bibliografia epok literackich

Zobacz koniecznie

1 Antyk w Polsce. Cz. 1, Studia pod red. Jerzy Starnawski, Maria Wichowa, Andrzej Obrębski. 1992
2 Antyk w Polsce. Cz. 2, Studia pod red. Jana Okonia i Jerzego Starnawskiego. 1998
3 Bieńkowski Tadeusz, Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450-1750): główne problemy i kierunki recepcji. 1976
4 Chomicki Grzegorz, Sprawski Sławomir, Starożytność, teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej. 1999
5 Izdebski Tytus, Starożytność, program szkoły średniej, klasa I, zeszyt ćwiczeń, semestr I. 1992
6 Mrozewicz Leszek, Starożytność, historia powszechna. 2001
7 Nawrocki Witold, Antyk i Biblia: wykłady o literaturze na Zachodzie i w Polsce. 1998
8 Nowacka Teresa, Starożytność. 2002
9 Poznański Jacek, Antyk, średniowiecze: syntezy epok: szczegółowe opracowanie lektur. 2001
10 Sinko Tadeusz, Antyk w literaturze polskiej, prace komparatystyczne, wybór i oprac. Tadeusz Bieńkowski, wstęp Stanisław Stabryła. 1988
11 Stabryła Stanisław, Antyk we współczesnej literaturze polskiej. 1980
12 Starożytność, red. Krystyna Dyba. 2000
13 Starożytność, przewodnik dla licealistów, red. Jerzy Szeja. 2003
14 Starożytność, świat przed rokiem 500 n. e. Richard Tames, przekł. z ang. Krystyna Niecikowska- Jastrzębska. 1996
15 Szczepański Grzegorz, Starożytność, przewodnik metodyczny, liceum ogólnokształcące – zakres rozszerzony. 2003
16 Wipszycka Ewa, Starożytność, podręcznik, liceum ogólnokształcące – zakres rozszerzony. 2003
17 Wolski Józef, Starożytność. 1971

Zobacz, jak napisać: konspekt prezentacji-maturalnej
Zobacz, jak napisać: bibliografię prezentacji-maturalnej

ŚREDNIOWIECZE

1 Bachini Andrea, Średniowiecze : burzliwy okres: od barbarzyńców do odrodzenia, tł. Zenon Ziółkowski. 2001
2 Dąbrówka Andrzej, Średniowiecze: korzenie. 2005
3 Delorme Jean, Średniowiecze : daty godne uwagi, przekł. Mirosławy Kropiwnickiej. 1998
4 Drzewiecki M., Średniowiecze : opracowania tematów z historji średniowiecznej. 1930
5 Duchowość średniowiecza André Vauchez; przeł. [z fr.] Hanna Zaremska. 1996
6 Duchy: żywi i umarli w społeczeństwie średniowiecznym Jean-Claude Schmitt; przekł. Aleksander Witt Labuda. 2002
7 Fumagalli Vito, Świt średniowiecza, przekł. Halina Manikowska. 1996
8 Herezje średniowieczne : od reformy gregoriańskiej po reformację Malcolm Lambert ; przekł. Wacław Jan Popowski. 2002
9 Le Goff Jacques, Kultura średniowiecznej Europy; przekł. Hanna Szumańska-Grossowa. 2002
10 Manikowska Halina, Średniowiecze : podręcznik: liceum ogólnokształcące – zakres rozszerzony. 2003
11 Manteuffel Tadeusz, Historia powszechna. T. 2, Średniowiecze. 1968
12 Michałowska Teresa, Średniowiecze. 1995
13 Michałowska Teresa, Średniowiecze. 1997
14 Nawrocki Witold, Średniowiecze : wykłady o literaturze na Zachodzie i w Polsce. 1998
15 Nowacka Teresa, Średniowiecze. 2002
16 Pernoud Régine, Inaczej o średniowieczu, przekł. Krystyna Husarska. 2002
17 Starnawski Jerzy, Średniowiecze. 1989
18 Strzelczyk Jerzy, Historia powszechna – średniowiecze. 2001
19 Średniowiecze: przewodnik dla licealistów, red. Jerzy Szeja, Krystyna Zbytniewska. 2004
20 Średniowiecze: przewodnik dla licealistów, red. Krystyna Zbytniewska. 2003
21 Tymowski Michał, Średniowiecze. 1999

Zobacz, jak napisać: konspekt prezentacji-maturalnej
Zobacz, jak napisać: bibliografię prezentacji-maturalnej

