Bibliografia prezentacji maturalnej

Opis bibliograficznyJak pisać prezentacjęPoradnik maturalny

  1. Bibliografia: Literatura  podmiotu to spis książek, wierszy, dzieł graficznych, muzycznych itd., które poddajesz analizie w swojej prezentacji.
  2. Bibliografia: Literatura przedmiotu to książki, słowniki, encyklopedie, poradniki, opracowania itd., które pomogły Ci zrozumieć i rozwinąć analizę utworów podanych w bibliografii podmiotu.

Prezentacja maturalna z języka polskiego nie jest tylko ustnym streszczaniem poznanych lektur szkolnych. Dobrze będzie powołać się na opinie różnych autorytetów naukowych. Mając rok na jej przygotowanie, można rozejrzeć się w bibliotece i pisząc np. o Zbigniewie Herbercie, wesprzeć się – poza intuicją i notatkami z zajęć – na opracowaniach innych osób (autorów podręczników szkolnych i akademickich, słowników, encyklopedii, leksykonów, stron www itp.).

Aktualizacja artykułu 31.03.2012 r.

Dane zgodne z PN-ISO 690 z lipca 2002 roku (dla książek i czasopism) oraz PN-ISO-2: 1999 (dla dokumentów elektronicznych).
Przykładowa Bibliografia.

Jan Nowak, Kl. III F/LO

 

Bibliografia prezentacji maturalnej

 

Temat: Motyw apokalipsy i jego literackie realizacje.

Omów na przykładzie wybranych dzieł różnych epok

 

I Literatura podmiotu (np.):

1. Biblia. Poznań 2003. ISBN 83-7014-357-1
2. Krasiński Z.: Nie-Boska komedia. Warszawa: Greg 2007. ISBN 978-83-7327-166-1
3. Kasprowicz J.: Dies irae. W: Klejnocki J., Łozińska B., Zdunkiewicz-Jedynak D.: Język polski. Podręcznik klasa 1. Warszawa: PWN 2002. ISBN 83-7195-545-6

II Literatura przedmiotu (np.):

1. Nawrocki W.: Antyk i Biblia: wykłady o literaturze na Zachodzie i w Polsce. Warszawa: Wydaw. F. Kieleckiej WSP 1998
2. Poznański J.: Antyk – Średniowiecze. Syntezy epok. Kraków: Wydaw. Skrypt  2002. ISBN 83-8631-459-1
3. Dzigański A.: Słownik poezji. Liceum. Kraków: Zielona Sowa 2008. ISBN 978-83-743571-11
4. Chrząstowska B., Wiegandtowa E. i Wysłouch S.: Literatura współczesna. Warszawa: NAKOM 1993

Opis bibliograficznyJak pisać prezentacjęPoradnik maturalny