Proces test

Oprac. R. 1-2R. 3-6R. 7R. 8-10Int./Charakt.Kafka i szczęście

Warto zapamiętać najważniejsze wiadomości o bohaterach i akcji powieści. Można to zrobić z użyciem kartek lub testów.

“Proces” F. Kafka – nauka z kartkami cz. 1: 1-35

[qdeck random=”false” card_back=”none” align=”center” style=”border-color: #85B475 !important; border-style: dashed !important; ” scroll=”true” hide_progress=”true” hide_forward_back=”false” hide_flip=”false” hide_gotit=”true” hide_shuffle=”true” flip_direction=”left_right”] [h] “Proces” kartki 1-35

[i] [start] [q] 1. Ile lat miał Józef K.?

[a] 30

[q] 2. Nazwisko właścicielki pensjonatu, gdzie mieszkał K. to

[a] Grubach

[q] 3. Kapitan Lanz był pensjonariuszem i kuzynem pani

[a] Grubach

[q] 4. Jak nazywał się sądowy malarz?

[a] Titorelli

[q] 5. Kim była Leni?

[a] pielęgniarką Hulda

[q] 6. Jaką funkcję pełnił ksiądz?

[a] kapelana więziennego

[q] 7. Najście strażników i aresztowanie K.

[a] uznał za żart z okazji urodzin

[q] 8. Z jakiego powodu aresztowano K.?

[a] nikt nie znał powodu

[q] 9. Kto przyszedł aresztować K.?

[a] dwóch strażników i nadzorca

[q] 10. Podczas aresztowania K. chciał zadzwonić do znajomego:

[a] prokuratora

[q] 11. Trzej obserwatorzy aresztowania K. to

[a] koledzy z banku

[q] 12. O kim nie miała dobrego zdania właścicielka pensjonatu?

[a] o pani Burnster

[q] 13. Za co K. postanowił zwolnić podległego mu urzędnika bankowego, świadka aresztowania?

[a] za przekładanie zdjęć Burnster

[q] 14. K. został wezwany do sądu na niedzielę, ale nie określono

[a] godziny

[q] 15. Pukając do różnych pokoi sądu, K. udawał, że szuka stolarza Lanza. Lanz był

[a] kapitanem

[q] 16. Prowadzący zebranie sądowe pierwsze pytanie zadał K. o

[a] przyczynę godzinnego spóźnienia

[q] 17. Sędzia śledczy zapytał o zawód K., czy jest

[a] malarzem pokojowym

[q] 18. Wszyscy obecni na sali sądowej zwrócili uwagę na wejście młodej

[a] praczki

[q] 19. K. przekonywał zebranych w sądzie, że za jego aresztowaniem stoi jakaś

[a] wielka organizacja

[q] 20. K. oskarżył cały aparat śledczy o

[a] biurokrację

[q] 21. K. uciekł z sali sądowej a śledczy ostrzegł go, że traci szansę na

[a] przesłuchanie

[q] 22. K. poszedł do sądu jeszcze raz i rozmawiał z kobietą, która obiecała mu wstawić się u

[a] śledczego

[q] 23. Rozmowę K. z kobietą przerwał student

[a] unosząc ją na ramieniu

[q] 24. Kobieta, z którą rozmawiał K. w sądzie, była żoną

[a] woźnego

[q] 25. Od jednego z oskarżonych K. dowiedział się, iż należy złożyć podanie o przeprowadzenie

[a] dowodów niewinności

[q] 26. Druga wizyta w sądzie skończyła się dla K.

[a] omdleniem

[q] 27. K. dowiedział się, iż panna Burstner nie chciała się z nim spotkać od panny

[a] Montag

[q] 28. W bankowej rupieciarni K. zaskoczył chłostanych

[a] strażników

[q] 29. Od kogo wuj Karol dowiedział się o procesie K.?