RENESANS/ODRODZENIE

1 Borowski Andrzej, Renesans. 2002
2 Cole Alison, Renesans: zwięzły przewodnik po sztuce północnej Europy i Włoch od XIV do XVI w., tł. Barbara Kocowska. 1994
3 Kozakiewiczowa Helena, Renesans i manieryzm w Polsce. 1998
4 Morawska Katarzyna, Renesans: [1500-1600]. 1994
5 Nawrocki Witold, Renesans: wykłady o literaturze na Zachodzie i w Polsce. 1998
6 Pater Walter, Renesans: rozważania o sztuce i poezji; tł. Piotr Kopszak. 1998
7 Odrodzenie : czasy, ludzie, książki Jerzy Starnawski. 1991
8 Renesans [red. Tadeusz Skoczek]. 2004
9 Renesans i barok w Polsce: studia o kulturze Claude Backvis ; wybór i oprac. Hanna Dziechcińska, Ewa Jolanta Głębicka.1993
10 Renesans: przewodnik dla licealistów pod red. Jerzego Szei i Marzanny Leociak. 2004
11 Sieczyńska-Szczepańska Halina, Sieczyńska-Śpiewak Anna, Renesans. 2002
12 Tarkowski Stanisław, Renesans, barok, oświecenie: syntezy epok: szczegółowe opracowanie lektur. 2001
13 Wach Alicja, Renesans, barok, oświecenie: język polski – omówienia lektur. 2000
14 Ziomek Jerzy, Renesans. 1997

Zobacz, jak napisać: konspekt prezentacji-maturalnej
Zobacz, jak napisać: bibliografię prezentacji-maturalnej

BAROK

1 Bajorek Magdalena, Zarych Elżbieta, Barok, oświecenie. 2004
2 Barok [red. Albert Rovira; przekł. z j. ang. i hisz. Maria Mach]. 1999
3 Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej: drogi przemian pod red. Janusza Pelca, Krzysztofa Mrowcewicza, Marka Prejsa. 2000
4 Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku: materiały pod red. Mariana Stępnia i Stanisława Urbańczyka. 1992
5 Barok, sarmatyzm, Psalmodia: materiały z konferencji zorgan. pod red. Kazimierza Maliszewskiego i Krzysztofa Obremskiego, 1995
6 Barokowe kościoły na Śląsku w XVIII w.: systematyka, typolog Jan Wrabec. 1986
7 Barokowe rezydencje w Wielkopolsce, Ewa Kręglewska- Foksowicz. 1982
8 Harasymowicz Jerzy, Barokowe czasy; [il. Józef Ząbkowski]. 1975
9 Hernas Czesław, Barok. 1998
10 Historia nauki polskiej. T. 2, Barok. Oświecenie / wstęp i red. Bogdan Suchodolski. 1970
11 Historia sztuki nowożytnej: notatki z wykładów. Cz. 2, Barok / Adam Bochnak ; Uniwersytet Jagielloński. 1952
12 Kasperek Jolanta, Barok, oświecenie. 1997
13 Miłkowscy Tomasz i Marcin Barok. 2000
14 Narbutt Olgierd, Barok: sztuka- literatura- filozofia. 1976
15 Naruniec Sabina i Romuald, Barok, oświecenie, romantyzm: podręcznik. 1997
16 Nawrocki Witold, Barok: wykłady o literaturze na Zachodzie i w Polsce. 1998
17 Pelc Janusz, Barok – epoka przeciwieństw. 2004
18 Sieczyńska- Szczepańska Halina, Sieczyńska- Śpiewak Anna, Barok. 2002

Zobacz, jak napisać: konspekt prezentacji-maturalnej
Zobacz, jak napisać: bibliografię prezentacji-maturalnej

OŚWIECENIE

1 Cieński Marcin, Oświecenie. 1999
2 Historia nauki polskiej. T. 2, Barok. Oświecenie / wstęp i red. Bogdan Suchodolski ; [aut.] Henryk Barycz, Kazimierz Opałek.1970
3 Janeczek Stanisław, Oświecenie chrześcijańskie: z dziejów polskiej kultury filozoficznej. 1998
4 Klimowicz Mieczysław, Oświecenie. 1998
5 Kozakiewicz Stefan, Oświecenie, klasycyzm, romantyzm. zarys historyczny. 1988
6 Libera Zdzisław, Oświecenie. 1991
7 Lupas-Rutkowska Joanna, Oświecenie, Romantyzm. 2002
8 Miłkowscy Tomasz i Marcin, Oświecenie. 2000
9 Nowacka Teresa, Oświecenie. 2003
10 Oświecenie [aut. tekstów Andrzej Cieński et al.; red. Anna Skoczek]. 2003
11 Oświecenie [wybrali i oprac. Alicja Badowska, Tomasz Przedpełski. 1993
12 Oświecenie i Romantyzm: teksty do ćwiczeń z historii literatury polskiej (dla studentów II roku filologii polskiej studiów dziennych i zaocznych) wyboru dokonali Ireneusz Opacki, Zbigniew Jerzy Nowak.1993
13 Oświecenie: przewodnik dla licealistów [red. Krystyna Zbytniewska]. 2003
14 Oświecenie: schyłek czy kryzys cywilizacji chrześcijańskiej: praca zbiorowa pod red. Macieja Kucharskiego i Dariusza Nawrota.. 1993
15 Snopek Jerzy Oświecenie: szkic do portretu epoki, 1999

