Bibliografia do prezentacji maturalnej, wybór

Zobacz: Matura pisemna z języka polskiego przykład

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Zobacz, jak napisać: konspekt prezentacji-maturalnej
Zobacz, jak napisać: bibliografię prezentacji-maturalnej

1. CHRUSZCZEWSKA Anna, Urbaniak Sylwia: Język polski : nowa matura : prezentacje i rozmowa – przygotowanie krok po kroku. – Warszawa : Wydaw. “Kram”, cop. 2004. – 108 s. – (Poradnik Licealisty)
2. DUTKA Elżbieta: O celu i środkach w obliczu nowej matury // W: Interpretacje i nowa matura / pod red. Anny Opackiej. – Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. – S. 41-54
3. GALICKA-PŁACHTA Iza: Jak zacząć, czyli kłopoty ze wstępem do prezentacji : część I. Cogito 2006 nr 5 s.[103-104] 4. GALICKA-PŁACHTA Iza: Jak zacząć, czyli kłopoty ze wstępem do prezentacji : część II. Cogito 2006 nr 6 s.92-93 Przykłady: temat literacki, z zakresu korespondencji sztuk, językowy.
5. GALICKA-PŁACHTA Iza: Jak zakończyć prezentację? Cogito 2006 nr 7 s.92-93
6. GALICKA-PŁACHTA Iza: Jak wybrać materiały pomocnicze do prezentacji? Cogito 2006 nr 3 s. 107 Grafik, plansza, album, film i teksty, prezentacja multimedialna
7. GROCHOWSKA Beata, Jarmuł Katarzna: Wykorzystanie ekspozycji muzealnych w przygotowaniu uczniów do nowej matury // W: Interpretacje i nowa matura / pod red. Anny Opackiej. – Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. – S. 121-128
8. KANIEWSKI Jerzy: Maturalne (re)wizje. Polonistyka 2006 nr7s.42-49 Maturalne kryteria, egzamin ustny i pisemny
9. KOEHLER Krzysztof: Jak przygotować udaną wypowiedź? : argumentacja i układanie argumentów. Polonistyka 2004 nr 9 (dod. Matura nr 2 s. 4-7)
10. KOEHLER Krzysztof: Jak przygotować udaną wypowiedź? : wstęp, zakończenie : kilka uwag o stylu. Polonistyka 2005 nr 3 (dod. Matura – egzamin wewnętrzny nr 4 s. 20-24)
11. KWIATKOWSKA Agnieszka: W obronie słowa : refleksje o nowej maturze. Polonistyka 2005 nr 9 s. 4-6
12. KRZYŻYK Danuta: Językowo-stylistyczne kryteria oceny prac maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym – założenia, zagrożenia, postulaty // W: Interpretacje i nowa matura / pod red. Anny Opackiej. – Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. – S. 21-27
13. LIPKO Anita: Maturalny bank danych : egzamin ustny z języka polskiego : prezentacja : (cz. 1). Cogito 2004 nr 15 s. 109-110
14. LIPKO Anita: Maturalny bank danych : egzamin ustny z języka polskiego : rozmowa : (cz. 2). Cogito 2004 nr 16 s. 109-110
15. MALINOWSKI Mariusz: “Egzamin” dla Egzaminu – czyli meandry przygotowania uczniów do samodzielnej prezentacji. Dyrektor Szkoły 2004 nr 10 s. 22-25, bibliogr.
16. MATUSZEK Anna: Propozycja zmian w sposobie oceniania wypracowania maturalnego z języka polskiego. Polonistyka 2006 nr 7 s.34-38 Proponowane kryteria oceniania (poziom podstawowy) dot. pisania własnego tekstu w związku z tekstem literackim.
17. MIEZIAN Katarzyna, Jarosz Renata, Matuszek Anna: Projekt zmian ustnego egzaminu maturalnego. Polonistyka 2006 nr 7 s.38-41 Egzamin: opis, przygotowanie, forma, zasady oceniania.
18. O CO może zapytać komisja? Cogito 2006 nr 8 s.110-111 Wskazówki przed egzaminem ustnym z języka polskiego.

