Bibliografia maturalna, wypracowanie

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Poniżej dalszy ciąg książek, które możesz wykorzystać w/do swojej prezentacji:

233. ADAM Mickiewicz, Dziady: Obraz młodzieży walczącej z zaborcą, zapisany w III części Dziadów Adama Mickiewicza : ukaż postawy, odwołując się do podanego fragmentu i całego utworu. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. IX-XI)
234. ADAM Mickiewicz, Pan Tadeusz: Obyczaje szlachty polskiej utrwalone w Panu Tadeuszu : zaprezentuj na podstawie przywołanego fragmentu i znajomości lektury. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XII-XIII)
235. ALBERT Camus, Dżuma: Odwołując się do przytoczonego fragmentu oraz całości utworu, skomentuj postawę moralna głównego bohatera Dżumy Alberta Camusa. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXIX)
236. BOLESŁAW Prus, Kamizelka: Omów rolę kamizelki w życiu bohaterów i w konstrukcji utworu. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XVIII-XIX)
237. BOLESŁAW Prus, Lalka: Odpowiedz, w jaki sposób Bolesław Prus kreśli obraz Warszawy drugiej połowy XIX wieku, na podstawie lektury podanego fragmentu i znajomości utworu. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XV-XVI)
238. CECHY charakterystyczne barokowej poezji ziemiańskiej – ukaż je na przykładzie Zbytków poezji Wacława Potockiego. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 5 z. 3 s. 29-33)
239. DLACZEGO bunt prometejski Konrada prowadzi go do klęski? : w odpowiedzi uwzględnij interpretację podanego fragmentu oraz wymowę całości III części Dziadów Adama Mickiewicza. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 6 z. 4 s. 33-37)
240. DOKONAJ analizy porównawczej wierszy : Cypriana Kamila Norwida Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie i Czesława Miłosza Campo di Fiori. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 6 z. 4 s. 23-27)
241. DOKONAJ interpretacji porównawczej dwóch wizji miłości zawartych w wierszach Jana Andrzeja Morsztyna i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Cogito 2005 nr 6 (dod. Egzamin maturalny z języka polskiego s. 9-11)
242. DOKONAJ interpretacji wiersza Tadeusza Różewicza pt. Bez: skomentuj, jak została tam ukazana relacja człowiek – Bóg. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 8 z. 6 s. 31-35)
243. ELIZA Orzeszkowa, Gloria victis: Omów sposób literackiego kreowania bohatera w poniższym fragmencie noweli Elizy Orzeszkowej. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XIX)
244. ELIZA Orzeszkowa, Nad Niemnem: Na podstawie lektury poniższego fragmentu i znajomości utworu odpowiedz na pytania Justyny : “Jan i Cecylia! Czy kochali się oni ? Czy świat ich rozłączył, a połączyła mogiła ? Jak żyli i dlaczego, gdy umarli, tak na długo, na wieki pozostali w sercach i pamięci ludzi?” Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XIV-XV)
245. EXEGI monumentum Horacego i Pieśń XXIV Jana Kochanowskiego, czyli mistrzowie pióra o poezji i poecie: porównaj zawarte w obu utworach koncepcje artystyczne : wskaż także, co łączy obu poetów w spojrzeniu na artystę i jego dzieło. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 3 z. 1 s. 38-42)
246. FIODOR Dostojewski, Zbrodnia i kara: Na podstawie znajomości powieści Fiodora Dostojewskiego i lektury fragmentu omów motywy, które popchnęły Rodiona Raskolnikowa do zbrodni. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXI-XXII)
247. GUSTAW Herling-Grudziński, Inny świat: Na podstawie podanego fragmentu omów znaczenie lektury dla mieszkańców “innego świata”. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXX)

Zobacz, jak napisać: konspekt prezentacji-maturalnej
Zobacz, jak napisać: bibliografię prezentacji-maturalnej