Zobacz, jak napisać: konspekt prezentacji-maturalnej
Zobacz, jak napisać: bibliografię prezentacji-maturalnej

ROMANTYZM

1 Kaczkowski Zygmunt, Romantyzm: gawęda literacka.1891
2 Kochan Agnieszka, Romantyzm. 2001
3 Kowalczykowa Alina, Romantyzm: podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.1997
4 Krypiak Urszula, Romantyzm : opracowanie lektur. 1997
5 Literatura polska okresu romantyzmu: podręcznik dla kl. II liceum ogólnokształcącego oraz techników Stanisław Jerschina, Zdzisław Libera, Eugeniusz Sawrymowicz..1980
6 Makowski Stanisław, Romantyzm: podręcznik literatury dla kl. drugiej szkoły średniej. 1995
7 Romantyzm: przewodnik dla licealistów [red. Marzanna Leociak et al.]. 2004
8 Straszewska Maria, Romantyzm.1977
9 Szargotowie Barbara i Maciej, Romantyzm: antologia: klasa II. 2004
10 Tarkowski Stanisław, Romantyzm: synteza epoki: szczegółowe opracowanie lektur. 2001
11 Ursel Marian, Romantyzm. 2000
12 Wach Alicja, Romantyzm: język polski – omówienia lektur. 2000
13 Wąsik Wiktor, Historia filozofii polskiej. T. 2, Romantyzm.1966
14 Witkowska Alina, Przybylski Ryszard, Romantyzm.1997

Zobacz, jak napisać: konspekt prezentacji-maturalnej
Zobacz, jak napisać: bibliografię prezentacji-maturalnej

POZTYWIZM

1 Bachórz Józef, Pozytywizm: podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. 1999
2 Bujnicki Tadeusz, Pozytywizm: podręcznik literatury dla kl. drugiej szkoły średniej. 2001
3 Jeskie-Choiński Teodor, Pozytywizm w nauce i literaturze. 1908
4 Knysz-Tomaszewska Danuta, Pozytywizm. Wybór. 2000
5 Krawczyk Agnieszka, Pozytywizm. 2003
6 Kulczycka-Saloni Janina, Pozytywizm i Żeromski. 1977
7 Łoboz Małgorzata, Żabski Tadeusz, Pozytywizm. 1999
8 Markiewicz Henryk, Pozytywizm. 1978
9 Pozytywizm – języki epoki: praca zbiorowa pod red.Grażyny Borkowskiej i Janusza Maciejewskiego. 2001
10 Pozytywizm, modernizm, red. Katarzyna Droga. 2002
11 Pozytywizm: język polski – omówienia lektur Alicja Wach. 2001
12 Pozytywizm: przewodnik dla licealistów, red. Beata Żmichowska, współpr. red. Teresa Marciszuk, Katarzyna Ziębik. 2005
13 Pozytywizm: wybór tekstów z literatury naukowej i krytycznoliterackiej (dla studentów III roku fil. pol.) oprac. i wyboru dokonała Halina Bursztyńska. 1978
14 Pozytywizm: wybór tekstów z literatury naukowej wybór, oprac. i bibliogr. Franciszek Ziejka. 1975

Zobacz, jak napisać: konspekt prezentacji-maturalnej
Zobacz, jak napisać: bibliografię prezentacji-maturalnej