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Zobacz, jak napisać opis bibliograficzny
Zobacz, jak napisać: bibliografię i konspekt prezentacji-maturalnej

19. POPŁAWSKA Joanna, Szwaczkowska Aleksandra: Propozycje tematów maturalnych na egzamin wewnętrzny. Jęz. Pol. Lic. 2005/2006 nr 3 s. 28-31 Literatura, związki literatury z innymi dziedzinami sztuk, język.
20. PREZENTACJE – konsultacje : notatki do bibliografii. Cogito 2005 nr 2 (dod. Nowa Matura s. 2-6)
21. PROŚCIAK Beata: Sposoby rozwijania samodzielności uczniów w przygotowaniu prezentacji maturalnej. Jęz. Pol. Lic. 2005/2006 nr 3 s. 99-104
22. SOBOCIŃSKA Marta: Język polski : poradnik maturalny : egzamin ustny i pisemny. – Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2005. – 247 s.
23. STOPKA Dorota: Matura pisemna : język polski : opracowanie tematów maturalnych – indeksy : autorów, tytułów, rzeczowy – literatura polska i obca. – Kraków : Wydaw. Greg, [1998]. – 357 s.
24. ŚLÓSARZ Anna: O zewnętrzne ustne prezentacje maturalne. Polonistyka 2006 nr 6 s. 59-61
25. WYSZYŃSKA Ewa: Internet jako punkt wyjścia w przygotowaniach do nowej matury z języka polskiego. Polonistyka 2005 nr 9 s. 7-9
26. ZAWADZKI Tomasz: Matura krok po kroku. Polonistyka 2005 nr 9 s. 10-14