248. HANNA Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem: Godność jako jedna z kluczowych ludzkich wartości : dlaczego według Marka Edelmana należy nie dać się wepchnąć na beczkę? Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXXI)
249. HENRYK Sienkiewicz, Potop: Na podstawie zacytowanego fragmentu i znajomości lektury stwórz charakterystykę Kmicica : określ, jaki to typ bohatera. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XX-XXI)
250. JACEK Soplica i Andrzej Kmicic – porównaj obu bohaterów : szczególną uwagę zwróć na działalność patriotyczną, która stała się podstawą do ich rehabilitacji. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 5 z. 3 s. 24-28)
251. JAK ukazana została prawda w wierszu Stanisława Barańczaka pt. Spójrzmy prawdzie w oczy? : odpowiedz na podstawie przytoczonego tekstu. Cogito Nowa Matura 2005 nr 9 (dod. Kurs do Nowej Matury z. 7 s. 33-37)
252. JAKĄ rolę pełni forma w życiu człowieka i jak wpływa na nasze zachowanie? : odpowiedz, odwołując się do podanego fragmentu powieści Ferdydurke oraz kreacji głównego bohatera. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 4 z. 2 s. 39-43)
253. JAKĄ wizję śmierci przedstawia anonimowy autor średniowieczny – zinterpretuj wiersz pt. Skarga umierającego. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 3 z. 1 s. 28-32)
254. JAKIEGO zdarzenia dotyczy monolog osoby mówiącej w wierszu? Jakie emocje towarzyszą “ja” lirycznemu? Interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana. Cogito 2006 nr 7 s.100-102 Bolesław Leśmian Com uczynił…
255. JOHANN Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera: Na podstawie przytoczonego fragmentu utworu oraz swojej znajomości lektury odpowiedz na pytanie, czym jest życie, kim jest człowiek według Wertera? : odwołaj się do dwóch znanych Ci bohaterów lektur, którzy głosili podobne teorie. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. VIII-IX)
256. JOSEPH Conrad, Jądro ciemności: Omów znaczenie poniższej sceny, odwołując się do znajomości głównego bohatera “Jądra ciemności” – Kurtza. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXII-XXIII)
257. KUNSZT formy, uniwersalność tematu czy komizm charakterów? : co przemawia za tym, że XVII-wieczne komedie śmieszą i bawią nas współczesnych? : odpowiedz, odwołując się do Molierowskiego Świętoszka. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 5 z. 3 s. 40-45)
258. MARIA Konopnicka, Mendel Gdański : Określ różne postawy wobec Żydów na podstawie podanego fragmentu i znajomości całego utworu. Cogito 2005 nr 9 ( dod. Tematy maturalne s. XVII-XVIII)
259. MOLIER. Świętoszek: Jakie poglądy na temat miłości i małżeństwa oraz jakie uczucia wyrażają w podanej scenie Doryna i Marianna? : w jaki sposób ta scena odnosi się do wymowy całego utworu i jej tytułowego bohatera? Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. V-VII)
260. NA podstawie podanych fragmentów opowiadania Tadeusza Borowskiego pt. Pożegnanie z Marią, scharakteryzuj Tadka, bohatera i narratora tego dzieła. Cogito 2005 nr 20 s. 106-108
261. NA podstawie poniższego fragmentu dramatu prześledź emocje Makbeta : ukaż jego tragedię w kontekście całego utworu i losów dwóch lub trzech innych bohaterów literackich, opanowanych żądzą władzy. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 3 z. 1 s. 43-47)
262. NA podstawie przytoczonego fragmentu komedii Moliera odpowiedz, czego dowiadujemy się o bohaterze, o którym rozmawiają Orgon i Kleant – scharakteryzuj Świętoszka. Cogito 2005 nr 21 s. 114-115
263. OBRAZ barokowej miłości wyłaniający się z poezji Jana Andrzeja Morsztyna – ukaż cechy tej miłości na podstawie lektury sonetu Do trupa. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 5 z. 3 s. 34-39)
264. ODWOŁUJĄC się do podanych fragmentów i swojej znajomości utworu, omów znaczenie dwóch mogił dla bohaterów powieści Elizy Orzeszkowej. Cogito 2005 nr 17 (dod. Arkusz przeznaczony do ćwiczeń s. 4-6) Konspekt realizacji.