[a] od Erny

[q] 30. Wuj Karol uzmysłowił K., że sąd musiał zbierać dowody przeciwko niemu

[a] dużo wcześniej

[q] 31. Wuj Karol sugeruje K., aby wyjechał

[a] na jakiś czas

[q] 32. Wuj Karol zachęcał K. do zajęcia się procesem, bo przegrana to plama na honorze

[a] całej rodziny

[q] 33. K. uważa, że wyjazd za miasto podczas procesu sąd odczyta jako

[a] ucieczkę

[q] 34. Huld był adwokatem i znajomym ze studiów

[a] wuja Karola

[q] 35. Piękną Leni K. poznał u mecenasa Hulda, była jego

[a] pielęgniarką

[x] [restart] [/qdeck]

“Proces” F. Kafka – nauka z kartkami cz. 2: 36-70

[qdeck random=”false” card_back=”none” align=”center” style=”border-color: #85B475 !important; border-style: dashed !important; ” scroll=”true” hide_progress=”true” hide_forward_back=”false” hide_flip=”false” hide_gotit=”true” hide_shuffle=”true” flip_direction=”left_right”] [h] “Proces” – kartki 36-70

[i] [start] [q] 36. Z rozmowy K. z mecenasem Huldem wynikało, iż prawnik

[a] zna jego sprawę

[q] 37. Mecenas Huld przedstawił Karolowi i K.

[a] urzędnika kancelarii sądowej

[q] 38. Dlaczego K. nie porozmawiał z urzędnikiem sądowym podczas wizyty u Hulda?

[a] flirtował z Leni

[q] 39. Czyją fotografię K. pokazał Leni jako swojej kochanki?

[a] Elzy

[q] 40. Zdaniem Leni K. koniecznie powinien złożyć w sądzie swoje

[a] zeznania

[q] 41. Wuj Karol był zły na K. po wyjściu od Hulda, gdyż

[a] K. wolał flirtować

[q] 42. Adwokaci zajmowali w sądzie mały pokoik, w którym na środku była

[a] dziura w podłodze

[q] 43. K. i inni oskarżeni w sądzie mogą liczyć tylko na

[a] siebie

[q] 44. Czy adwokaci słuchują przesłuchania swoich klientów?

[a] nie

[q] 45. Jedynym plusem spotkań K. z Huldem była

[a] herbata Leni

[q] 46. K. nie podobała się współpraca z Huldem, dlatego

[a] zwolnił go

[q] 47. K. przez cały czas procesu uważał siebie za niewinnego i związku z tym

[a] nie bał się o przyszłość

[q] 48. Kto wskazał K. Titorellego jako możliwość pomocy w procesie?

[a] fabrykant

[q] 49. Gdzie K. poznał fabrykanta?

[a] w banku

[q] 50. Pozytywną cechą Titorellego w mniemaniu K. było to, iż wzbudzał sympatię

[a] dzieci

[q] 51. Od Titorellego K. dowiedział się o legendzie, iż kiedyś ktoś

[a] został uwolniony

[q] 52. Na czym polegały wpływy sądowe Titorellego?

[a] malował portrety sędziów

[q] 53. Pisemne poręczenie Titorellego niewinności K. może pomóc

[a] odroczyć proces

[q] 54. Przewleczenie procesu wg Titorellego polega na utrzymaniu go na najniższym

[a] szczeblu urzędników

[q] 55. Do przewleczenia procesu zdaniem K. konieczne jest

[a] posiadanie protektora

[q] 56. Małe drzwi za łóżkiem Titorellego prowadziły do

[a] kancelarii sądu

[q] 57. Co z obrazami kupionymi od Titorellego zrobił K.?

[a] schował w szufladzie w biurze

[q] 58. Kim był Block?

[a] kupcem

[q] 59. Gdzie K. poznał Blocka?

[a] u adwokata

[q] 60. Ilu adwokatów oprócz Hulda miał Block?

[a] pięciu

[q] 61. K. od Blocka dowiedział się, iż niedługo K.

[a] zostanie osądzony

[q] 62. Huld źle traktował Blocka, kazał mu padać na czworaka

[a] i udawać psa

[q] 63. K. znalazł się w kościele, ponieważ miał opiekować się

[a] Włochem

[q] 64. K. rozmawiał z księdzem o prostym człowieku i pomyłce

[a] prawa

[q] 65. W opowieści księdza strażnik bramy nie był świadomy swojej

[a] roli

[q] 66. O godzinie 21.00 przyszli po K. siepacze równo rok po

[a] 30. urodzinach

[q] 67. K. zginął za miastem w

[a] kamieniołomach

[q] 68. Od jakiej broni zginął K.?

[a] od noża

[q] 69. W którym roku opublikowano „Proces”?

[a] 1925

[q] 70. Z ilu rozdziałów składa się powieść „Proces”?