PREZENTACJE

27. ARTYSTA jako bohater literacki : zaprezentuj na podstawie wybranych utworów. Cogito 2005 nr 19 s. 100-104
28. BARTOSIEWICZ Daniel: Disco polo na maturze? Polonistyka 2005 nr 3 (dod. Matura – egzamin wewnętrzny nr 4 s. 3-7)
29. BRZYDOTA w literaturze i innych dziedzinach sztuki – przekora, nowa estetyka czy moda? : wskaż i omów przykłady. Cogito Nowa Matura (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 44-47)
30. CHRZĄSTOWSKA Bożena: Polskość a europejskość. Polonistyka 2004 nr 9 (dod. Matura nr 2 s. 8-11, bibliogr.)
31. CZŁOWIEK walczący ze złem – ukaż problem, charakteryzując wybrane postacie literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 4-7)
32. CZY inne dziedziny sztuki (malarstwo, rzeźba, architektura) mogą mieć wpływ na literaturę? : odpowiedz, analizując wybrane utwory. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 70-74)
33. CZY stosowane w oświeceniowej publicystyce sposoby i środki wyrazu są kontynuowane współcześnie? : zanalizuj wybrane przykłady. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 25-28)
34. DĄBROWSKA Maria: Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia : rozważ na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 98-100)
35. DĄBROWSKA Maria: Dramaty Szekspira jako źródło inspiracji dla literatury i filmu : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 62-66)
36. DĄBROWSKA Maria: Literatura faktu : dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 101-103)
37. DĄBROWSKA Maria: Poeta syn tysiącleci, czy dziecię wieku? : przedstaw różne rozstrzygnięcia tego dylematu w poezji XIX i XX wieku. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 84-85)
38. DĄBROWSKA Maria: Porównaj obrazy Gdańska i jego okolic ukazane w literaturze współczesnej. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje 3 s. 94-97)
39. DĄBROWSKA Maria: Porównaj różne ujęcia motywu wesela w literaturze i ich funkcje, odwołując się do wybranych utworów. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 85-86)
40. DĄBROWSKA Maria: Rozmowy człowieka z Bogiem : omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 103-106)
41. DĄBROWSKA Maria: Rozważ problem obecności archetypów i toposów w komiksie i funkcje, jakie w tym gatunku pełnią wspomniane elementy : odwołaj się do odpowiednich przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 88-89)
42. DĄBROWSKA Maria: Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze : omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 108-112)
43. DĄBROWSKA Maria: Różne ujęcia literackie rewolucji oraz ich funkcje : omów zagadnienie, odwołując się do przykładów wybranych utworów. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 78-80)
44. DĄBROWSKA Maria: Stereotyp kobiecości w literaturze dwóch różnych, odległych czasowo epok : rozważ problem na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 87-88)
45. DĄBROWSKA Maria: Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka : omów na wybranych przykładach bohaterów literackich. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 75-80)
46. DĄBROWSKA Maria: Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 75-77)
47. DĄBROWSKA Maria: Utopie i antyutopie w literaturze – sposoby kreowania i ich funkcje : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 82-83)
48. DĄBROWSKA Maria: Wielkie karty naszej historii utrwalone w różnych formach zapisu literackiego : (np. kronika, epos, pieśń patriotyczna itp.) : zaprezentuj na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 72-74)
49. DĄBROWSKA Maria: Wpływ miasta na psychikę bohatera : rozważ problem na wybranych przykładach literackich. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 80-82)
50. DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Afryka i jej mieszkańcy jako temat literatury i innych sztuk : rozważ problem, odwołując się do wybranych dzieł. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 69-71)
51. DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Artysta jako bohater literacki. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 72-74)
52. DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Kamienica jako przestrzeń życia człowieka: rozważ na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 62-64)
53. DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Porównaj różne wcielenia diabła w literaturze i omów ich funkcje, odwołując się do wybranych tekstów literackich. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 65-66)
54. DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Rozważ, czy polski dramat współczesny stworzył swojego bohatera. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 70-71)
55. DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 60-61)
56. DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce : przedstaw na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 67-69)
57. DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Sposoby kreowania arkadii w literaturze – omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 67-68)
58. DIALOG twórców literatury z filozofami : przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej lub współczesnej. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 10-13)
59. DMOCHOWSKA Małgorzata: Poezja współczesna wobec tradycji sztuki barokowej : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 113-115)
60. DZIECKO – istota bezbronna czy mały buntownik? : przedstaw problem na wybranych przykładach tekstów kultury. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 29-33)
61. DZIECKO : matura ustna : pakiet do prezentacji. Cogito 2005 nr 17 s. 104-108 Temat: Obraz dzieciństwa w wybranych tekstach kultury.
62. FANTASTYKA naukowa – opowieść o przyszłości i teraźniejszości : analiza wybranych powieści. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 58-63)
63. FASCYNACJA obrzędami ludowymi w literaturze polskiej : omów to zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 80-84)
64. FILMOWE adaptacje dzieł literackich jako przykład interpretacji tekstu pierwowzoru : odwołaj się do wybranego przykładu i dokonaj jego oceny. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 110-111)

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Zobacz, jak napisać opis bibliograficzny
Zobacz, jak napisać: bibliografię i konspekt prezentacji-maturalnej

65. FILMY Andrzeja Wajdy jako interpretacje literatury polskiej : omów wybrane przykłady. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 118-123)
66. GALICKA-PŁACHTA Izabela: Koncepcja mężczyzny i męskości w kulturze : omów zagadnienie : wypowiedź uzasadnij przykładami z tekstów kultury różnych epok. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 29-34)
67. GALICKA-PŁACHTA Izabela: Omów impresjonizm jako nurt w malarstwie i przedstaw jego wpływ na literaturę polską. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 22-26)
68. GALICKA-PŁACHTA Izabela: Ruiny, groby, opustoszałe zamki : omów motyw przemijania w literaturze i sztuce XIX wieku. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 42-47)
69. GALICKA-PŁACHTA Izabela: Tematyka żydowska w kulturze : swoją wypowiedź zilustruj odpowiednimi przykładami tekstów kultury. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 32-37)
70. GATUNKI publicystyki prasowej : omów na przykładach ze współczesnych czasopism. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 128-133)
71. GÓRNY Ewa: Paraboliczny charakter baśni : omów zagadnienie, wypowiedź uargumentuj wybranymi przykładami tekstów kultury. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 27-31)
72. GROTESKA jako podstawowa kategoria estetyczna XX wieku : jak ukazywane są absurdalność i tragizm istnienia? : omów na przykładzie wybranych dzieł. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 92-96)
73. GROTESKA jako podstawowa kategoria estetyczna XX wieku : omów na przykładzie wybranych dzieł. Cogito 2005 nr 19 s. 105-110
74. INSPIRACJA zagadnieniami literackimi w sztuce – omów wybrane przykłady. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 8-12)
75. INSPIRACJE antyczne w kulturze : scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne : (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne). Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 13-20)

