Bibliografia maturalna, dzieła i motywy w sztuce

Zobacz koniecznie

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Zobacz, jak napisać opis bibliograficzny
Zobacz, jak napisać: bibliografię i konspekt prezentacji-maturalnej

Poniżej dalszy ciąg książek, które możesz wykorzystać w/do swojej prezentacji:

168. ALEGORIE. Cogito 2005 nr 19 s. 78 Do prezentacji o: symbolu i alegorii, cnocie, alchemii i alchemikach, starożytnych bogach, mądrości, kondycji człowieka.
169. ANTYK. Cogito 2005 nr 21 s. 107 Do prezentacji o: nawiązaniach do antyku w literaturze i sztuce, portretach zwyrodniałych władców, słynnych wizerunkach męczeństwa w literaturze i sztuce wybranych epok.
170. APOKALIPSA. Cogito 2005 nr 18 s. 79 Do prezentacji o: motywie apokalipsy, motywie Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce, motywie sądu i wyroku w wybranych dziełach , niebie, piekle, Chrystus w literaturze i sztuce.

171. ARKADIA. Cogito 2005 nr 19 s. 81 Do prezentacji o: motywie arkadii w literaturze i sztuce, życiu w zgodzie z naturą, różnych koncepcjach szczęścia, sielance i antysielance, różnych obliczach śmierci, motywach wanitatywnych.
172. ARTYSTA. Cogito 2005 nr 21 s. 106-107 Do prezentacji o: Artyści o samych sobie – jak postrzegali swoją rolę i zadania?, Uczeń i jego mistrz – omów tę relację na przykładach wybranych dzieł; Artysta i jego mecenas – ukaż stosunki między poszczególnymi twórcami a ich opiekunami; Kreacja własnego wizerunku przez twórcę na podstawie dzieł literatury i sztuki; Wędrówka w dziełach literackich i malarskich.
173. BOHATERKI Nowego Testamentu. Cogito 2005 nr 18 s. 74 Do prezentacji o: motywie Salome, tańcu, motywie ściętej głowy, literackie i malarskie portrety kobiet: kusicielek, modliszek, wampirów, famme fatale ; nawróconych grzesznikach.
174. BOHATEROWIE Nowego Testamentu. Cogito 2005 nr 18 s. 75 Do prezentacji o: różnych wizerunkach mężczyzny w literaturze i sztuce, nawiązaniach do Biblii w literaturze i sztuce, różnych obliczach świętości, literackich i malarskich portretach zdrajców, Apostołach.
175. BUNT : motyw w sztuce. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 124-125) Do prezentacji o: mieście, awangardzie, nowoczesności, młodości, komunizmie
176. CHRYSTUS. Cogito 2005 nr 18 s. 71 Prezentacje: Jak ukazywany jest Chrystus przez malarzy różnych epok? Motyw ofiary w literaturze i sztuce. Nauczyciel. Uczeń i mistrz.
177. CZAS. Cogito 2005 nr 19 s. 79 Do prezentacji o: czasie jako bohaterze literackim i malarskim, refleksji nad upływem czasu w wybranych dziełach, przemijaniu, kondycji człowieka
178. CZYTAJĄCA list Jana Vermeera van Delf. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 144) Do prezentacji o: rozstaniu, miłości, parach kochanków, epistolografii, codzienności.
179. DIABEŁ: motyw w sztuce. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 121-123) Do prezentacji o: diabłach i złu.
180. DON Kichot Honoré Daumiera. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 126-127) Do prezentacji o: rycerzach, tolerancji, idealistach, marzeniach, walce z wiatrakami, sile literatury, obłędzie.
181. FORTUNA. Cogito 2005 nr 19 s. 83 Do prezentacji o: motywach stoickich, fortunie w wybranych dziełach literackich i malarskich, kondycji człowieka.
182. EDVARD Munch, Krzyk. Cogito 2005 nr 2 (dod. Nowa Matura s. 31) Do prezentacji o: tragedii, ekspresji, środkach artystycznych, nastroju, strachu.
183. HIOB nawiedzony przez swoją żonę. Cogito 2005 nr 17 s. 72 Dzieła sztuki do prezentacji o: człowieku i Bogu, człowieku wobec cierpienia, samotności, zakładach w literaturze i sztuce, małżeństwa
184. HISTORIA. Cogito 2005 nr 21 s. 108 Do prezentacji o: wielkich patriotach polskich uwiecznionych przez ludzi pióra, rzeźbiarzy i malarzy, sylwetkach kaznodziei w wybranych działach, historii Polski jako inspiracji dla twórców, Polakach i Polsce
185. JARECKA Renata: Uporczywość pamięci. Cogito 2006 nr 15 s.82 Dzieło Salvadora Dali. Do prezentacji: Przemijanie jako motyw literacki. Świat jako teatr, labirynt: porównaj realizację wybranego toposu w różnych ujęciach literackich i artystycznych. Oniryzm jako sposób kreacji człowieka i świata.
186. KOCHANKOWIE. Cogito 2005 nr 19 s. 80 Do prezentacji o: słynnych parach kochanków, erotyzmie, miłości, nagości, pięknie, kobiecie
