Średniowiecze, sprawdzian

Dopasuj odpowiedzi w prawej kolumnie do pytań w lewej.
Jeśli czegoś nie jesteś pewny(-a), zerknij na stronę z wiedzą o średniowieczu.

pytania “rozsypane” odpowiedzi
 1. Łacińska nazwa średniowiecza to:
 2. Rok …….. to data kończąca średniowiecze i odkrycia
 3. Najważniejsza filozofia epoki to:
 4. Ideolodzy, trzej święci średniowiecze to:
 5. Językiem religii i literatury była:
 6. Sacrum to pojęcie oznaczające:
 7. Teocentryzm stawiał w centrum zainteresowania:
 8. Podaj imiona rodziców św. Aleksego:
 9. Wymień cztery archaizmy z Bogurodzicy:
 10. Inna nazwa „Lamentu świętokrzyskiego” to:
 11. Kto rozmawiał ze Śmiercią?
 12. „Skarga umierającego” przedstawia:
 13. Jaki los spotkał Rolanda?
 14. W kim zakochał się Tristan?
 15. Najważniejsze cechy rycerza:
 16. Autorstwo większości dzieł średniowiecznych jest:
 17. “Bogurodzica”- najstarsza …….. polska, powstała prawdopodobnie w …. wieku.
 18. “Kazania świętokrzyskie”- zabytek pochodzący z około:
 19. „Boską komedię” napisał:
 20. Żywoty świętych to inaczej:
 21. Główne hasło średniowiecze:
 22. „Kronikę polską” napisał:
 23. Archaizm to:
 24. Moralitet to:
 25. Wiersz średniowieczny cechuje:
 • memento mori,
 • Izolda Złotowłosa,
 • Dante,
 • utwór pouczający o treści biblijnej,
 • hagiografia,
 • Gall Anonim,
 • wyraz przestarzały,
 • 1492, Ameryki,
 • świętość,
 • łacina,
 • Aglijas, Eufamijan
 • 1300 r.,
 • oddanie królowi i Bogu,
 • waleczność,
 • Posłuchajcie bracia miła,
 • zdaniowo-składniowy,
 • media tempora,
 • Boga,
 • święci Augustyn, Franciszek i Tomasz,
 • obawy o los duszy po śmierci,
 • zyszczy, slawiena, spuści, dziela,
 • anonimowe (nieznane),
 • scholastyka,
 • Mistrz Polikarp,
 • zginął z rąk Saracenów a aniołowie zabrali go do nieba

Sprawdź się z epok literackich online.

Skomentuj...