Kordian Interpretacja

Oprac.Akt 1-2Akt 3InterpretacjaImprowizacja Kordiana

INTERPRETACJA

„Kordian” Juliusza Słowackiego to dramat romantyczny przedstawiający kilka problemów. W Przygotowaniu widzimy diabły, które kreują przywódców polskiego powstania listopadowego. Są to osoby zupełnie nieodpowiednie do działalności wojskowej i politycznej, niedojrzałe, przestraszone, zbyt ugodowe, niedoświadczone i teoretyzujące. Jest to manifest Słowackiego, który obwinia niektóre postaci historyczne o upadek powstania i niewolę narodu- Chłopicki, Czartoryski, Skrzynecki, Niemcewicz, Lelewel i Krukowiecki.

Drugi problem dostrzegamy w Prologu. Słowacki dyskutuje na temat sposobu działania Mickiewicza. Z jego dzieł zrozumiał, iż mistrz zaleca bierną postawę mesjanistyczną wobec zaborcy, Polacy są jakoby ofiarą na ołtarzu wolności kontynentu. Koncepcja autora „Kordiana” polega na podsycaniu i zagrzewaniu do walki o wolność ojczyzny, a wzorem do naśladowania stanie się nie Pielgrzym z „Dziadów” a szwajcarski wojownik o wolność Winkelried. Trzecia kwestia tematyczna dzieła to działanie Kordiana jako spiskowca.

Ukazane środowisko patriotów nie chce morderstw na carze i jego rodzinie. W głosowaniu tylko pięć osób poparło ideę zamachu. Prezes wstydziłby się za Polskę przed całą Europą. Zapomina o tysiącach pomordowanych Polaków na Syberii. Car został koronowany na króla polskiego, oprawca narodu. Tego Prezes nie musi się wstydzić przed światem. Problem czwarty to ukazanie świata wartości bohatera romantycznego.

Kordian to młody chłopak, który nie ma żadnych ideałów. Jest młodziutkim hrabią toczonym przez „chorobę wieku”. Podobnie jak Gustaw i Werter chce dokonać samobójstwa. Dopiero z wiekiem i zdobywanymi doświadczeniami przemienia się w patriotę. Problem ostatni to materializacja świata i wzrost znaczenia pieniędzy we wszystkich płaszczyznach życia człowieka, od uczuć po karierę polityczną i religię. Jako wędrowiec młodzieniec odkrywa prawdę o ludziach, każde stanowisko można kupić, można też kupić miłość ukochanej kobiety.

MINI CHARAKTERYSTYKA

Kordian – młodzieniec 15-letni w I akcie, w pozostałych starszy o kilka lat, romantyk, idealista, zakochany w Lurze, nieszczęśliwy w miłości, samobójca, wędrowiec, patriota, honorowy, prometejski, odważny, zaangażowany, buntowniczy.
Laura – młoda rozkapryszona dziewczyna, 17-letnia, rozmarzona, ironiczna, sarkastyczna, nieczuła.
Grzegorz – sługa Kordiana, mądry, pracowity, niedoceniony, wierny, czuły, opiekuńczy, odważny, patriota.
Car Mikołaj I – tyran, morderca, ojcobójca, bez wyższych uczuć, zachłanny na władzę, despotyczny, zdemoralizowany władzą.
Wielki Książę Konstanty – zadufany w sobie, naiwny, niedorozwinięty, morderca, energiczny, nadpobudliwy, rozkapryszony, zdemoralizowany władzą.

Streszczenie

Oprac.Akt 1-2Akt 3InterpretacjaImprowizacja Kordiana

Skomentuj...