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Zobacz, jak napisać opis bibliograficzny
Zobacz, jak napisać: bibliografię i konspekt prezentacji-maturalnej

76. IRONIA w poezji – przedstaw efekty uzyskiwane przez poetów za pomocą ironii. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 54-58)
77. JAK literatura przedstawia człowieka dążącego do osiągnięcia kariery? : przedstaw na wybranych przykładach. Cogito 2005 nr 16 s. 108-110
78. KANIEWSKA Bogumiła: Polska literatura współczesna w poszukiwaniu mitu. Polonistyka 2005 nr 1 (dod. Matura – egzamin wewnętrzny nr 3 s. 3-6, bibliogr.)
79. KANIEWSKI Jerzy: Literackie reinterpretacje mitów antycznych : scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska : ( na wybranych przykładach). Polonistyka 2005 nr 1 (dod. Matura – egzamin wewnętrzny nr 3 s. 7-10, bibliogr.)
80. KARPIŁOWSKI Wojciech: Motywy biblijne jako tematy literatury i sztuki : omów metody wykorzystania topiki biblijnej na podstawie wybranych dzieł z różnych epok i dziedzin sztuki. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 90-97)
81. KEMPIŃSKA Ewa: Literackie pary kochanków : przedstaw na przykładach wybranych dzieł. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 9-12)
82. KEMPIŃSKA Ewa: Motyw Fausta w literaturze, muzyce i malarstwie : odwołaj się do wybranych tekstów kultury. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 48-52)
83. KEMPIŃSKA Ewa: Motyw matki cierpiącej – omów temat analizując wybrane dzieła. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 18-21)
84. KEMPIŃSKA Ewa: Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający osobowość bohaterów literackich. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 40-43)
85. KEMPIŃSKA Ewa: Samotność – przedstaw motyw, ilustrując wypowiedź przykładami tekstów kultury z różnych epok. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 44-47)
86. KEMPIŃSKA Ewa: Wielkie przyjaźnie w literaturze i filmie : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 48-51)
87. KEMPIŃSKA Ewa: Zjawy, duchy, sny w literaturze : zbadaj ich funkcje w wybranych utworach różnych epok. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 38-41)
88. KOC Krzysztof: Nogi, nogi uciekły do boku!!! : o języku sprawozdawców sportowych. Polonistyka 2005 nr 1 (dod. Matura-egzamin wewnętrzny nr 3 s. 20-24, bibliogr.)
89. KOC Krzysztof: Poszukiwanie prawdy o Europejczyku w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego. Polonistyka 2005 nr 5 s. 57-61. Temat: Europejskość widziana oczami reportera. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów Ryszarda Kapuścińskiego.
90. KOMIZM słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz .2 s. 8-72)
91. KONSZACHTY z nieczystymi siłami : przedstaw najciekawsze realizacje tego tematu w wybranych tekstach kultury. Cogito Nowa Matura 2005 ( dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 48-52)
92. KRYTERIA piękna : omów wybrane koncepcje estetyczne : wypowiedź zilustruj przykładami tekstów kultury. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 6 z. 4 s. 65-70)
93. KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna: RE : Mit orficki. Polonistyka 2005 nr 1 (dod. Matura-egzamin wewnętrzny nr 3 s. 11-14, bibliogr.)
94. LITERACKA fascynacja wsią i życiem jej mieszkańców : określ i omów sposoby przedstawienia wsi, odwołując się do wybranych tekstów. Cogito 2005 nr 20 s. 97-99
95. LITERACKIE portrety kobiet : omów ich typy i funkcje na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 90-97)
96. MATKA : matura ustna : pakiet prezentacji. Cogito 2005 nr 17 s. 115-119 Temat: Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce
97. MAŻUL Ewa: Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 5 (dod. Prezentacje nr 4 s. 106-108)
98. MAŻUL Ewa: Między literaturą a sztukami plastycznymi : przedstaw twórczość literacką i plastyczną wybranych artystów. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 98-101)
99. MAŻUL Ewa: Poezja jako narzędzie walki z systemem : omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literatury powojennej. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 14-18)
100. MAŻUL Ewa: Różne kanony kobiecej urody w literaturze i sztuce : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 4-8)
101. METAMORFOZA bohatera i jej sens w literaturze : omów na przykładach wybranych utworów. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 46-49)
102. MIŁOŚĆ jako przyczyna cierpienia bohaterów literackich : zaprezentuj na wybranych przykładach. COGITO 2005 NR 21 S. 103-105