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Zobacz, jak napisać opis bibliograficzny
Zobacz, jak napisać: bibliografię i konspekt prezentacji-maturalnej

265. ODWOŁUJĄC się do poniższego fragmentu dzieła i całej epopei narodowej, ukaż, w jaki sposób zostało sportretowane środowisko szlacheckie w Panu Tadeuszu. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 7 z. 5 s. 24-28)
266. ODWOŁUJĄC się do przytoczonego fragmentu oraz całości utworu, skomentuj postawę moralną głównego bohatera Dżumy Alberta Camusa. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 6 z. 4 s. 28-32)
267. OPIS zbrodni : jak zostało ukazane morderstwo i emocje bohatera? : czego dowiadujemy się o bohaterze powieści? : odpowiedz na podstawie poniższego fragmentu. Cogito 2006 nr 8 s. 102-104 Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara
268. OPISZ, jak została ukazana śmierć w wierszu Wisławy Szymborskiej [Wywiad z Antropos]. Cogito 2006 nr 5 s.[105-107] 269. PIEŚŃ IX Jana Kochanowskiego to poetycki manifest myśli renesansowej : wskaż i omów zawarte w tym tekście idee tworzące ów manifest. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 3 z. 1 s. 33-38)
270. PO uważnej lekturze zaprezentowanego niżej tekstu wykaż, że Mickiewiczowska oda jest wierszem łączącym idee dwóch różnych epok : odwołaj się do wiedzy o ideologii oświecenia i romantyzmu. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 7 z. 5 s. 29-34)
271. POEZJA jak otwarta rana – przedstaw doświadczenie wojny zawarte w poezji Tadeusza Różewicza na przykładzie wiersza pt. Ocalony i innego wybranego utworu tego poety. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 7 z. 5 s. 34-41)
272. POREMBSKA Katarzyna: Interpretacja porównawcza O żywocie ludzkim Jana Kochanowskiego i Daru Czesława Miłosza. Cogito 2004 nr 21 s. 106-108.
273. PORÓWNAJ dwa sposoby ukazania toposu arkadii na podstawie lektury fragmentu Pieśni świętojańskiej o sobótce Jana Kochanowskiego i wiersza Na wsi Jana Twardowskiego. Cogito Nowa Matura 2005 nr 9 (dod. Kurs do Nowej Matury z. 7 s. 38-42)
274. PORÓWNAJ nastrój i emocje dominujące w obu zaprezentowanych wierszach : Adama Mickiewicza i Władysława Broniewskiego. Cogito 2005 nr 7 (dod. Egzamin maturalny z języka polskiego s. 9-11)
275. PORÓWNAJ, jak piszą o miłości poeci różnych epok – analiza porównawcza Bierzmowania Jana Andrzeja Morsztyna i Gwiazd spadających Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 4 z. 2 s. 29-34)
276. PORÓWNAJ postawy podmiotów lirycznych w przedstawionych fragmentach dzieł Jana Kasprowicza : zwróć uwagę na ich stosunek do Boga, postawę buntowniczą oraz na ich ocenę miejsca człowieka na świecie. Cogito 2006 nr 6 s.100-102 Utwory; Dies irae, Przestałem się wadzić z Bogiem.
277. PRZECZYTAJ uważnie przytoczone fragmenty powieści Lalka : scharakteryzuj sposób, w jaki Bolesław Prus kreśli obraz Warszawy drugiej połowy XIX wieku. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 8 z. 6 s. 41-45)
278. PRZECZYTAJ uważnie przytoczony fragment powieści Johanna Wolfganga Goethego : skomentuj postawę Wertera i wyrażane przez niego opinie na temat natury ludzkiej i mechanizmów rządzących światem. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 4 z. 2 s. 34-38)
279. SCHARAKTERYZUJ nastrój wiersza Józefa Czechowicza pt. W pejzażu. Cogito 2005 nr 6 (dod. Egzamin maturalny z języka polskiego s. 6-8)
280. SCHARAKTERYZUJ uczucia, którymi jest targany Stanisław Wokulski, bohater Lalki Bolesława Prusa : w swojej charakterystyce uwzględnij czytane przez niego lektury. Cogito 2005 nr 8 (dod. Nowa Matura s. 18-21)
281. SŁAWOMIR Mrożek, Tango: Bunt czy antybunt? : omów postawę Artura: jaką motywacją kieruje się Artur, namawiając kuzynkę na ślub? Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXXI-XXXII)

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Zobacz, jak napisać opis bibliograficzny
Zobacz, jak napisać: bibliografię i konspekt prezentacji-maturalnej

