Romantyzm, sprawdzian

Czasami warto sprawdzić swoją wiedzę. Dopasuj odpowiedzi w prawej kolumnie do pytań w lewej. Jeśli czegoś nie jesteś pewny(-a), zerknij na stronę z wiedzą o romantyzmie.

pytania “rozsypane” odpowiedzi
 1. Budowa dramatu romantycznego:
 2. Wymień 4 bohaterów DziadówIII
 3. W którym roku powstały Sonety A. Mickiewicza?
 4. Autorem Smutno mi Boże jest
 5. Podaj tytuł wiersza Norwida o tematyce żałobnej
 6. Hasło polskiego romantyzmu:
 7. Pełny tytuł epopei A. Mickiewicza:
 8. Dwaj bohaterowie Nie-Boskiej komedii to:
 9. Subiektywizm to pojęcie propagowane przez:.
 10. Romantycy buntowali się przeciwko:
 11. Romantyzm rozpoczął się w roku: . od wydania
 12. Wymień trzy cechy bohatera romantycznego:
 13. Pierwowzorem bohatera romantycznego był:
 14. Prekursorem romantyzmu był:
 15. Rosyjscy bracia z Kordiana to:
 16. Dwaj skłóceni sąsiedzi z dzieła Fredry to:
 17. Dwaj skłóceni bohaterowie dzieła Mickiewicza to:
 18. Trzy bohaterki (różnych) utworów epoki to:
 19. „Bez serc i bez ducha.” to początek:
 20. Zdefiniuj pojęcie „prometeizm”:
 21. Zdefiniuj pojęcie „winkelrodyzm”:
 22. Polski kompozytor epoki:
 23. Podaj tytuł ballady Mickiewicza:
 24. Słowacki urodził się w roku:
 25. Dokończ: „Polsko, póki ty duszę anielską będziesz więziła w
 1. czerepie rubasznym
 2. Oda do młodości
 3. poświęcenie dla dobra ludzi
 4. walka o wolność kraju
 5. Chopin
 6. Szekspir
 7. oddanie królowi i Bogu
 8. Romantyczność
 9. Bema pamięci żałobny rapsod
 10. miej serce i patrzaj w serce
 11. Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie w 12 księgach wierszem, historia szlachecka…
 12. Pankracy i Henryk
 13. 1822, Ballady i romanse
 14. patriota, zakochany, wrażliwy
 15. 1809
 16. Immanuel Kant
 17. racjonalizmowi
 18. waleczność
 19. Konstanty i Mikołaj
 20. Cześnik i Rejent
 21. Asesor i Rejent
 22. Zosia, Laura, Lota
 23. Lilie
 24. Konrad, ks. Piotr, Nowosilcow, Sobolewski
 25. Juliusz Słowacki

Jeśli lubisz sprawdzać swoją wiedzę online, zerknij do pytań na stronie ze specjalnymi testami we flash-u. Jest tam podział na testy łatwe, trudne i bardzo trudne. Nie jest łatwo mieć dużą wiedzę, gdy niewiele czasu na odpowiedzi.

Skomentuj...