyna Iwanowna Marmieładow, Andrzej Siemionowicz Lebiezatnikow, Porfiry – inspektor, Zosimow – lekarz.

 Cz. 1-2 Cz. 3-5 Cz. 6 Int./Char. Plan

Skomentujesz?