282. SOFOKLES, Król Edyp: Na podstawie przytoczonego fragmentu tragedii oraz znajomości całego dzieła wyjaśnij, na czym polega ironia tragiczna w przypadku Edypa i jaką antyczną wiarę potwierdza dzieło? Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. II-III)
283. STANISŁAW Wyspiański, Wesele: Omów rolę rekwizytów występujących w bronowickiej chacie. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXIII-XXIV)
284. STEFAN Żeromski, Ludzie bezdomni: Na podstawie przedstawionego fragmentu oraz znajomości powieści ukaż dramatyzm decyzji Tomasza Judyma oraz motywy jego wyboru. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXVI)
285. STEFAN Żeromski, Przedwiośnie: Wizja szklanych domów i jej zderzenie z rzeczywistością : omów ten problem na podstawie podanego fragmentu i znajomości lektury. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXVI-XXVII)
286. TOPOS dumy i sławy poetyckiej – exegi monumentum : porównaj, jak został on zrealizowany w przedstawionych utworach Horacego i Adama Mickiewicza. Cogito 2005 nr 8 (dod. Nowa Matura s. 22-24)
287. WILLIAM Szekspir, Makbet: Prześledź uczucia i refleksje Makbeta na podstawie aktu V, sceny 5 : odwołując się do znajomości losów Makbeta, scharakteryzuj przemiany postaw bohatera. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. III-V)
288. WITOLD Gombrowicz, Ferdydurke: Jaką rolę pełni Forma w życiu człowieka i jak wpływa na nasze zachowanie? : odpowiedz, odwołując się do podanego fragmentu powieści Ferdydurke oraz kreacji głównego bohatera. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXVIII-XXIX)
289. WITOLD Gombrowicz, Ferdydurke: Lekcja polskiego według Witolda Gombrowicza – omów i zanalizuj podany fragment. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXVII-XXVIII)
290. WŁADYSŁAW Reymont, Chłopi: Omów znaczenie sceny śmierci Boryny : nawiąż do innych znaczących scen śmierci w literaturze. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXIV-XXV)
291. WŁADYSŁAW Stanisław Reymont, Chłopi: Na podstawie przeczytanego fragmentu i znajomości bohaterów omów motywy postępowania wiejskiej społeczności w stosunku do Jagny. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXV)
292. WOKULSKI – romantyk czy pozytywista? : wykaż złożoność kreacji bohatera, odwołując się do podanego fragmentu Lalki. Cogito Nowa Matura 2005 nr 9 (dod. Kurs do Nowej Matury z. 7 s. 28-32)
293. ZAKOCHANA dziewczyna… : porównaj, jak przeżywają miłość bohaterki dwóch powieści : Przedwiośnia Stefana Żeromskiego i Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Cogito 2006 nr 4 s. 106-107 Konspekt realizacji.
294. ZASŁONA Iza: Analiza porównawcza Piosenki o porcelanie Czesława Miłosza i Jeżeli porcelana, to wyłącznie taka Stanisława Barańczaka. Cogito 2004 nr 19 s. 103-105
295. ZASŁONA Iza: Czego symbolem jest deszcz w obu przedstawionych wierszach i jak tworzy on nastrój w tych utworach?: dokonaj interpretacji porównawczej Deszczu jesiennego Leopolda Staffa i Deszczy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Cogito 2005 nr 5 (dod. Nowa Matura s. 16-18)
296. ZASŁONA Iza: Czym dla bohaterów Lalki Bolesława Prusa są miłość i małżeństwo? : zanalizuj podane fragmenty utworu, odwołując się do swojej wiedzy o wskazanych w nich postaciach. Cogito 2005 nr 1 s. 89-91
297. ZASŁONA Iza: Interpretacja Fatum Cypriana Kamila Norwida. Cogito 2004 nr 16 s. 100-102
298. ZASŁONA Iza: Interpretacja fragmentu poematu Do potomnego. Cogito 2004 nr 18 s. 100-102
299. ZASŁONA Iza: Interpretacja porównawcza Do młodych Adama Asnyka i Ody do młodości Adama Mickiewicza. Cogito 2004 nr 16 s. 103-105
300. ZASŁONA Iza: Interpretacja porównawcza fragmentów Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej i Rozbierania Justyny Czesława Miłosza. Cogito 2004 nr 18 s. 103-105
301. ZASŁONA Iza: Interpretacja porównawcza końcowej sceny Hamleta Williama Szekspira i Trenu Fortynbrasa Zbigniewa Herberta. Cogito 2004 nr 21 s. 103-105

Tag bibliografia doprowadzi Cię do spisów bibliograficznych.