187. KRÓL Dawid. Cogito 2005 nr 17 s. 69 Dzieła sztuki do prezentacji o: psalmach, władcy, muzyce, ojcu i synu.
188. KRÓL pije Jacoba Jordaensa. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 114-115) Do prezentacji o: uczcie, zabawie, używkach, uzależnieniach.
189. KRZYK Edwarda Muncha. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 124-125) Do prezentacji o : lęku, cierpieniu, podświadomości, ekspresjonizmie.
190. KUSZENIE św. Antoniego Hieronima Boscha. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 128-129) Do prezentacji o: świętych, średniowieczu, wizjach, snach, moralności, wątkach biblijnych.
191. LEKCJA anatomii doktora Tulpa Rembrandta van Rijn. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 116-117) Do prezentacji o: cierpieniu, życiu ludzkim, symbolu, biedzie, bezdomności.
192. LEONARDO da Vinci, Mona Liza. Cogito 2005 nr 2 (dod. Nowa Matura s. 42-43) Do prezentacji o: symbolu, metodach twórczych, pięknie-kryteriach, globalizacji.
193. MARYJA : zwiastowanie. Cogito 2005 nr 18 s. 72-73 Do prezentacji o: wizerunku Matki Boskiej w literaturze i sztuce, różnych obrazach macierzyństwa, matce cierpiącej, aniołach, wizerunkach świętych w literaturze i sztuce, śmierci, wniebowzięciu.
194. MIASTO : Jerozolima i Troja. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 126-127) Do prezentacji o: Biblii i mieście.
195. MIŁOŚĆ w obrazach : (i w jednej małej rzeźbie). Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 128-131) Do prezentacji o: małżeństwie, ślubie, flircie, kobiecie, mężczyźnie.
196. MINIATURY braci Limbourg. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 106-107) Do prezentacji o: średniowieczu, rycerzach, władzy, codzienności, idealizacji.
197. MONA Liza Leonarda da Vinci. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 136-137) Do prezentacji o: kobietach, kanonach urody, arcydziełach, renesansie, tajemnicy
198. NAD miastem Marca Chagalla. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 120-121) Do prezentacji o: prowincji, oniryzmie, mieście.
199. NARODZINY Jezusa. Cogito 2005 nr 18 s. 70 Do prezentacji o: narodzinach, rodzinie, matce, dziecku, władcy, aniołach, hołdzie
200. OJCZYZNA. Cogito 2005 nr 21 s. 108 Do prezentacji o: ważnych momentach dziejowych Polski uwiecznionych przez pisarzy, poetów i malarzy, motywach historycznych w wybranych dziełach literackich i malarskich XIX wieku, motywie bitwy w działach literatury i sztuki.
201. OSOBOWOŚCI Starego Testamentu : kobiety. Cogito 2005 nr 17 s. 74-75 Dzieła sztuki do prezentacji o: różnych obliczach kobiety w literaturze i sztuce, motywie obciętej głowy w literaturze i sztuce, zabójstwie w słusznej sprawie, poświęceniu dla rodaków, urodzie, pięknie.
202. OSOBOWOŚCI Starego Testamentu : mężczyźni. Cogito 2005 nr 17 s. 76-77 Dzieła sztuki do prezentacji o: różnych wizerunkach mężczyzny w literaturze i sztuce, przywódcy narodu, prorokach w wybranych dziełach, siłaczach, walce człowieka z Bogiem, bohaterach zmieniających imię, ojcu i synu, braciach.
203. PEJZAŻ. Cogito 2005 nr 20 s. 100 Do prezentacji o: ruinach, starych zamkach, grobach, samotności, wędrowcu, pielgrzymie, tułaczu, sposobach budowania nastroju, nawiązań do średniowiecza w literaturze i sztuce różnych epok.
204. PŁONĄCA żyrafa Salwadora Dalego. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 110-111) Do prezentacji o: surrealizmie, życiu ludzkim, śmierci, lęku, brzydocie.
205. POCZĄTKI. Cogito 2005 nr 17 s. 70-71 Dzieła sztuki do prezentacji o: stworzeniu świata, stworzeniu człowieka, Adamie i Ewie w literaturze i sztuce, kondycji człowieka, różnych sposobach ukazywania raju w literaturze i sztuce,wygnaniu z raju, nagości, pięknie.
206. PORWANIE córek Leukipposa Petera Paula Rubensa. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 134-135) Do prezentacji o: mitologii, kobiecości, baroku, kanonach urody.
207. POSTACIE biblijne w malarstwie. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 142-144) Do prezentacji o: Biblii, Bogu, chrześcijaństwie.
208. POWSTANIE. Cogito 2005 nr 21 s. 109 Do prezentacji o: alegorii ojczyzny w literaturze i sztuce, powstaniach narodowych, bitwie jako temacie literackim i malarskim, pożegnaniach jako temacie literatury i sztuki, martyrologii narodu polskiego, różnych wizerunkach kobiety.