[a] 10

[x] [restart] [/qdeck]

“Proces” F. Kafka – Test cz. 1: 1-35

[qwiz random=”true” repeat_incorrect=”true” align=”center” style=”border-color: #85B475 !important;”] [h] “Proces” – test 1-35

[q multiple_choice=”true”] Ile lat miał Józef K.?

[c]IDIwPC9wPgo=[f]IMW5bGUuPC9wPgo=[c]IDMwPC 9wPgo=[f]IE1lZ2EhPC9wPgo=[c]IDQwPC9wPgo=[f]IMW5bGUuPC9wPgo=[q multiple_choice=”true”] Nazwisko właścicielki pensjonatu, gdzie mieszkał K.

[c]IE1vbnRhZzwvcD4K[f]IMW5bGUuPC9wPgo=[c]IEJ1cnN0ZXI8L3A+Cg==[f]IMW5bGUuPC9wPgo=[c]IEdydWJhY2 g8L3A+Cg==[f]IMWad2lldG5pZSE8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Kapitan Lanz był pensjonariuszem i kuzynem pani

[c]IEdydWJhY2 g8L3A+Cg==[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IE1vbnRhZzwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IEJ1cnN0ZXI8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Jak nazywał się sądowy malarz?

[c]IEdydWJhY2g8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IEJ1cnN0ZXI8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IFRpdG9yZW xsaTwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] Kim była Leni?

[c]IHBpZWzEmWduaWFya8 SFIEh1bGRhPC9wPgo=[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IMW7b27EhSBIdWxkYTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IEt1enlua8SFIEsuPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Jaką funkcję pełnił ksiądz?

[c]IHPEmWR6aWVnbzwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IGthcGVsYW5hIHdpxJ l6aWVubmVnbzwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IMWbbGVkY3plZ288L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Najście strażników i aresztowanie K. uznał za

[c]IMW8YXJ0IHphemRyb3NuZWogR3J1YmFjaDwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IMW8YXJ0IE1vbnRhZzwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IMW8YXJ0IHogb2thempp IHVyb2R6aW48L3A+Cg==[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] Z jakiego powodu aresztowano K.?

[c]IGtyYWR6aWXFvHkgdyBiYW5rdTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IGJleiBwb3dvZHU8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IG5pa3QgbmllIHpuYc WCIHBvd29kdTwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] Kto przyszedł aresztować K.?

[c]IGR3w7NjaCBzdHJhxbxuaWvD s3cgaSBuYWR6b3JjYTwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IGtvbGVkenkgSy48L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IGR5cmVrdG9yIGJhbmt1PC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Podczas aresztowania K. chciał zadzownić do znajomego:

[c]IHByb2t1cmF0 b3JhPC9wPgo=[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IHByb2t1cmVudGE8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHBvbGljamFudGE8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Trzej obserwatorzy aresztowania K. to

[c]IGtvbGVkenkgeiBwZW5zam9uYXR1PC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IGtvbGVkenkgei BiYW5rdTwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IGtvbGVkenkgeiBzYW5hdG9yaXVtPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] O kim nie miała dobrego zdania właścicielka pensjonatu?

[c]IG8gcGFuaSBHcnViYWNoPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IG8gcGFuaSBNb250YWc8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IG8gcGFuaSBCdX Juc3RlcjwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] Za co K. postawnowił zwolnić podległego mu urządnika bankowego, świadka aresztowania?

[c]IHphIHBvZGdsxIVkYW5pZSBCdXJuc3RlcjwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHphIHByemVrxYJhZGFuaWUgem RqxJnEhyBCdXJuc3RlcjwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IHphIGtyYWR6aWXFvCBwYW1pxIV0ZWsgR3J1YmFjaDwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] K. został wezwany do sądu na niedzielę, ale

[c]IG5pZSB3aWVkemlhxYIga3TDs3LEhT88L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IG5pZSB6bmHFgiBkcm9naTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IG5pZSBva3JlxZtsb25v IGdvZHppbnk8L3A+Cg==[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] Pukając do różnych pokoi sądu, K. udawał, że szuka stolarza Lanza, lecz tak naprawdę Lanz był

[c]IG3EmcW8ZW0gTW9udGFnPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IGthcGl0YW 5lbTwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IGtvbGVqYXJ6ZW08L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Prowadzący zebranie sądowe pierwsze pytanie zadał K. o

[c]IHByenljenluxJkgZ29kemlubmVn byBzcMOzxbpuaWVuaWE8L3A+Cg==[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IHByYWPEmTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IG9ieXQgdyBzYW5hdG9yaXVtPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Sędzia śledczy zapytał o zawód K., czy jest

