Konspekt i ramowy plan wypowiedzi

Już od roku szkolnego 2009/2010 maturzyści nie muszą mieć (oddawać, wnosić na salę egzaminacyjną) konspektu prezentacji maturalnej z ramowym planem wypowiedzi. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest oddanie w terminie bibliografii do prezentacji i co najważniejsze: po oddaniu bibliografii nie można jej już później zmienić, np. wchodząc na egzamin.

Opis bibliograficznyBibliografia prezentacji maturalnejJak pisać prezentacjęPoradnik maturalny

Najważniejsze o ramowym planie wypowiedzi:

  • to plan Twojej istniejącej lub planowanej prezentacji, czyli wypisane w punktach, co jest jej treścią;
  • do napisania planu wystarczy spis lektur (bibliografia podmiotu). Ułóż wybrane lektury chronologicznie wg epok, a następnie opisz na brudno, co chcesz z nich wydobyć – tak powstaje plan prezentacji maturalnej. Wyboru lektur dokonaj, mając przed sobą cały spis lektur.
  • to pomoc dla maturzysty podczas prezentacji-  pomaga kontrolować kierunek rozważań.
  • plan powinien koncentrować uwagę mówiącego i słuchaczy na głównych elementach tematu prezentacji.

Aktualizacja artykułu 31.03.2012 r.

Dane zgodne z PN-ISO 690 z lipca 2002 roku (dla książek i czasopism) oraz PN-ISO-2 :1999 (dla dokumentów elektronicznych).

Jan Nowak, Kl. III F/LO

Konspekt prezentacji maturalnej

Temat: Motyw apokalipsy i jego literackie realizacje.

Omów na przykładzie wybranych dzieł różnych epok

I Literatura podmiotu:

1. Biblia. Warszawa 2000. ISBN 978-83-4370-32-1
2. Krasiński Z.: Nie-Boska komedia. Warszawa: Nasza Księgarnia 1986
3. Kasprowicz J.: Dies irae. W: Klejnocki J., Łozińska B., Zdunkiewicz-Jedynak D.: Język polski. Podręcznik klasa 1. Warszawa: PWN 2002. ISBN 83-7195-545-6
4. Żeromski S.: Przedwiośnie. Warszawa: Greg 2004. ISBN 83-5175-645-9
5. Baczyński K. K., Historia. W: Klejnocki J., Łozińska B., Zdunkiewicz-Jedynak D.: Język polski. Podręcznik klasa 1. Warszawa: PWN 2002. ISBN 83-7195-545-6
6. Camus A.: Dżuma. Kraków: 1989
7. Różewicz T.: Ocalony. W: Klejnocki J., Łozińska B., Zdunkiewicz-Jedynak D.: Język polski. Podręcznik klasa 1. Warszawa: PWN 2002. ISBN 83-7195-545-6

II Literatura przedmiotu:

1. Nawrocki W.: Antyk i Biblia: wykłady o literaturze na Zachodzie i w Polsce. Warszawa 1998
2. Poznański J.: Antyk – Średniowiecze. Syntezy epok. Kraków: Wydaw. Skrypt  2002. ISBN 83-8631-459-1
3. Dzigański A.: Słownik poezji. Liceum. Kraków: Zielona Sowa 2008. ISBN 978-83-743571-11
4. Chrząstowska B., Wiegandtowa E., Wysłouch S.: Literatura współczesna. Warszawa: NAKOM 1993

…od 2010 roku tego punktu nie musisz pisać, ale możesz.

III Ramowy plan wypowiedzi

1. Określenie problemu:
a) czym jest i jak rozumiem pojęcie apokalipsy
b) różne oblicza apokalipsy: śmierć, sąd ostateczny, rewolucja społeczna, wojna i okupacja, choroba
2. Kolejność prezentowanych argumentów:
a) Biblia: Księga Ezechiela: zapowiedź spustoszenia ziemi i wygubienia ludzi za grzechy: idzie czas, przybliża się dzień (7,12). Objawienie św. Jana: wizja walki dobra ze złem, obraz sądu ostatecznego.
b) Nie-Boska komedia: walka dwóch obozów o dominację nad światem, śmierć obu przywódców jako symbol kary za wyrządzone zło
c) Dies irae: obraz zagłady świata i dnia sądu ostatecznego.
d) Przedwiośnie: rewolucja w Baku i wojna religijna jako katastrofa społeczna
e) Historia: historia ludzkości to zdaniem Baczyńskiego pasmo wojen i śmierci
f) Dżuma: parabola zła jako bakcyl drzemiący w ludzkich sercach
g) Ocalony: apokalipsa spełniona, tragedia pokolenia, które przeżyło II wojnę światową
3. Wnioski: literatura w różnych epokach pokazuje motyw apokalipsy jako zagrożenia przed śmiercią, ma też różne podłoża – religijne, klasowe i kulturowe.

IV Materiały pomocnicze:

Cytaty wierszy wskazanych w literaturze podmiotu.

UWAGA!

1. Konspekt musi zmieścić się na 1xA4. Jeśli jednak nie mieści się na stronie, zmniejsz rozmiar czcionki do 11 lub 10 (nie dotyczy nagłówków). Marginesy Konspektu standardowe (2,5 cm.)
2. Konspekt oddajemy w dwóch/trzech egzemplarzach do dnia [zależy od szkoły] – wydruk komputerowy (przez pół roku można przecież przepisać na kompie).
3. Przed pisaniem konspektu upewnij się, że analizowane przez Ciebie lektury „pasują do tematu” wybranej prezentacji, skonsultuj to z nauczycielem/korepetytorem/poradnikiem/opracowaniem – koniecznie.

Opis bibliograficznyBibliografia prezentacji maturalnejJak pisać prezentacjęPoradnik maturalny

Skomentuj...