Zemsta

Akt 1-2Akt 3-4Int./Char.Plan/mini

EPOKA

Romantyzm

BIOGRAFIA AUTORA

(hrabia) Aleksander Fredro w Wikipedii

GENEZA DZIEŁA

Utwór powstał w 1833 roku. Fredro wykorzystał tu wątek z własnego życia. Ożenił się z Zofią z Jabłonowskich Skarbkową. Była ona właścicielką połowy zamku w Odrzykoniu pod Krosnem. W XVII wieku zamek ten miał dwóch właścicieli, którzy procesowali się ze sobą, a spór zakończył dopiero ślub ich dzieci.

BUDOWA UTWORU

„Zemsta” to komedia (odmiana dramatu) – utwór napisany w celu wystawienia go na scenie – złożona z czterech aktów. Akt I zawiera 8 scen, Akt II – 9, Akt III – 7 i Akt IV – 13 scen. Utwór został napisany wierszem 8-zgłoskowym z rymami żeńskimi sąsiednimi.

CZAS I MIEJSCE AKCJI

Janusz Gajos jako Cześnik, Zemsta – film 2002
Zamek “Kamieniec” w Odrzykoniu – miejsce akcji dzieła

Czas akcji nie przekracza 24 godzin, a miejscem jest dom, zamek podzielony na dwie części, w których z jednej strony mieszka Cześnik Raptusiewicz a z drugiej Rejent Milczek. Teren zamku jest przedzielony murem.

BOHATEROWIE

Agata Buzek – Klara i Rafał Królikowski – Wacław, Zemsta, film 2002

Cześnik Raptusiewicz, Klara, jego synowica, Rejent Milczek, Wacław, syn Rejenta, Podstolina, Papkin, Dyndalski, marszałek, Śmigalski, dworzanin Cześnika, Perełka, kuchmistrz, Mularze, hajduki, pachołki.
Objaśnienie:
Cześnik – w dawnej Polsce: urzędnik dworski usługujący królowi w czasie uczt przy stole (podający kielich z winem), mający pod opieką piwnicę panującego; później urząd tylko tytularny.
Rejent – notariusz.

Rejent i Cześnik, Papkin i Podstolina – na drugim planie, Zemsta, film 2002

Zobacz teatr TVP


“Zemsta” w reż. Jana Świderskiego w genialnej obsadzie z 1972 r.

Akt 1-2Akt 3-4Int./Char.Plan/mini

Skomentujesz?