Dziady cz. II

Oprac. StreszczenieInterp./Plan

Epoka literacka

Romantyzm

Biografia autora

Adam Mickiewicz
Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz to poeta romantyczny, żył i tworzył w latach 1798-1855. Urodził się w Zaosiu koło Nowogródka na Litwie. Był studentem Uniwersytetu w Wilnie, studiował na wydziale humanistycznym. W 1817 roku założył Towarzystwo Filomatów- miłośników wiedzy. Było to tajne, patriotyczne koło samopomocy koleżeńskiej. W 1819 roku ukończył studia i przeniósł się do Kowna, podjął pracę nauczyciela szkoły średniej. W 1822 roku ukazał się w Wilnie pierwszy tom poezji Mickiewicza „Ballady i romanse”, a rok później „Poezje” z II i IV cz. „Dziadów” oraz z powieścią poetycką „Grażyną”. Wraz z kolegami z dawnego Towarzystwa Filomatów w roku 1823 był prześladowany a w roku 1824 zesłano go w głąb Rosji.

W 1826 roku powstały tam „Sonety krymskie” a w 1828 „Konrad Wallenrod”. W 1829 roku dzięki pomocy przyjaciół w zdobyciu paszportu i ostrzeżeniu go o grożącym aresztowaniu ucieka za granicę, do Niemiec, a potem do Włoch. Po klęsce powstania listopadowego w 1830 roku, którą przeżywał w Wielkopolsce, przeniósł się wraz z Wielką Emigracją do Paryża. W Dreźnie powstała III cz. „Dziadów” w 1832 roku. W 1834 roku ukończył i wydał „Pana Tadeusza”. Zajmował się publicystyką, pisał wiersze, wykładał jako profesor literatur słowiańskich w College de France. Współtworzył pismo paryskie „Trybuna Ludów”. Zmarł w Konstantynopolu, prawdopodobnie na cholerę. Zob. więcej w Wikipedii.

Geneza dzieła

Dziady współcześnie
Dziady współcześnie

“Dziady” cz. II podobnie jak i “Dziady” cz. IV zostały wydane w 1823 roku w drugim tomiku „Poezji” Adama Mickiewicza.

Budowa utworu

„Dziady” cz. II mają otwartą kompozycję. Widzimy tutaj scenę bez numeracji i podziałów na większe jednostki (akty, sceny, części). To jest jedna z cech dramatu romantycznego, czyli odmiany dramatu, jaki powstał w antyku – tragedia i komedia – utworu przeznaczonego do gry na scenie. Nie obowiązywała w nim zasada trzech jedności, limit aktorów na scenie, pojawiły się też postacie fantastyczne – duchy.

Czas i miejsce akcji

Zły Pan w Dziadach - karta pocztowa (1919)
Zły Pan w Dziadach – karta pocztowa (1919)

Akcja dzieje się, jak napisał Mickiewicz, wieczorem. Jest to dzień Zaduszek, czyli początek listopada. Bohaterowie znajdują się w kaplicy cmentarnej i odprawiają obrzęd Dziadów. Wywołują duchy, aby pomóc im w rozwikłaniu ich problemów pośmiertnych.

Bohaterowie

Wiejski lud – chłopi stanowiący chór, Guślarz, a także duchy: Józio i Rózia, zły pan.

Streszczenie

Oprac. StreszczenieInterp./Plan

2 komentarze

Skomentuj...