MŁODA POLSKA /MODERNIZM

1 Eustachiewicz Lesław, Młoda polska: charakterystyka okresu i wybór tekstów. 1982
2 Hutnikiewicz Artur, Młoda Polska; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. 1994
3 Kiszka Wiesława, Młoda Polska: wybór materiałów z literatury naukowej i krytycznoliterackiej dla studentów III roku wybór i oprac.; WSP Szczecinie. 1982
4 Knysz-Rudzka Danuta, Młoda Polska. 1988
5 Krawczyk Agnieszka, Młoda Polska. 2003
6 Makowiecki Andrzej Z., Młoda Polska. 1987
7 Młoda Polska : wybór poezyj oprac. Tadeusz Boy-Żeleński. 1947
8 Młoda Polska Artur Hutnikiewicz ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. 1999
9 Młoda Polska, legendy i światopoglądy pod red. Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Illga. 1983
10 Młoda Polska: [Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Kazimiera Zawistowska, Tadeusz Miciński, Jan Marx]. 1997
11 Młoda Polska: opracowanie lektur Maja Olszaniecka, Marian Dziwisz. 1997
12 Młoda Polska: poezja i dramat, antologia i literatura: wyciągi: podręcznik literacko-metodyczny d Adam Galiński. 1947
13 Młoda Polska: przewodnik dla licealistów [red. Katarzyna Ziębik, Beata Żmichowska ; współpr. red. Teresa Marciszuk]. 2006
14 Nowacka Teresa, Młoda Polska.1997
15 Paczoska Ewa, Młoda Polska: podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. 1998
16 Pietrzyk Dariusz, Młoda Polska oprac. 1994
17 Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław, Młoda Polska: synteza epoki: szczegółowe opracowanie lektur. 2001
18 Tomkowski Jan, Młoda Polska. 2001
19 Wach Alicja, Młoda Polska, język polski – omówienia lektur. 2000
20 Weiss Tomasz, Młoda Polska: literatura dla klasy trzeciej szkoły średniej. 1994

Zobacz, jak napisać: konspekt prezentacji-maturalnej
Zobacz, jak napisać: bibliografię prezentacji-maturalnej

MIĘZYWOJNIE/DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

1 Badowska Alicja, Dwudziestolecie międzywojenne.1993
2 Brzękowski Jan, Międzywojnie.1982
3 Chrzanowski Maciej, Dwudziestolecie międzywojenne: synteza epoki: szczegółowe opracowanie lektur. 2001
4 Droga Katarzyna XX-lecie międzywojenne, współczesność, 1994
5 Kowalczykowa Alina, Literatura 1918-1939: podręcznik dla szkół ponadpodstaw. 2002
6 Kwiatkowski Jerzy, Dwudziestolecie międzywojenne. 2000
7 Matuszewski Ryszard, Literatura polska lat 1918-1939: podręcznik… 1998
8 Nowacka Teresa, Dwudziestolecie międzywojenne. 1997
9 Odachowska- Zielińska Ewa.Wybrane problemy literatury międzywojnia 1999.
10 Okuniewski Adam, Dwudziestolecie międzywojenne. 2000
11 Pietrzyk Dariusz, Literatura okresu międzywojennego. 1994
12 Wach Alicja, Dwudziestolecie międzywojenne: język polski – omówienia lektur. 2003

Zobacz, jak napisać: konspekt prezentacji-maturalnej
Zobacz, jak napisać: bibliografię prezentacji-maturalnej

WSPÓŁCZESNOŚĆ

1 Chrzanowski Maciej, Literatura współczesna: synteza epoki: szczegółowe opracowanie lektur. 2001
2 Kasperek Jolanta, Literatura współczesna: wojna i okupacja, literatura po 1956 r. 1997
3 Literatura Współczesna – Pisarze i Problemy. 2003
4 Literatura współczesna (1939-1956), aut. tekstów Tadeusz Bujnicki; red. Anna Skoczek. 2005
5 Literatura współczesna (1956-2006) aut. tekstów Piotr Michałowski; red. Anna Skoczek. 2006
6 Literatura współczesna Bożena Chrząstowska, Ewa Wiegandtowa, Seweryna Wysłouch. 1994
7 Literatura współczesna w poszukiwaniu prawdy o człowieku: przykładowe syntezy literackie: materiały pomocnicze do języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych, oprac. Małgorzata Sromek. 1994
8 Literatura współczesna, “źle obecna” w szkole: antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych, oprac. Bożena Chrząstowska ; przy wyborze tekstów i ich red. współprac. Agnieszka Kłak. 1990
9 Literatura współczesna: antologia wypowiedzi programowych i opracowań naukowych wybrał Jacek Kajtoch. 1980
10 Lupas-Rutkowska, Joanna, Literatura współczesna. 2002
11 Makowiecki Andrzej Zdzisław, Literatura współczesna: konteksty interpretacyjne wybór i oprac. 1990
12 Nasiłowska Anna, Literatura współczesna : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.1998
13 Nowacka Teresa, Literatura współczesna. 2001
14 Olszaniecka Maja, Dziwisz Marian Literatura współczesna do 1956 roku: opracowanie lektur. 1997
15 Paluszewski Jan, Literatura współczesna. 1994
16 Ryszard Matuszewski, Literatura współczesna: antologia i opracowanie. 1993
17 Wach Alicja, Współczesność – epika: język polski – omówienia lektur. 2001
18 Wach Alicja, Współczesność – liryka i dramat: język polski – omówienia lektur. 2001

Zobacz, jak napisać: konspekt prezentacji-maturalnej
Zobacz, jak napisać: bibliografię prezentacji-maturalnej

Skomentuj...