Zdążyć przed Panem Bogiem

Oprac.Część 1Część 2Część 3Część 4Część 5Część 6Część 7Część 8Część 9Część 10Interp./Char.

Epoka literacka

Literatura po 1939 r.

Biografia autora

Hanna Krall
Hanna Krall

Hanna Krall urodziła się w Warszawie w 1937 roku. Jest dziennikarką i prozaikiem, specjalizuje się w reportażu. Pracowała jako korespondentka “Życia Warszawy” i “Polityki” w dawnym ZSRR. Interesuje się tematyką związaną z holocaustem. Jest autorką min. zbiorów reportaży “Na wschód od Arbatu” (1972), “Zdążyć przed Panem Bogiem” (1977) oraz powieści “Sublokatorka” (1982) oraz “okna” (1987). Więcej informacji w Wikipedii.

Geneza dzieła

“Zdążyć przed Panem Bogiem” powstało w 1977. Hanna Krall prowadziła z Markiem Edelmanem rozmowy i zapis tego stanowi treść dzieła.

Budowa utworu

Jest to rozmowa, wywiad, dialog (a czasami monolog) Hanny Krall z Markiem Edelmanem. Nie ma tu komentarzy odautorskich ani fikcji literackiej. Utwór nie ma podziału na rozdziały ani części. Poszczególne wątki są oddzielone od siebie wolnymi odstępami. Często zaburzona jest chronologia wydarzeń, mieszają się czasy wojenne, powstanie w getcie z 1943 roku z latami 70-tymi (1977), kiedy
bohater wywiadu jest kardiochirurgiem.

Getto warszawskie Umschlagplatz
Getto warszawskie Umschlagplatz
Getto warszawskie
Getto warszawskie

Czas i miejsce akcji

Getto warszawskie
Getto warszawskie

Wydarzenia, o których opowiada Marek Edelman, miały miejsce podczas powstania w getcie warszawskim po wybuchu powstania 19.IV.1943 roku (10.V.1943 r. zakończyły się walki). Edelman opowiada też o wydarzeniach z 1942 roku, o eksterminacji Żydów warszawskich. Poza tym opowiada także o czasach powojennych, kiedy pracował jako kardiochirurg w łódzkim szpitalu.

Bohaterowie

Powstanie w getcie
Powstanie w getcie

Marek Edelman, Hanna Krall- dziennikarka przeprowadzająca wywiad z Edelmanem; prof. Jan Moll, Elżbieta Chętkowska, Aga Żuchowska- lekarze, współpracownicy Edelmana, Bubnerowa, Rzewuski, Wilczkowski, Genowefa Kwapisz, Rydny- pacjenci Edelmana; Mordechajn Anielewicz, Michał Klepfisz, Luba Blum, Zygmunt, Henryk Woliński, Zbigniew Lewandowski, Grabowski, Lutek Rotblat, Antek- Icchak Cukierman, Teodozja Goliborska, Jurek- Arie Wilner, Mietek i inni.

Streszczenie

Oprac.Część 1Część 2Część 3Część 4Część 5Część 6Część 7Część 8Część 9Część 10Interp./Char.

Jeden komentarz

Skomentuj...