Zobacz, jak napisać opis bibliograficzny
Zobacz, jak napisać: bibliografię i konspekt prezentacji-maturalnej

302. ZASŁONA Iza: Interpretacja porównawcza Ojczyzny chochołów Kazimierza Wierzyńskiego i fragmentu Wesela Stanisława Reymonta. Cogito 2004 nr 15 s. 103-105
303. ZASŁONA Iza: Interpretacja porównawcza Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią i Wywiadu Mirona Białoszewskiego. Cogito 2004 nr 17 s. 103-105
304. ZASŁONA Iza: Interpretacja wiersza Andrzeja Bursy pt. Modlitwa dziękczynna z wymówką. Cogito 2004 nr 19 s. 100-102
305. ZASŁONA Iza: Interpretacja wiersza Ostatni z mego pokolenia… Leopolda Staffa. Cogito 2004 nr 15 s. 100-102
306. ZASŁONA Iza: Interpretacja wiersza pt. Toast. Cogito 2004 nr 17 s. 100-102
307. ZASŁONA Iza: Interpretacja wiersza Stanisława Barańczaka Widokówka z tego świata. Cogito 2004 nr 21 s. 100-102
308. ZASŁONA Iza: Jak określa poeta rolę rozpaczy w życiu człowieka?: w czym według niego tkwi istota człowieczeństwa? : odpowiedz po lekturze wiersza. Cogito 2005 nr 4 (dod. Nowa Matura s. 13-15)
309. ZASŁONA Iza: Jak ukazana jest relacja: dzieci – Bóg w wierszu ks. Jana Twardowskiego? : jaka powinna być prawdziwa wiara? – interpretacja wiersza O maluchach. Cogito 2006 nr 3 s. 105-106 Konspekt realizacji.
310. ZASŁONA Iza: Jak ukazany został poeta w wierszu Rafała Wojaczka? : zinterpretuj wiersz pt. List do nieznanego poety. Cogito 2005 nr 3 (dod. Nowa Matura s. 13-15)
311. ZASŁONA Iza: Marność nad marnościami – zinterpretuj wiersz Tymoteusza Karpowicza, odwołując się do swoich wiadomości dotyczących Starego Testamentu. Cogito 2005 nr 5 (dod. Nowa Matura s. 13-15)
312. ZASŁONA Iza: Porównaj, na jakie emocje żony biblijnego patriarchy Lota położyły nacisk Beata Obertyńska i Wisława Szymborska, autorki wierszy o tym samym tytule. Cogito 2005 nr 3 (dod. Nowa Matura s. 16-18)
313. ZASŁONA Iza: Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle : co i w jaki sposób krytykuje Ignacy Krasicki w Palinodii? : obraz Polaków wyłaniający się z podanych fragmentów utworu skonfrontuj z ich wizerunkiem zawartym w innych znanych Ci satyrach tego poety. Cogito 2005 nr 1 s. 86-88.
314. ZASŁONA Iza: Topos Ikara i Dedala – jak został zrealizowany w wierszu Zbigniewa Herberta? : odpowiedz po lekturze wiersza : scharakteryzuj także bohaterów utworu. Cogito 2005 nr 2 (dod. Nowa Matura s. 13-15)

Zobacz, jak napisać: konspekt prezentacji-maturalnej
Zobacz, jak napisać: bibliografię prezentacji-maturalnej

315. ZASŁONA Iza: W obliczu śmierci – porównaj dwie wizje umierania, ukazane przez poetę średniowiecznego i dwudziestowiecznego. Cogito 2005 nr 2 (dod. Nowa Matura s. 16-18)
316. ZASŁONA Iza: Życie jako dar i jako wartość – porównaj, jak zostały one ukazane w wierszach dwóch współczesnych poetów. Cogito 2005 nr 4 (dod. Nowa Matura s. 16-18)
317. ZINTERPRETUJ fragment opisu tańca, zwracając szczególną uwagę na emocje i uczucia bohaterów, które on wyraża. Cogito 2005 nr 7 (dod. Egzamin maturalny z języka polskiego s. 6-8) Dotyczy Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.
318. ZINTERPRETUJ wiersz Cypriana Kamila Norwida jako refleksję poety nad własną twórczością (Klaskaniem mając obrzękłe prawice…). Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 8 z.6 s. 36-40)
319. ZINTERPRETUJ wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. Spojrzenie. Cogito 2005 nr 18 (dod. Arkusz przeznaczony do ćwiczeń s. 4-6) Konspekt realizacji.
320. ZYGMUNT Krasiński, Nie-Boska komedia: Obraz rewolucji w Nie-Boskiej komedii : zinterpretuj scenę finałową. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XI-XII)

Skomentuj...