209. PRACA. Cogito 2005 nr 21 s. 106 Do prezentacji o: pracy, jej roli i sposobie ukazywania w wybranych dziełach XIX i XX wieku; robotniku – nowym bohaterze dzieł malarskich i literackich; nędzy i pracy ponad siły; fabryce; życiu codziennym w literaturze i sztuce wybranych epok.
210. RODZICE i dzieci. Cogito 2005 nr 17 s. 73 Dzieła sztuki do prezentacji o: rodzicach i dzieciach, ojcu i synu, ofierze, zabójstwie, człowieku i Bogu, wierze, aniołach.
211. RYBAK Pierre’a Pouvis de Chavannes’a. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 112-113) Do prezentacji o: cierpieniu, życiu ludzkim, symbolu, biedzie, bezdomności.
212. SALON przy rue des Moulins Henri de Touluse-Lautreca i Panny z Awinionu Pabla Picasa. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 108-109) Do prezentacji o: kobietach, obyczajach, miłości, skandalu w sztuce.
213. SĄD Ostateczny Hieronima Boscha. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 132-133) Do prezentacji o: apokalipsie, motywach biblijnych, śmierci, katastrofizmie.
214. SKANDALE i eksperymenty w sztuce XX wieku. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 132-133) Do prezentacji o: sztuce nowoczesnej, skandalach w sztuce, kubizmie.
215. SZATAN. Cogito 2005 nr 20 s. 102 Do prezentacji o: wizerunkach szatana w literaturze i sztucce, demonach, bestiach, stworach; fantastycznych stworach w poezji i dramacie XIX wieku.
216. ŚMIERĆ. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 134-135) Do prezentacji o: śmierci, sztuce średniowiecza, baroku, oświecenia, romantyzmu.
217. ŚWIAT zmarłych. Cogito 2005 nr 19 s. 82 Do prezentacji o: wizjach zaświatów w literaturze i sztuce, życiu po śmierci, śmierci, duszy ludzkiej.
218. ŚWIĘTA Rodzina. Cogito 2005 nr 18 s. 69 Do prezentacji o: rodzinie, rodzicach i dzieciach, Maryi, Chrystusie, matce, domu.
219. ŚWIĘTY Franciszek Giotta di Bondone. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 122-123) Do prezentacji o: świętych, motywach franciszkańskich, sztuce średniowiecza, filozofii życiowej.
220. UCZTA. Cogito 2005 nr 18 s. 77 Prezentacje: Motyw uczty w literaturze i malarstwie. Motyw pożegnania. Mistrz i uczeń. Życie Chrystusa w literaturze i sztuce. Pożegnanie.
221. UKARANIE Marsjasza Tycjana. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 118-119) Do prezentacji o: antyku, mitach, cierpieniu, sztuce, artystach, relacjach bogów i ludzi.
222. UKRZYŻOWANIE. COGITO 2005 NR 18 S. 78 Do prezentacji o: Chrystusie w literaturze i sztuce, motywie ofiary w wybranych dziełach, motywie krzyża w wybranych dziełach literackich i malarskich, pasji.
223. UPADEK Ikara Piotra Breugla. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 130-131) Do prezentacji o: antyku, motywach Ikara, mitologii, idealizmie, młodości, konflikcie pokoleń, relacji ojciec-syn, wynalazkach, obojętności na cierpienie.
224. UPORCZYWOŚĆ pamięci Salwadora Dalego. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 142-143) Do prezentacji o: czasie,przemijaniu, surrealizmie.
225. WIDOKÓWKI z XX wieku. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 104-105) Do prezentacji o: XX wieku, wojnie, wartościach, totalitaryzmie, kulturze masowej.
226. WIEŚ. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 136-137) Do prezentacji o: realizmie, przyrodzie, konwencjach, chłopomanii, zabawie.
227. WIOSNA Sandra Botticellego. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 138-139) Do prezentacji o: przyrodzie, naturze, mitologii.
228. WŁADZA. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 138-140) Do prezentacji o: klasycyzmie, portretach, antyku, wpływie biografii na sztukę.
229. WOKÓŁ przypowieści. Cogito 2005 nr 18 s.76 Prezentacje : Jak żyć? Jak Bóg przemawia do człowieka? Ojciec i syn. Parabola i jej rola w literaturze. Motyw nauczyciela.
230. WOLNOŚĆ. Cogito 2005 nr 20 s. 101 Do prezentacji o: wolności w dziełach literackich i malarskich, rewolucji, różnych obliczach ludu.
231. WYGNANIE z raju Masaccia. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 140-141) Do prezentacji o: raju, człowieku, cierpieniu, grzechu, moralności.
232. ZŁO. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 140-141) Do prezentacji o: szatanie, wojnie, Sądzie Ostatecznym, XX wieku.

Zobacz koniecznie

Skomentuj...