Wypracowanie maturalne przykład

Do przykładu wykorzystano arkusz: Egzamin maturalny z języka polskiego 2010 – zobacz arkusz na stronie CKE.

Temat 1. Na podstawie podanych fragmentów komedii Moliera “Świętoszek” scharakteryzuj głównego bohatera oraz omów postawy Orgona, Kleanta i Elmiry wobec tytułowej postaci.

Więcej porad w: Matura pisemna z języka polskiego – wypracowanie. Poradnik – 30 stron A4, czcionka Times…, 12 p.

Przykładowa praca

Wariant krótszy – 27 zdań, około 300 wyrazów.

Wariant uwzględniający znajomość fragmentów w arkuszu.

W przedstawionych w arkuszu scenach “Świętoszka” Moliera przysłuchujemy się dwóm dialogom postaci. Dowiadujemy się z nich, jakiego typu człowiekiem jest główny bohater komedii, tytułowy Świętoszek, czyli Tartuffe. Próba jego charakterystyki oraz ocena postaw wobec niego pozostałych postaci będzie tematem moich rozważań. (3 zdania)

(…)

Całość na stronie http://bloger.kochamjp.pl

Aktualizacja 24.09.2011

Skomentuj...