103. MITY i legendy jako tworzywo literatury fantasy : omów zagadnienia, odwołując się do wybranych przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 116-119)
104. MITY jako ważne tworzywo literatury : ukaż i scharakteryzuj to zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 59-64)
105. MITY polskiego romantyzmu : ich kontynuacje – akceptacje i polemiki z nimi – w dziełach spadkobierców : przedstaw problem na wybranych przykładach utworów Orzeszkowej, Prusa, Sienkiewicza, Żeromskiego, Wyspiańskiego. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 18-24)
106. MŁODZI przeciwko starym – odwołując się do wybranych przykładów, ukaż konflikt pokoleń literackich jako zjawisko charakterystyczne dla różnego rodzaju przełomów w sztuce. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 124-127)
107. MOTYW rewolucji jako temat literatury i sztuki – analiza wybranych dzieł. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 34-38)
108. MOTYW tańca śmierci (danse macabre) w literaturze i w malarstwie : przedstaw jego najważniejsze realizacje. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 134-138)
109. MOTYW wędrówki w literaturze : przedstaw jego najciekawsze realizacje : wypowiedź zilustruj odpowiednimi przykładami. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 50-53)
110. MOTYWY katastroficzne w kulturze XIX i XX wieku – omów problem, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 130-137)
111. MOTYWY oniryczne w literaturze polskiej : jak twórcy wykorzystywali motyw snu w swoich dziełach? Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 72-75)
112. NA wybranych przykładach tekstów XX wieku rozważ, jak młodość determinuje życie bohatera literackiego. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 82-86)
113. NA wybranych przykładach z literatury i malarstwa przedstaw kulturowe wizje dziecka. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 8 z. 6 s. 65-70)
114. NASTRÓJ prezentowany w dziełach literackich i przedstawieniach teatralnych : dokonaj analizy odpowiednich dzieł. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 97-101)
115. NAWIĄZANIA literackie we współczesnej kulturze : omów problem, posługując się przykładami : literackimi, filmowymi, malarskimi, reklamowymi. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 102-107)
116. NOSOWSKA Dorota: Drzewo – świadek, uczestnik życia postaci literackich : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 86-93)
117. NOWAK Paweł: Językowa europejskość Polaków, czyli o zapożyczeniach. Polonistyka 2004 nr 9 (dod. Matura nr 2 s. 12-15, bibliogr.)
118. OJCIEC : matura ustna : pakiet do prezentacji. Cogito 2005 nr 17 s. 100-103 Temat: Motyw ojca w literaturze
119. OMÓW obecność kiczu w literaturze i sztuce. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz.2 s. 64-67)
120. OMÓW ważne Twoim zdaniem inscenizacje Hamleta na polskich scenach. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 7 z. 5 s. 64-70)
121. OPALA Agnieszka: Plan prezentacji maturalnej : temat : Motyw maski – jej rola i znaczenie w życiu człowieka : omów na wybranych przykładach literackich (np. J. Słowacki Kordian, W. Szekspir Makbet, A. Mickiewicz Konrad Wallenrod, W. Gombrowicz Ferdydurke). Zielona Góra 2004 (materiał udostępniany w Wydziale Informacyjno – Bibliograficznym PBW)
122. PEPLIŃSKA Elżbieta: Natura w zwierciadle sztuki. Polonistyka 2004 nr 10 s. 41-44. Temat: Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie: analiza wybranych dzieł.
123. PILIS Żaneta Elżbieta: Analiza i interpretacja wiersza Juliusza Słowackiego Testament mój : model interpretacyjny. Głos Nauczycielski 2004 nr 49 s. 9.
124. POLACY w krzywym zwierciadle, czyli społeczeństwo w ujęciu satyrycznym : jakimi sposobami pisarze kreują obrazy o charakterze satyrycznym? : omów wybrane przykłady. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz.1 s. 124-129)
125. POLACY w satyrze i karykaturze literackiej : przedstaw funkcje i sposoby kreowania portretów Polaków. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 14-17)
126. POSTĘP techniczny kontra tradycja : przedstaw ten problem na przykładzie wybranych utworów literackich. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 120-123)
127. POWSTANIA narodowe jako temat literatury i sztuki – porównaj wybrane dzieła malarskie i literackie. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 21-24)
128. PRZEDSTAW i porównaj różne ujęcia motywu młodości w literaturze polskiej. Cogito 2005 nr 16 s. 100-104.