[c]IG1hbGFyemVtIHBv a29qb3d5bTwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IGJhbmtvd2NlbTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHByb2t1cmVudGVtPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Wszyscy obecni na sali zwrócili uwagę na wejście młodej

[c]IMWbcGlld2FjemtpPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHByYWN6a2 k8L3A+Cg==[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IHByYXduaWN6a2k8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] K. przekonywał zebranych, że za jego aresztowaniem stoi jakaś

[c]IHRhamVtbmljemEga29iaWV0YTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IGR5cmVrdG9yIGJhbmt1PC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHdpZWxrYSBvcmdh bml6YWNqYTwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] K. oskarżył cały aparat śledczy o

[c]IGhpcG9rcnljasSZPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IG1hcm5vdHJhd3N0d28gY3phc3U8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IGJpdXJva3Jh Y2rEmTwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] K. nie był cierpliwy, uciekł z sali sądowej a śledczy ostrzegł go, że traci szansę na

[c]IHp3b2xuaWVuaWU8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHByemVzxYJ1Y2 hhbmllPC9wPgo=[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IHBvd3LDs3QgZG8gcHJhY3k8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] K. poszedł do sądu jeszcze raz i rozmawiał z kobietą, która obiecała mu wstawić się u

[c]IG3EmcW8YTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IMWbbGVkY3plZ288L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IMWbbGVkY3pl Z288L3A+Cg==[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] Rozmowę K. z kobietą przerwał student

[c]IHBvcnl3YWrEhWMgasSFIG 5hIHJhbWllbml1PC9wPgo=[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IGNhxYJ1asSFYyBqxIUgdyByxJlrxJk8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IGNpxIVnbsSFYyB6YSBzb2LEhTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Kobieta, z którą rozmawiał K. w sądzie była żoną

[c]IMWbbGVkY3plZ288L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHPEmWR6aWVnbzwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHdvxbpuZW dvPC9wPgo=[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] Od jednego z oskarżonych K. dowiedział się, iż należy złożyć podanie o przeprowadzenie

[c]IGRvd29kw7N3IG5pZX dpbm5vxZtjaTwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IMWbbGVkenR3YTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IG9iZHVrY2ppPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Druga wizyta w sądzie skończyła się dla K.

[c]IHp3b2xuaWVuaWVtPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IG9tZGxlbm llbTwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IHdpxJl6aWVuaWVtPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] K. doweidział się, iż panna Burstner nie chciała się z nim spotkać od panny

[c]IEdydWJhY2g8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IExlbmk8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IE1vbnRh ZzwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] W bankowej rupieciarni K. zaskoczył chłostanych

[c]IGthc2plcsOzdzwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHNwcnrEhXRhY3p5PC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHN0cmHFvG5p a8OzdzwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] Od kogo wuj Karol dowiedział się o procesie K.?

[c]IE1vbnRhZzwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IExlbmk8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IE9kOiBFcm 55PC9wPgo=[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] Wuj Karol powiedził K., że sąd musiał zbierać dowody przeciwko niemu

[c]IHcgb3N0YXRuaWNoIGRuaWFjaDwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IGR1xbxvIHdjemXF m25pZWo8L3A+Cg==[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IHByemV6IHJvazwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Wuj Karol sugeruje K., aby wyjechał

[c]IG5hIG1pZXNpxIVjPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IG5hIHJvazwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IG5hIGpha2nFmy BjemFzPC9wPgo=[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] Wuj Karol zachęcał K. do poważnego zajęcia się procesem, bo przegrana to plama na honorze

[c]IGJhbmt1PC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IGNhxYJlaiByb2 R6aW55PC9wPgo=[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IG1lxbxjenl6bnk8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] K. uważa, że wyjazd za miasto podczas procesu sąd może odczytać jako

[c]IGxla2Nld2HFvGVuaWU8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IGJlem15c2xub8WbxIc8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHVjaWVjem vEmTwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] Huld był znajomym ze studiów

[c]IEsuPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHPEmWR6aWVnbzwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHd1amEgS2Fy b2xhPC9wPgo=[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] Piękną Leni K. poznał u mecenasa Hulda, była jego

[c]IHBpZWzEmWduaW Fya8SFPC9wPgo=[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IMW8b27EhTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IGtvY2hhbmvEhTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[x]

 

[restart] [/qwiz]

 

“Proces” F. Kafka – Test cz. 2: 36-70

[qwiz random=”true” repeat_incorrect=”true” align=”center” style=”border-color: #85B475 !important;”] [h] “Proces” – test 36-70

[q multiple_choice=”true”] Z rozmowy K. z mecenasem Huldem wynikało, iż prawnik

[c]IHpuYSBqZWdvIHNw YXJ3xJk8L3A+Cg==[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IHpuYSBzxJlkemllZ288L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHpuYSBLYXJvbGE8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Mecenas Huld przedstawił Karolowi i K.

