Opis bibliograficzny przykłady

Poradnik maturalnyWypracowanie, przykładKonspekt prezentacji-maturalnejBibliografię prezentacji-maturalnej

Dane zgodne z PN-ISO 690 z lipca 2002 roku (dla książek i czasopism) oraz PN-ISO-2 :1999 (dla dokumentów elektronicznych).

Opis bibliograficzny to wzór, według którego powinno opisywać się książki, publikacje, fragmenty dzieł, filmy, ryciny i inne elementy prezentacji maturalnej.

Autor w opisie bibliograficznym
– Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby. Jeśli autorów jest więcej niż trzech, podajemy pierwszego z dopiskiem i in.
– Gdy autorów jest dwóch – trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami.
– Jeżeli opracowujemy pracę zbiorową pod redakcją opis rozpoczynamy od tytułu.
– Nie wpisujemy stopni naukowych, funkcji itp.
Tytuł
– Można skracać bardzo długie tytuły. Pominięte wyrazy zaznaczamy wielokropkiem: (…)
– W cudzysłowie zapisujemy opis bibliograficzny czasopisma.
Wydawnictwo
– Można skracać nazwę wydawcy Np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania
– Poszukujemy go w książce, w stopce. Można go znaleźć także w katalogu bibliotecznym lub podać przybliżoną datę: [ok. 2003].
Numer ISBN
– ISBN – ang. International Standard Book Number – to Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki. Dziesięciocyfrowy symbol zawiera informacje o książce. O kraju: 83 – Polska, o wydawcy: 02 – WSiP i o książce. Numery ISBN znajdują się w książkach wydanych po roku 1978.

Wzór ogólny opisu książki

Autor: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca rok wydania. ISBN

Przykłady opisu bibliograficznego:

1. Opis bibliograficzny książki:
Kapuściński R.: Heban. Warszawa: Czytelnik 2003. ISBN 83-07-02948-1

2. Opis bibliograficzny pracy zbiorowej:
Kompendium wiedzy o ekologii. Red. J. Strzałko i T. Mossor-Pietraszewska. Warszawa: PWN 2001. ISBN 83-01-13589-1

3. Opis bibliograficzny fragmentu: rozdziału, opowiadania, wiersza lub książki:
Hutnikiewicz A.: Ekspresjonizm. W:  Od czystej formy do literatury faktu. Warszawa: Wiedza Powszechna 1988. ISBN 83-7052-804-X, s.70-92
Lipska Ewa: A jednak miłość. W:  Ja, Kraków. Warszawa: Wydawnictwo Literackie 2004, ISBN 83-7889-57-67, s. 41

4. Opis bibliograficzny fragmentu rozdziału książki z pracy zbiorowej:
Hutnikiewicz A.: Badania nad literaturą Młodej Polski. W: Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku. Oprac. J. Maciejewski. Warszawa: Czytelnik 1986. ISBN 83-4567-37-87, s. 192-224

5. Opis bibliograficzny wstępu do książki:
Drawicz A.: Wstęp. W: M. Bułhakow: Mistrz i Małgorzata. Warszawa: Muza 1990. ISBN 83-73199-00-4, s. V-LXXXIV

6. Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma:
Jaworski M.: Różewicz – ostatni modernista. W:  „Polonistyka” 2005, nr 5, s. 18-24

7. Opis bibliograficzny książki w Internecie:
Hłasko M.: Ósmy dzień tygodnia [online] [dostęp 12 lipca 2010], dostępny w Internecie http://www.literatura.za pis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm

8. Opis bibliograficzny strony www:
Skórka S.: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.ap. krakow.pl/whk/

9. Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie internetowym:
Karpiel A.: Motyw szatana w literaturze romantycznej. „Konspekt” [online] 2005 nr 2 [dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm

10. Opis bibliograficzny reprodukcji obrazu, rzeźby, dzieła architektury:
Velasquez D.: Infantka Małgorzata [il.]. W: M. Rzepińska. Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wrocław: Ossolineum 1986. ISBN 83-5768-35-X, nr il. XLVI

11. Opis bibliograficzny filmu:
Cudzoziemka [Film]. Reż. R. Ber [kas. VHS]. Warszawa: AGF 1986

Poradnik maturalnyWypracowanie, przykładKonspekt prezentacji-maturalnejBibliografię prezentacji-maturalnej