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Zobacz, jak napisać opis bibliograficzny
Zobacz, jak napisać: bibliografię i konspekt prezentacji-maturalnej

129. PRZEDSTAW motyw kobiety demonicznej w wybranych tekstach kultury różnych epok. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 53-58)
130. PRZEDSTAW motyw zbrodni doskonałej na podstawie tekstów kultury różnych epok. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 75-80)
131. PRZEDSTAW najciekawsze realizacje pojedynku w literaturze i sztuce. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 40-49)
132. PRZEDSTAW różne ujęcia problematyki Holocaustu w literaturze polskiej, odwołując się do wybranych utworów. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 76-81)
133. RODZINA : matura ustna : pakiet do prezentacji. Cogito 2005 nr 17 s. 109-114 Temat: Różne obrazy domu w tekstach kultury
134. ROJSZCZAK Dorota: Pytać o Judasza, pytać o wartości. Polonistyka 2005 nr 3 ( dod. Matura – egzamin wewnętrzny nr 4 s. 11-14, bibliogr.) Tematy: Postać biblijna w literaturze i sztuce; Ortodoksja i obrazoburstwo: wątki biblijne w kulturze
135. ROLA lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich : przedstaw na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 25-29)
136. ROZWAŻ problem powinności rządzących wobec narodu na podstawie twórczości Jana Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego, Juliana Ursyna Niemcewicza i Czesława Miłosza. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 30-33)
137. RÓŻNE obrazy przyrody w literaturze – omów sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 34-39)
138. RÓŻNE ujęcia pejzażu w dziełach poetyckich i plastycznych : przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z dziedziny poezji i malarstwa. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 87-91)

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Zobacz, jak napisać opis bibliograficzny
Zobacz, jak napisać: bibliografię i konspekt prezentacji-maturalnej