[c]IExlbmk8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IE1vbnRhZzwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHVyesSZZG5pa2Ega2FuY2Vs YXJpaSBzxIVkb3dlajwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] Dlaczego K. nie porozmawiał z urzędnikiem sądowym podczas wizyty u Hulda?

[c]IGZsaXJ0b3dhxYIg eiBMZW5pPC9wPgo=[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IGZpbGlydG93YcWCIHogTW9udGFnPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHphc27EhcWCPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Czyją fotografię K. pokazał Leni jako swojej kochanki?

[c]IEVsenk8 L3A+Cg==[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IE1vbnRhZzwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IEJ1cm5zdGVyPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Zdaniem Leni K. koniecznie powinien złożyć w sądzie swoje

[c]IGRva3VtZW50eTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHplem5hbm lhPC9wPgo=[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IHphxZt3aWFkY3plbmllPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Wuj Karol był zły na K. po wyjściu od Hulda, gyż

[c]IHNwYcSHPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IGplxZvEhzwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IEsuIHdvbGHFgiBmbG lydG93YcSHPC9wPgo=[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] Adwokaci zajmowali w sądzie mały pokoik, w którym na środku była

[c]IGR6aXVyYSB3IHN1ZmljaWU8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IGR6aXVyYSB3IHBv ZMWCb2R6ZTwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IGt1Y2hlbmthPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Wyeliminowanie w sądzie K. ma uświadomić samotność oskarżonego, może on liczyć jedynie na

[c]IHNpZWJp ZTwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IGFkd29rYXRhPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHN3aWFka8OzdzwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Czy adwokaci słuchują przesłuchania swoich klientów?

[c]IHRhazwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IG5pZT wvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IHNwb3JhZHljem5pZTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Jedynym plusem spotkań K. z Huldem była

[c]IGhlcmJhdGEg TGVuaTwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IGdyYXcga2FydHk8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IGthd2EgTGVuaTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] K. nie podobała się współpraca z Huldem, dlatego

[c]IGRhxYIgbXUgcG9kd3nFvGvEmTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHp3b2xuacWC IGdvPC9wPgo=[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IHphd2llc2nFgiB3c3DDs8WCcGFjxJk8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] K. przez cały czas procesu uważał siebie za niewinnego i związku z tym

[c]IG5pZSBiYcWCIHNpxJkgbyBw cnp5c3rFgm/Fm8SHPC9wPgo=[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IGJhxYIgc2nEmSBvIHpkcm93aWU8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IGJ5xYIgb3ByeXNrbGl3eTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Kto wskazał K. Titorellego jako możliwość pomocy w procesie?

[c]IHd1aiBLYXJvbDwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IMWbbGVkY3p5PC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IGZhYnJ5a2 FudDwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] Gdzie K. poznał fabrykanta?

[c]IHcgYmFua3 U8L3A+Cg==[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IHcga2/Fm2NpZWxlPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHcgc8SFZHppZTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Pozytywną cechą Titorellego w mniemaniu K. było to, iż wzbudzał sympatię

[c]IGtvYmlldDwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IGR6aWVj aTwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IGFkd29rYXRhPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Od Titorellego K. dowiedział się o legendzie, iż kiedyś ktoś

[c]IHpvc3RhxYIgemFwb21uaWFueTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHd5Z3JhxYIgcHJvY2VzPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHpvc3RhxYIgdXdv bG5pb255PC9wPgo=[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] Na czym polegały wpływy sądowe Titorellego?