139. RÓŻNE ujęcia Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce : odwołaj się do wybranych przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 113-117)
140. SŁOWNIK prezentacji : tematy od A do Z. Cogito 2005 nr 12 ( dod. specjalny) Prezentacje maturalne 2006 ; opracowanie każdego hasła zawiera bibliografię podmiotu i przedmiotu, podpowiedź dotyczącą materiałów pomocniczych, pomysły na uatrakcyjnienie wystąpienia.
141. SYMBOL w sztuce i literaturze XIX i XX wieku – omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 138-142)
142. SYMBOLIKA stroju : omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne : (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne). Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 39-44)
143. TEMATYKA historyczna jako tworzywo literatury polskiej w XIX i XX wieku : omów wybrane przykłady. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz .2 s. 108-112)
144. TOPOS miasta w literaturze i innych tekstach kultury : analiza wybranych dzieł. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 85-89)
145. TRUDNE pojęcie tolerancji: omów zagadnienie na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 9 (dod. Kurs do Nowej Matury z. 7 s. 65-70)
146. TRUDNY problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze epok późniejszych – omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 98-103)
147. TRUSZKIEWICZ Ewa: Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 60-61)
148. TRUSZKIEWICZ Ewa: Modele świętości w kulturze europejskiej : przedstaw konkretne przykłady tekstów kultury. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 35-39)
149. TRUSZKIEWICZ Ewa: Perswazyjna funkcja języka na przykładach tekstów propagandowych : analiza przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 81-85)
150. TRUSZKIEWICZ Ewa: Świat prowincji w opowiadaniach Brunona Schulza i obrazach Marca Chagalla : (porównaj wybrane dzieła). Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 102-103)
151. TUMIDAJEWICZ Anna: Słowa, słowa, słowa… czyli kilka edukacyjnych działań wokół matury z języka polskiego. Jęz. Pol. Lic. 2005/2006 nr 3 s. 32-42 Temat: Słowa przedmiotem literackiej refleksji. Przykładowy konspekt prezentacji maturalnej
152. TWÓRCZE poszukiwania nowych dróg oddziaływania – przedstaw najważniejsze założenia teatru awangardowego i innych ważnych zjawisk w teatrze XX wieku. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 104-109)
153. UPRZEDMIOTOWIENIE człowieka jako problem w literaturze i sztuce (np. Kantor, Wróblewski, Różewicz) : omów i zinterpretuj na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 139-142)
154. W CO wierzyli bohaterowie literatury? : zaprezentuj utwory, w których nadzieja okazała się motywem działania i sensem życia postaci. Cogito 2005 nr 16 s. 111-114.
155. W JAKI sposób kreowany jest świat w epice? – narracja trzecioosobowa, pierwszoosobowa, inne… : omów wybrane przykłady. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 65-70)
156. WALORY literatury autobiograficznej : zaprezentuj na materiale wybranej epoki. Cogito 2005 nr 19 s. 96-99
157. WIZJA Warszawy i jej mieszkańców : przedstaw na podstawie tekstów różnych epok. Cogito 2005 nr 20 s. 94-96
158. WOJTASIK Anna: Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce : omów zagadnienia na podstawie o wybrane epoki. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 4-8)
159. WOJTASIK Anna: Ujęcie motywu końca świata w literaturze i malarstwie : przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 19-22)
160. WÓJTOWICZ Agata: Symbol daje do myślenia : (w kontekście nowej matury i matury międzynarodowej). Polonistyka 2004 nr 9 (dod. Matura nr 2 s. 16-20) Temat: Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie – omów jego najciekawsze Twoim zdaniem wykorzystania. Scharakteryzuj kryteria oceny, którymi się posłużyłeś przy wyborze.
161. WYSŁOWSKA Joanna: Powołał go Pan na słup – posiłkując się średniowieczną literaturą hagiograficzną, omów różne drogi do świętości. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 52-59)
162. ZAJKOWSKA Joanna: Horacjański motyw exegi monumentum w poezji późniejszych epok : omów jego funkcjonowanie, odwołując się do wybranych przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s . 9-13)
163. ZAJKOWSKA Joanna: Jak, gdzie i co jadają bohaterowie literaccy? : przedstaw motyw sztuki kulinarnej w tekstach literackich różnych epok. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 13-17)
164. ZAPREZENTUJ wybrane pokolenia literackie i ich ideologie : czy zawsze manifestacji poglądów towarzyszy spór? Cogito 2005 nr 16 s. 106-107.
165. ZASŁONA Iza: Bazując na wybranych przykładach reklam, oceń, na czym polegają fenomeny języka reklamy. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 23-28)
166. ZASŁONA Iza: Różne ujęcia anioła w literaturze i sztuce : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 53-59)
167. ZBRODNIARZE i ofiary zbrodni : omów wybrane przykłady. Cogito 2005 nr 21 s. 100-102

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Zobacz, jak napisać: konspekt prezentacji-maturalnej
Zobacz, jak napisać: bibliografię prezentacji-maturalnej

Skomentuj...