[c]IG1hbG93YcWCIHBvcnRyZX R5IHPEmWR6acOzdzwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IG1hbG93YcWCIHBvcnRyZXR5IHJvZHppbiBzxJlkemnDs3c8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IG1hbG93YcWCIG1pZXN6a2FuaWEgcHJhd25pa8OzdzwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Pisemne poręczenie Titorellego niewinności K. może pomóc

[c]IG9kcm9jennEhyBw cm9jZXM8L3A+Cg==[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IHphbWtuxIXEhyBwcm9jZXM8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHVuaWV3YcW8bmnEhyBwcm9jZXM8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Przewleczenie procesu wg Titorellego polega na utrzymaniu go na najniższym

[c]IHBpxJl0cnplIHPEhWR1PC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHN6Y3plYmx1IHVyes SZZG5pa8OzdzwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IHBvemlvbWllIHphaW50ZXJlc293YW5pYSBwcmFzeTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Do przewleczenia procesu zdaniem K. koniecze jest

[c]IHBvc2lhZGFuaWUgcGllbmnEmWR6eTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHBvc2lhZGFuaWUgem5ham9tb8WbY2k8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHBvc2lhZGFuaWUgcH JvdGVrdG9yYTwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] 56. Małe drzwi za łóżkiem Titorellego prowadziły do

[c]IGt1Y2huaSBzxIVzaWFkw7N3PC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IGthbmNlbGFyaWkg c8SFZHU8L3A+Cg==[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IGtvcnl0YXJ6YSBzxIVkdTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Co z obrazami kupionymi od Titorellego zrobił K.?

[c]IHNjaG93YcWCIHcgc3p1Zmxh ZHppZSB3IGJpdXJ6ZTwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IHd5cnp1Y2nFgjwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHNwcmV6ZW50b3dhxYIgR3J1YmFjaDwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Kim był Block?

[c]IHNwb3J0b3djZW08L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHByYXduaWtpZW08L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IGt1cGNl bTwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] Gdzie K. poznał Blocka?

[c]IHcgc8SFZHppZTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHUgYWR3b2th dGE8L3A+Cg==[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IHcga2/Fm2NpZWxlPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Ilu adwokatów oprócz Hulda miał Block?

[c]IHBpxJljaX U8L3A+Cg==[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IHRyemVjaDwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IGR3w7NjaDwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] K. od Blocka dowiedział się, iż niedługo K.

[c]IHd5amVkemllIHogTGVuaTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHN0cmFjaSBwcmFjxJk8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHpvc3RhbmllIG9z xIVkem9ueTwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] Huld źle traktował Blocka, kazał mu padać na czworaka i udawać

[c]IHfEmcW8YTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHBzYT wvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IGtvesSZPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] K. znalazł się w kościele, ponieważ miał opiekować się

[c]IFfFgm9jaG VtPC9wPgo=[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IGtzacSZZHplbTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IGR5cmVrdG9yZW0gYmFua3U8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] K. Rozmawiał z księdzem o prostym człowieku i pomyłce

[c]IHByYXdh PC9wPgo=[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IHPEhWR1PC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHN0cmHFvG5pa2E8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] W opowieści księdza strażnik bramy nie był świadomy swojej

[c]IG1vY3k8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHfFgmFkenk8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHJvbGk8 L3A+Cg==[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] O godzinie 21.00 przyszli po K. siepacze a było to równo rok po

[c]IDMxLiB1cm9kemluYWNoPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IDMwLiB1cm9kem luYWNoPC9wPgo=[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IDMyLiB1cm9kemluYWNoPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] K. zginął za miastem w

[c]IGthbWllbmlvxY JvbWFjaDwvcD4K[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IHN0YXdpZTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IHJ6ZWNlPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Od jakiej broni zginął K.?

[c]IG9kIHBpc3RvbGV0dTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IG9kIHN6YWJsaTwvcD4K[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IG9kIG5vxb xhPC9wPgo=[f]IFN1cGVyITwvcD4K[q multiple_choice=”true”] W którym roku opublikowano „Proces”?

[c]IDE5Mjg8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IDE5MjU8 L3A+Cg==[f]IFN1cGVyITwvcD4K[c]IDE5MzQ8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[q multiple_choice=”true”] Z ilu rozdziałów składa się powieść „Proces”?

[c]IDY8L3A+Cg==[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IDEyPC9wPgo=[f]IMW5bGU8L3A+Cg==[c]IDEwPC 9wPgo=[f]IFN1cGVyITwvcD4K[x]

 

 

[restart] [/qwiz]

 

 


Oprac. R. 1-2R. 3-6R. 7R. 8-10Int./Charakt.Kafka i szczęście

Skomentuj...